pCall us toll free: +34 972 183 225

Les temperatures sota zero són un dels contextos més difícils per al treball industrial, tant per les cures necessàries pels operaris, les formes en que s’incrementa la inseguretat i les limitacions existents, com per les diferents maneres en què el fred i la humitat poden afectar els equips.

Sobre aquest tema hem rebut nombroses consultes les últimes setmanes, i per això vam presentar aquesta entrada, en la qual els explicarem sobre la durabilitat de les nostres solucions, i les possibles formes d’aplicar les nostres eines per aconseguir espais de treball més segurs amb temperatures especialment baixes , per exemple, de -30ºC.


En primer lloc, el treball en prevenció en aquests contextos és clau, ja que, de registrar un accident a una temperatura de diverses desenes de graus sota zero, les conseqüències seran molt més greus, i el temps per actuar molt menor.


Així, podem veure que el Sistema PAS d’alerta de persones és un dels primers que pot entrar en escena, donada la seva gran utilitat per a la protecció dels vianants, i la seva fàcil adaptació a qualsevol escenari de treball. Aquesta solució permet advertir als conductors dels carretons quan hi ha un operari en distàncies d’entre 1 i 6,5 metres. El sistema aconsegueix discriminar persones i objectes, i fins i tot detecta operaris situats darrere d’una prestatgeria, un mur o una pila de mercaderia.

També, resulta de gran utilitat el Sistema LSA, utilitzat per a reduir la velocitat dels carretons dins de les cambres de fred, per exemple, aconseguint d’aquesta forma entorns molt més segurs, i fent descendir, de gran manera, la probabilitat de registrar accidents de treball. És una solució que es complementa molt bé amb altres sistemes, com el PAS, i destaca per ser de fàcil d’instal·lar, pràctica i molt resistent.


D’altra banda, i d’acord amb el que ja hem fet amb alguns clients, es pot generar un sistema específic que s’activa quan un carretó s’acosta a una porta, i serveix per avisar al conductor si aquesta està tancada o no està d’el tot oberta. Això és d’especial utilitat en contextos amb baixa visibilitat, i també davant climes de molt baixes temperatures, on es busca tenir les portes obertes el mínim possible.

Aquest sistema s’aconsegueix a través de la combinació d’un tag bidireccional TZ2 instal·lat a la porta i la Solució PAS instal·lada al carretó. D’aquesta forma, si la porta està tancada o mitja oberta, el TZ2 tag envia un senyal a través del sistema PAS al carretó que s’acosta, i el sistema immediatament encén la balisa lluminosa i/o l’alarma acústica de manera de donar avís al conductor i posar-lo en alerta davant la situació. I, quan la porta estigui oberta completament, el TZ2 tag deixarà d’enviar la senyal, evitant així accidents o possibles xocs.

Cal destacar que els dispositius PAS i LSA es poden adaptar fàcilment per treballar a -30ºC, atès que només cal col·locar-los una resistència calefactora i un sistema d’equilibri de pressions, la qual cosa es fa amb facilitat i molt baix pressupost.


Si vols saber més sobre aquestes solucions o si vols rebre assessorament, no dubtis a contactar-nos, estem per ajudar-te.

Limitación de velocidad por Zonas

 

Els magatzems, fàbriques i àrees de distribució de productes són zones en les quals se sol mantenir un constant tràfic de personal, carretons elevadors i altres vehicles, generant un dels riscos d’accidents més comuns als espais de treball industrial. Les persones, les mercaderies i fins i tot els edificis poden resultar danyats quan els sistemes de transport es manipulen de manera inadequada i a excés de velocitat. Les lesions, així com les pèrdues econòmiques per a la companyia, resulten ser ocasionalment severes, i per això incrementar els controls de seguretat a les zones de perill ha de ser una activitat prioritària. Establir un límit de velocitat màxima en els carretons és la millor forma de promoure la seguretat en aquestes instal·lacions.

 

Què és la solució de les zones de baixa velocitat?

