pTruqui'ns: +34 972 183 225

Una crida a la responsabilitat: ús dels mòbils en el treball

 

A l’entrada anterior al blog, vam veure que la formació en seguretat és un element fonamental per la prevenció d’accidents en els espais de treball. Doncs en aquesta línia, avui tractarem un tema també molt important i d’actual preocupació a tot el món: l’ús del mòbil en hores laborals.

 

Sabem que els mòbils ja són part fonamental de la nostra vida. Les nostres rutines inclouen l’ús del mòbil durant bona part del dia, relacionat a diferents activitats. Des del personal -per diàleg amb família i amics- fins el laboral, atès que moltes vegades és una eina clau per a les nostres responsabilitats.

No obstant això, també sabem que l’ús del mòbil en hores de treball pot ser un motiu de pèrdua d’eficiència en primera mesura, però també un factor de risc, més encara en contextos com els que estem acostumats a analitzar, com ara el món industrial, les fàbriques i la manipulació de càrregues.

 

Però, què fer respecte a l’ús dels mòbils a la feina? ¿Hem de prohibir-ho? ¿Hem de sancionar qui el faci servir? La veritat és que no hi ha una sola resposta per a aquestes preguntes, sinó que hi ha diferents recomanacions que s’estan posant en pràctica a tot el món, incloent en algunes de les principals firmes industrials.

 

Algunes de les tendències, que podem prendre a tall d’exemple, inclouen la signatura de convenis laborals amb els empleats o els representants sindicals del sector, on es posa per escrit que no està permès l’ús del telèfon mòbil durant l’horari laboral i s’estableix la possibilitat de sanció en cas contrari.

Una altra possibilitat refereix a instal·lar cartells que indiqui les zones on es pot utilitzar el mòbil i les zones en què està prohibit. Fins i tot, es col·loquen rètols d’advertència en els carretons, per alertar els xofers i recordar-los les responsabilitats que assumeixen des del primer moment en què comencen a conduir o manipular càrregues. També es col·loca informacions específiques sobre el tema, recordant riscos i problemes vinculats, en els espais comuns, com ara els vestidors.

 

A més, en algunes indústries es col·loquen cartells per recordar a l’operari que determinats espais sí que són propicis per a l’ús del mòbil, i fins i tot es posa una xarxa Wi-Fi a la seva disposició. Un exemple concret d’això són les àrees de descans, els menjadors o els patis. Instal·lar aquests cartells és una forma de dir als operaris: “Utilitzin ara els seus mòbils, però recordin que després en el treball, no ho podran fer”.

Més enllà de les mesures puntuals que es prenguin en aquest sentit, l’important és acompanyar les accions amb sòlides campanyes de formació i conscienciació sobre els riscos que implica utilitzar el mòbil a les zones de treball, i informar com augmenten els accidents quan no se segueixen paràmetres de seguretat al respecte.

 

Si li agradaria més informació respecte com reduir riscos a la indústria, no dubti en contactar-nos.

Deixa un comentari!

L'adreça electrònica no es publicarà.