pCall us toll free: +34 972 183 225

Àrees perilloses (HA)

Solució

Implementació de solucions per a la prevenció de riscos laborals, per caigudes de persones a fosses o a cintes transportadores en el sector del reciclatge i, més concretament, en recuperadors de paper i cartró.

Claitec ha realitzat la instal·lació de la solució d'àrees perilloses en més de 100 plantes de recuperació, protegint a tots els treballadors que operen en àrees perilloses. Ha fet possible, en casos de caigudes a les cintes transportadores, poder evitar l'accident -mortal en molts dels casos-, mitjançant parades automàtiques de la màquina.


ACCIDENTS ZERO = PARADES DE MÀQUINA EN DETECTAR CAIGUDES EN CINTES
Hazardous Areas recycling safety elements

Elements del sistema

Clauer
personal

Inhibidor
conductor

Test-Tag

Activador RFID

Antena verificació
de clauers

Quadre de control

Evitar accidentes cintas reciclaje

Descripció

Tots els operaris han de portar clauers electrònics (Tags), així com totes les màquines, amb les seves respectives cintes transportadores, han de tenir instal·lades antenes detectores, amb distàncies ajustables entre 1 i 5 metres, per detectar a la persona portadora del tag en cas de caiguda a la cinta. Automàticament es produeix una parada de la màquina, evitant un greu accident.

Elements del sistema

Clauer personal.
Antenes detectores en màquina: Activador RFID.
Test-tag.
Quadre de control.
Antena verificació de clauers (tags).

Característiques principals

Detecció de persones quan s'ha produït una caiguda en màquines i cintes transportadores: Detecció regular i robusta entre 1 metre a 5 metres.
Parades de maquina en detectar el clauer d'una persona a la zona de pas de l'antena i la cinta.
Facilitat d'instal·lació, amb projectes "clau en mà" per part de Claitec o de l'instal·lador local.

Durabilitat i robustesa dels dispositius que conformen el sistema:
Sense afectació per vibració de motor.
Sense afectació per interferències entre antenes.
Sense afectació per estructures metàl·liques de les màquines.
Detecció del clauer en qualsevol posició i amb cobriment de material.
Evitem falses alarmes a causa de l'ajustament regular de les antenes.

Àrees d'aplicació

Premses i trituradores, compactadores.
Deteccions perimetrals en fosses.

Vídeos

Descàrregues