 

La solució de limitació de velocitat per zones (LSA, per les seves sigles en anglès) que ofereix Claitec, està pensada per a satisfer les necessitats dels nostres clients en matèria de seguretat durant el transport de productes, garantint la màxima practicitat i la millor comoditat en el seu maneig. Aquesta solució consisteix a mantenir la velocitat dels carretons dins d’un límit que depèn de l’àrea en la qual es trobi. Així, les zones en què es concentri el flux de personal del magatzem, aquelles en què circuli una considerable quantitat de vehicles, o les que comptin amb un espai de maniobra reduït, hauran de transitar-se a baixes velocitats. Així mateix, les àrees exteriors, que comptin amb suficient espai o que no solguin ser transitades, es podran recórrer amb més rapidesa.

La solució LSA funciona mitjançant un panell reflectant situat al sostre de les àrees que es volen regular, que envia al carretó la senyal de limitació de la velocitat. Els sensors del vehicle reben aquesta informació en el moment en què se situen sota del dispositiu corresponent, senyalitzant el canvi de zona i promovent el canvi de velocitat. La selecció de les àrees de major risc d’accidents és personalitzable i completament versàtil, ja que permet diferenciar diverses àrees dins d’un mateix edifici. Això representa una millora amb respecte als ara obsolets dispositius de radar, que es concentren en detectar el sostre del magatzem, limitant la velocitat del carretó en qualsevol espai interior sense importar les seves característiques.

 

¿Por qué su empresa necesita la solución LSA?

1.La solució LSA garanteix un increment en la seguretat industrial de la vostra empresa mitjançant la millora de la manera de conducció dels equips.

2. Els accidents relacionats amb l’excés de velocitat poden ser significativament disminuïts, si no eradicats per complet. Això millorarà la qualitat de les instal·lacions que ofereix als seus empleats, atorgant-los la seguretat que necessiten.

3. Alhora, estarà evitant importants pèrdues econòmiques per a la companyia, generades per la reposició de materials i la reconstrucció d’infraestructura danyada.

4. Al prevenir les col·lisions, també podrà incrementar el temps de vida útil dels vehicles de transport.

5. Finalment, serà capaç d’optimitzar la productivitat de l’empresa, en limitar la velocitat de les carretons només en les zones de risc.

 

El sistema de limitació de velocitat és de fàcil implementació a les instal·lacions del magatzem i en els carretons corresponents. La tecnologia amb la qual es troba fabricat és de la més alta qualitat, resistent i duradora. El seu ús i manipulació és d’una senzillesa inigualable, de manera que no es requereix personal especialitzat per utilitzar-lo.

D’aquesta manera, oferim als nostres clients els millors dispositius per conservar el benestar dels treballadors i els seus equips en qualsevol entorn industrial, posant la millor tecnologia a la seva disposició.

 

Moltes vegades es creu, de forma equivocada, que el treball industrial està inevitablement associat a riscos o altes possibilitats d’accidents laborals. Sense ignorar la naturalesa del treball a les àrees industrials o fabrils, sense desconèixer la potència o les qualitats de la maquinària i les substàncies que es manegen en aquests espais, hem d’afirmar que el control dels riscos està cada dia un pas més avançat. Cada dia estem millor preparats per fer del nostre espai de treball un àmbit segur, on la prevenció li guanyi a l’imprevist.

 

En aquest marc és que avui volem referir-nos al concepte de “Near Miss”. Aquesta idea sorgeix justament de l’observació de la rutina de treball en espais industrials. Passa que moltes vegades els treballadors passen per situacions en les quals “gairebé” tenen un accident o “per poc” pateixen algun tipus de lesió o fatalitat, i les mateixes passen sense més davant l’organització. Aquestes situacions no queden registrades, ni es prenen accions de resposta o de prevenció; només s’escolta un “quina sort”, o s’agraeix a la destinació per no haver de lamentar una desgràcia.

No obstant això, és la nostra responsabilitat actuar ja des de l’aparició d’aquestes senyals. Hem de prendre mesures quan ocorren aquestes situacions “d’accidents potencials”, hem de reaccionar perquè aquests “quasi” accidents són, justament, indicadors de riscos; són llums que ens indiquen de forma anticipada on pot ocórrer un accident. I d’això es tracta el “Near Miss”: registrar “potencials” i actuar.

