pCall us toll free: +34 972 183 225

Seguretat en descàrrega de camions (TDS)

Què és?

És un innovador sistema de seguretat que assisteix als conductors i operaris als molls de càrrega i descàrrega. S’acobla a la dinàmica de treball de manera senzilla, redueix riscos i evita accidents de treball.

Elements del sistema

Fotocèl·lula de
detecció

Radar mesurador de
distància

Falca electrònica

Caixa exterior de
conexions

Semàfor

Fotocèl·lula de
detecció

Radar mesurador
de distància

Falca electrònica

Semàfor

Per a què serveix?

El Sistema TDS està especialment pensat per ajudar al conductor a realitzar la càrrega o la descàrrega de material al moll, de manera segura i eficaç, tenint en compte que durant aquest procés poden estar involucrats operaris, carretons i camioners, i minimitzant els riscos laborals que es produeixen amb freqüència en aquests espais.

Com funciona?

Quan el camió arriba al moll, el conductor sap quina entrada està disponible perquè el semàfor ho indicarà vermell o en verd. Alhora els operaris també podran veure una llum que els avisarà si poden obrir o no la porta. Després, quan el camió faci marxa enrere per estacionar-se, serà detectat pel radar mesurador de distància, que indicarà amb el semàfor exterior si està lluny (llum verda) o si s’acosta (llum taronja). A més, aquest radar s’acompanyarà amb les fotocèl·lules de l’entrada, que indicaran si el camió ha arribat, fent que el semàfor exterior ho marqui (llum vermella).

Un cop el camió hagi arribat, el semàfor començarà a parpellejar amb la llum ataronjada per avisar al conductor que col·loqui la falca a la roda posterior del vehicle. Un cop col·locada, la falca activarà una senyal a la caixa d’interruptors interna per avisar els operaris que ja poden obrir la porta, i al moll interior el pilot lluminós es posarà en verd.

Quins dispositius implica?

A l’exterior del moll hi trobarem:
· Semàfor exterior
· Falca electrònica
· Radar mesurador de distància
· Fotocèl·lula de detecció
· Caixa exterior de connexions

A l’interior del moll, en canvi, hi haurà:
· Caixa d’interruptors amb un pilot lluminós RGB a sobre
· El sensor de porta oberta i una alarma sonora

On es pot utilitzar?

El sistema TDS s’ha dissenyat especialment per molls de càrrega i descàrrega. Es pot utilitzar en indústries, espais de magatzem i terminals logístiques d’altres tipologies.

Avantatges

Es tracta d’una solució senzilla i fàcil d’instal·lar. Requereix de molt pocs elements per entrar en funcionament i les seves aportacions són ràpidament identificables, millorant notòriament la seguretat i l’eficàcia de treball als molls de càrrega.

A tenir en compte

Si pel motiu que fos, el camió sobrepassa la falca electrònica i se’n va sense completar la tasca, el sistema TDS activarà una alarma sonora molt forta per alertar a tots els operaris de la zona que hi ha perill, posant a més, el pilot lluminós interior del moll en vermell.
A més, el sistema també ofereix la possibilitat de detectar persones entre el radar mesurador de distància i el camió, aportant més opcions de seguretat i control a qui operi als molls de càrrega.

Vídeos