pCall us toll free: +34 972 183 225

Zona angle mort (BS)

Solució

La solució BS (Zones sense visibilitat/angle mort) minimitza els riscos per atropellament entre carretons i vianants, i col·lisions entre carretons en zones de visibilitat limitada.
Forklift Blind spot pedestrian elements

Elements del sistema

Clauer
personal

Tag carretó

Activador RFID

Semàfor

Descripció

El sistema de zones sense visibilitat o angle mort (BS) és una solució que indica, mitjançant semàfors, la preferència de pas als conductors i vianants.

Els vianants i els carretons porten uns tags que emeten senyals lluminosos quan un activador els detecta. Posteriorment, el semàfor indicarà la preferència de pas.

Elements del sistema

Activador RFID.
Semàfor.
Clauer personal.
Tag carretó.

Característiques principals

Detecció de carretons i vianants a l'àrea d'influència dels semàfors.
Facilitat d'implementació per part del distribuïdor.
Durabilitat i robustesa dels dispositius que conformen el sistema.

Àrees d'aplicació

Zones de càrrega/descarrega.
Zones amb poca visibilitat en creus entre vianants i carretons.
Espais amb molta intensitat de moviment de carretons.