 

Alguns dels nostres clients ja estan aplicant la metodologia de treball basada en el Near Miss, i aporten registres molt bons, de la mateixa manera que ho fan altres indústries que a nivell internacional avancen en aquest sentit. Fins i tot, el Consell Nacional de Seguretat laboral dels EUA treballa fortament amb aquest concepte, i afirma que per cada 300 “quasi” accidents laborals, 1 acaba amb una lesió greu.

Aquesta institució defineix els “quasi” accidents com “un esdeveniment no planificat que no va causar lesions ni danys, però que tenia el potencial necessari per causar-les”. Per tant, hem d’encoratjar a tots els treballadors a registrar els successos de risc que puguin sorgir a la indústria, i capacitar als nostres encarregats d’àrees perquè posin especial atenció en aquests aspectes. A més, hem de ser professionals en el registre, el monitoratge i l’actuació davant d’aquest tipus de successos: els beneficis que brindarà aquest sistema seran amplis i d’important rellevància per al nostre equip.

 

Aplicar el sistema Near Miss sens dubte és una forma d’escoltar les senyals de risc que es produeixen. Els encoratgem a fer-ho i creiem, tal com ja ens estan dient alguns dels nostres clients, que és un mètode que es complementa a la perfecció amb els sistemes que desenvolupem i oferim: https://claitec.com/ca/productes/

Els passadissos estrets són un punt desafiador a les indústries. L’operativa ha de ser àgil i eficient en aquests espais però no podem resignar en seguretat i cura de les persones. Així, veient algunes preocupacions freqüents d’alguns clients, hem desenvolupat un ventall de solucions que milloren la seguretat en aquests llocs, evitant accidents de treball i contemplant la dinàmica d’operaris i maquinària.

Quins aspectes contemplen les nostres solucions?

1) Detecció de màquines. Amb les nostres eines Identifiquem quan entra o surt una màquina en un passadís estret. Amb aquesta detecció, mitjançant un semàfor, un pilot lluminós o una projecció a terra, alertem els conductors d’altres màquines que el passadís està ocupat i que han d’evitar una possible col·lisió a dins.

2) Detecció de persones. També disposem de productes que poden detectar si hi ha persones al passadís, i fins i tot identificar la quantitat de persones que hi ha. En cas que hagin entrat més de dos operaris al passadís, fins que no surtin tots, un semàfor, pilot lluminós o projecció a terra, no deixarà d’alertar del perill existent, evitant que entrin màquines i es produeixin possibles atropellaments.

3) Detecció de màquines i persones. En zones comunes on interactuen tant màquines com persones, podem identificar si una persona o carretó va entrar en un passadís estret, i mitjançant projeccions, es pot saber qui és al passadís. Quan el passadís queda lliure, el projector deixa de mostrar els senyals d’alerta.

Alguns exemples de sistemes per donar seguretat als passadissos:

  • Solució VSG: Es tracta d’una porta virtual de seguretat que s’activa quan el pas està prohibit en un determinat sector o encreuament, projectant una línia vermella d’alerta a terra. És un sistema que es pot col·locar amb facilitat a cada entrada i d’aquesta manera avisa els conductors de carretons quan hi ha altres vehicles o operaris en aquest mateix passadís.
  •  Solució VAS: És un sistema de Visualització d’Alertes de Seguretat que adverteix els vianants i/o els carretons davant de situacions de risc, projectant senyals a terra. És molt fàcil d’instal·lar i ofereix grans resultats per evitar accidents.
  • Amb semàfors: L’ús d’aquesta eina per ordenar el trànsit és tan senzill com efectiu. És una eina que es pot adaptar a múltiples solucions de seguretat i que pot resultar de gran ajuda en punts molt diversos de qualsevol indústria, des de magatzems o molls de càrrega, fins a passadissos o entrades i sortides.

Si vols conèixer més informació sobre els sistemes que oferim, per consultes puntuals o per tenir més informació sobre qualsevol de les nostres solucions, no dubti a contactar amb nosaltres, estem per ajudar-lo!

