pTruqui'ns: +34 972 183 225

Seguretat en descàrrega de camions (TDS)

Solució

La solució TDS (Seguretat en descàrrega de camions) minimitza els riscos per atropellament entre camions i operaris en molls de descàrrega.
Truck Docking Safety load elements

Elements del sistema

Sensors de
detecció

Mirall reflector

Unitat de control

Semàfor

Seguretat en descarrega de camions industria

Descripció

El sistema d'acoblament per a camions (TDS) és una solució que adverteix al conductor, mitjançant un semàfor, quan hi ha presència d'operaris en el moll de càrrega.

El moll està equipat amb uns sensors de detecció, els quals, quan detecten un operari, emeten el senyal en el semàfor. El conductor, mitjançant el semàfor, pot realitzar una aproximació en el moll de càrrega sense perill.

Elements del sistema

Sensors de detecció.
Unitat de control.
Semàfor.

Característiques principals

Detecció d'operaris a l'àrea de molls de càrrega.
Facilitat d'implementació pel distribuïdor.
Durabilitat i robustesa dels dispositius que conformen el sistema.

Àrees d'aplicació

Molls de càrrega/descarrega.