pCall us toll free: +34 972 183 225

Àrea de baixa velocitat (LSA)

Solució

La solució LSA (Low Speed Area) permet limitar la velocitat en què circulen els carretons en diferents zones del magatzem.
Està especialment concebut per reduir la velocitat dels carretons en zones que hi ha vianants o persones treballant.
La seva funció és evitar el risc d'accident per velocitat excessiva en una zona en la qual conviuen carretons elevadors i personal treballant.

Forklift Low Speed zoning Area elements

Elements del sistema

Sensors de
detecció de codi

Unitat de control

Bandes reflectores
codificades

Cables de connexió

Descripció

El carretó equipat amb LSA detecta automàticament en quina zona està i activa un senyal de limitació de velocitat al carretó.

Utilitza un panell de bandes reflectores codificades, situat en el sostre de les portes o en zones de canvi de velocitat.

Quan el carretó passa per sota del panell, els sensors descodifiquen el canvi de zona i activen el relé de la zona que correspon.
Es poden marcar dos tipus de zones: Lenta i Ràpida.

La velocitat s'ajusta en zona Lenta o Ràpida en el carretó mateix.

Elements del sistema

Unitat de Control.
Sensors de detecció Codi.
Cables de connexió.
Bandes reflectores codificades.

Característiques principals

Limitació de la velocitat a les zones desitjades.
Facilitat d'implementació pel distribuïdor.
Durabilitat i robustesa dels dispositius que conformen el sistema.

Àrees d'aplicació

Reducció de velocitat en zones del magatzem on hi ha vianants o persones treballant.
Espais amb molta intensitat de moviment de carretons.

Vídeos

Descàrregues