India Warehousing and Logistics Show (IWLS) és l’exposició més gran i reeixida de la regió on el sector d’emmagatzematge i logística de l’oest i el sud de l’Índia es reuneix per a trobar-se, crear noves xarxes de contactes i establir associacions comercials.

Des de Claitec estem encantats d’haver format part d’aquest esdeveniment gràcies a Troax India, un dels més de 50 expositors que han assistit a la fira per primera vegada.


L’esdeveniment, previst per a l’1-2-3 de desembre de 2022, oferia una gamma de productes i demostracions en directe, i Troax India va tenir l’oportunitat de participar-hi activament, demostrant una vegada més la funcionalitat de les solucions de seguretat de Claitec davant de tota aquella gent d’arreu del país, que visitava l’estand i volia estar informada.

PAS, CAS-G2, LSA i VAS van ser alguns dels productes que van poder mostrar al seu estand:

PAS Sistema d’Alerta de Persones és una solució dissenyada per avisar els conductors de carretons elevadors quan detecten una persona a distàncies regulables d’1 a 11 metres.
• El CAS-G2 sistema anticol·lisió avisa els conductors de carretons elevadors quan detecta altres vehicles de càrrega a les zones de proximitat i de risc.
LSA Low Speed Area limita la velocitat en què circulen els carretons en diferents zones del magatzem.
Està especialment concebut per reduir la velocitat dels carretons en zones que hi ha vianants o persones treballant.
• El VAS Visualització d’Alertes de Seguretat és un desenvolupament que adverteix als vianants i/o als carretons davant de situacions de risc, projectant senyals a terra.Si tens qualsevol dubte sobre l’esdeveniment, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, sempre estarem encantats d’ajudar-te!

Les cruïlles de vianants són un dels punts que dia a dia presenten més dificultats a les nostres indústries. Les rutines són intenses i de vegades, ja siguin els operaris a peu o els conductors de carretons, no prenen les cures necessàries a les cruïlles, generant situacions perilloses o ocasionant directament accidents laborals de menor o major entitat.

Així doncs, des de Claitec hem desenvolupat una nova opció per aconseguir encreuaments de vianants 100% segurs. Es tracta de la combinació de dues portes amb la Solució PSG Porta de Seguretat Peatonal i dues barreres de vehicles.

Amb aquest sistema en funcionament, el que passarà és que habitualment les barreres dels carretons estaran pujades, les portes de vianants bloquejades i els semàfors de vianants en color vermell indicant que no s’ha de passar.

Quan s’acosti una persona i vulgui creuar, li caldrà prémer un botó que tindrà al costat de la porta. En aquest moment, el sistema, mitjançant els dos sensors MT50 (cadascun d’ells ubicat uns metres abans del pas de vianants), comprovaran que no hi ha cap carretó a prop, i farà baixar les barreres, encenent alhora unes llums, a les pròpies barreres, de color vermell.

I un cop a baix, el sistema posarà els semàfors de vianants en color verd i desbloquejarà les portes de vianants. L’encreuament romandrà així durant uns segons (una configuració que és ajustable des del sistema de l’equip), donant temps als vianants perquè puguin creuar sense risc.

Passat aquest temps, les portes de vianants es tornaran a bloquejar, els semàfors es posaran en vermell i s’obriran les barreres (apagant-se els llums vermells que s’havien encès), habilitant novament el trànsit de carretons pel lloc. En el cas de prémer el botó per creuar quan hi ha un carretó a prop, continuarà tot igual fins que el sistema deixi de detectar el carretó.

En general, als passos de vianants sense barreres, el que es fa per garantir que una persona pugui creuar és instal·lar polsadors manuals. D’aquesta manera, el vianant té una via de sortida a la cruïlla sense trobar-s’hi riscos. Tot i així, en aquest cas amb barreres, no cal muntar-los, ja que l’aplicació fixa un temps per creuar, i s’ha pensat d’aquesta manera justament per evitar que les persones puguin prémer un botó d’emergència i desbloquejar la maniobra de les portes de vianants sense haver fet el pas segur de tancar les barreres.

