pCall us toll free: +34 972 183 225

Crossing Guard

¿Què es?

El Crossing Guard és un dispositiu que s'instal·la a les altures dels magatzems per ajudar a evitar col·lisions en interseccions. Es tracta d'un sistema innovador i únic desenvolupat per Claitec atenent necessitats específiques dels nostres clients.

Components:

Crossing Guard

Model amb el bluespot

Model amb el VAS

Per a què serveix?

Aquest sistema serveix per evitar col·lisions o accidents laborals similars a les interseccions del magatzems o espais industrials. Protegeix als operaris i conductors de carretons en aquestes zones, que sovint registren incidents de seguretat.

¿Com funciona?

Quan el vehicle o persona s'acosta a l'àrea de la intersecció, rep les alertes visuals dels semàfors i la projecció del bluespot o el projector VAS per saber si té permís de pas o no, garantint més seguretat per evitar la col·lisió. El sistema Crossing Guard utilitza la tecnologia radar, que discrimina si passa una persona o un carretó i detecta si el carretó està arribant a la intersecció o se'n va.

Quins dispositius implica?

Es tracta d'una robusta estructura d'alumini que inclou 2, 3 o 4 semàfors, ja sigui amb la tecnologia bluespot o el sistema VAS. Hi ha diversos models:

Model amb el bluespot:
• Crossing Guard 2S (2 cares amb semàfors)
• Crossing Guard 3S (3 cares amb semàfors)
• Crossing Guard 4S (4 cares amb semàfors)


Model amb el VAS:
• Crossing Guard V2S (2 cares amb semàfors)
• Crossing Guard V3S (3 cares amb semàfors)
• Crossing Guard V4S (4 cares amb semàfors)

On es pot utilitzar?

Aquest sistema està especialment desenvolupat per ser utilitzat en magatzems, dipòsits, molls de càrrega o espais industrials amb interseccions de risc, i on conflueixen operaris i maquinària de càrrega.

Avantatges:

Hi ha diversos elements que destaquen en aquesta solució. Per exemple, podem assenyalar que compta amb una robusta estructura d’alumini i la seva manipulació en altura és molt senzilla. Sumat a això, és clau comprendre que, amb aquesta tecnologia, ni els operaris ni els carretons necessiten portar un dispositiu per a ser detectats.

A més, destaca el fet que el disseny de l'equip té unes aletes de separació perquè no es vegin les altres llums de semàfor des d'un mateix angle, i evitar així que es pugui generar confusió.

Per tenir en compte:

L'equip està preparat per poder ser penjat mitjançant tensors o amb la utilització d'un suport amb forats estàndard VESA. El sistema permet una alçada de muntatge que va de 3 a 7 metres. A més, compta amb una velocitat màxima de detecció de 25km/h per a vehicles.

El sistema Crossing Guard és programable i es pot configurar la seva seqüència a mida de les necessitats del client (prioritat vianant o carretó, seqüència d'encesa de la detecció: si es vol posar tots els semàfors en vermell o només un, i altres aspectes de rellevància). També resulta innovador poder incloure dins d'aquest sistema la Solució VAS, i el sistema també es pot combinar amb gran facilitat amb altres sistemes, com ara el PAS o al CAS-G2.