pCall us toll free: +34 972 183 225

Sistema de control del trànsit (TCS)

Solució

La solució TCS (Sistema de Control del Trànsit) es una solució per segregar els vianants i els carretons en un espai de treball comú.
Safety traffic control system warehouse

Elements del sistema

Activador RFID

TZ2-Tag

Caixa de control

Balisa

Semàfor

Porticó

Descripció

El sistema de control del trànsit (TCS) és un sistema de control del trànsit integral, que no té una dependència de bateries i dispositius mòbils, i funciona de forma totalment passiva, és a dir, no requereix d'atenció humana.

Al magatzem, s'instal·len uns dispositius TZ2-Tag que permeten la detecció dels carretons equipades amb l'Activador AC-50, a més s'instal·len semàfors, balises de senyalització, porticons de seguretat i baranes per a segregar els vianants.

Quan un carretó entra dins la zona de seguretat delimitada pel TZ2-Tag, activa les balises del carretó i del magatzem alertant de la seva presència, i, al mateix temps, posa el semàfor de vianants en vermell i bloqueja el porticó de seguretat de vianants. Un cop el carretó surti de l'espai de seguretat, automàticament el semàfor es posarà en verd i els porticons es desbloquejaran.

Elements del sistema

Activador AC-50
TZ2-Tag
Caixa de control
Balisa
Semàfor
Porticó

Característiques principals

La segregació física dels vianants i dels carretons.
Un bloqueig de maniobra dels diferents porticons que obstaculitzen la zona de pas dels vianants.
Alertes als diferents carreters per evitar punts cecs.
No té una dependència de bateries i dispositius mòbils.

Àrees d'aplicació

Zones amb poca visibilitat en encreuaments entre vianants i carretons.
Espais amb molta intensitat de moviment de carretons
Espais o àrees de treball compartits entre carretons i vianants, com lineals de producció on les zones són molt limitades tant en la circulació del vianant com de la carretons.

Vídeos