pCall us toll free: +34 972 183 225

Seguretat creuament de vianants (PCS)

Solució

La solució PCS (Seguretat en creuament de vianants) minimitza els riscos per atropellament entre carretons i vianants en zones de pas de vianants.
Pedestrian Crossing Safety elements

Elements del sistema

Clauer personal

Activador RFID

Semàfor

Descripció

El sistema de seguretat en creuament de vianants (PCS) és una solució que indica, mitjançant semàfors, l'encreuament de vianants als conductors.

Els vianants porten uns tags que emeten senyals lluminosos quan un activador els detecta. A continuació, el semàfor indicarà la presència de vianants.

Elements del sistema

Activador RFID.
Semàfor.
Clauer personal.

Característiques principals

Detecció de vianants a l'àrea d'influència dels semàfors.
Facilitat d'implementació pel distribuïdor.
Durabilitat i robustesa dels dispositius que conformen el sistema.

Àrees d'aplicació

Zones de pas de vianants.
Zones d'encreuament entre vianants i carretons.
Espais amb molta intensitat de moviment de carretons.