Si vols conèixer més sobre els sistemes que oferim, per consultes puntuals o per tenir més informació sobre qualsevol de les nostres solucions, no dubtis en contactar-nos, hi som per ajudar-te!

En aquesta entrada volem parlar-vos de les característiques i les diferències de dos espais clau de les nostres indústries, parlem de les denominades zones comunes (o zones no individuals) i les zones individuals.

Existeixen diferents configuracions del Sistema d’Àrees Perilloses en funció de les cintes amb què compti l’espai industrial. En una àrea perillosa podem trobar dues o més cintes connectades a una mateixa unitat de control i, en qualsevol d’aquests casos, quan un arc detecti un tag, aquesta unitat de control aturarà la màquina i la cinta. Per tant, cal preguntar-se: Quina és la diferència entre les zones comunes i les zones individuals?

Per respondre aquesta pregunta, el primer que cal assenyalar és que, en una zona comuna o no individual, la unitat de control té configurada més d’una cinta dins del sistema de protecció mateix. Això significa que una vegada que un dels arcs detecti un tag, aturarà la màquina i totes les cintes que estiguin connectades a la unitat de control i, alhora, a la màquina.

Tot i això, en el cas de les zones individuals, la unitat de control està configurada per tenir un sistema establert per a cadascuna de les cintes que presenti l’àrea perillosa. En aquest cas, quan un dels arcs detecti un tag, només aturarà la cinta que ha detectat el tag i alhora, la màquina. Mentrestant la resta de les cintes podran continuar funcionant.

Si vols saber més informació sobre els sistemes que oferim o per a consultes puntuals no dubtis en contactar-nos, som aquí per ajudar-te!
En molts espais industrials és comú trobar àrees de producció o de treball a sota d’oficines elevades, altells o entresols. En aquestes àrees els carretons sovint s’eleven per operar en prestatgeries. D’aquesta manera és com es genera una situació de particular risc, quan els carretons es mouen entre les prestatgeries i l’espai superior, ja siguin oficines, altells o estructures similars, ja que el vehicle pot generar danys posant en risc tant el conductor com les persones que s’hi situen.


Fotografia d’una planta de producció on s’hi ha instal·lat la solució.

Havent detectat aquesta situació, des de Claitec hem desenvolupat una solució que dona una resposta fàcil i allunya els riscos. En concret, hem instal·lat un sensor làser a una distància de seguretat de 50cm al voltaant de les oficines o dels altells. Així, quan el carretó que treballa entre les prestatgeries i el pis superior talla el sensor làser, s’activa una senyal d’alarma acústica i visual per advertir al conductor i a les persones situades a allà, sobre la situació de risc o de perill imminent.


Amb aquest avís, l’operari pot reaccionar a temps i, així, s’eviten riscos seriosos, tant per a ell com per a les persones de l’entorn. Alhora també s’eviten possibles danys a la infraestructura, que podrien significar reparacions costoses.


A més, com a opció addicional per a aquesta solució, es podria afegir una transmissió de radiofreqüència per advertir el conductor o per aturar el carretó.

Si vols conèixer més a fons els sistemes que oferim, per consultes puntuals o per tenir més informació sobre qualsevol de les nostres solucions, no dubtis en contactar-nos, hi som per ajudar-te!


DDel 8 al 10 de novembre del 2022 Dakar acull el fòrum internacional Préventica. La seva 3a edició és dedicada a la Gestió de riscos a l’Àfrica per a un desenvolupament econòmic sostenible. Un esdeveniment de 3 dies per formar-se, informar-se, conèixer experts i beneficiar-se d’oportunitats de negoci en un sol lloc que resumeix una autèntica cruïlla de trobades entre professionals de la seguretat industrial.

El nostre distribuïdor i alhora expert en la seguretat industrial, BE SAFE INTERNATIONAL, ha tigut l’ocasió de participar-hi activament demostrant una vegada més la funcionalitat de les solucions de seguretat de Claitec davant les càmeres i del nombrós públic que ha rebut.

Fins avui encara és possible passar pel seu estand (Stand D 05) per poder observar de ben a prop les diferents demostracions que fan en directe dels següents productes: El PAS Sistema d’Alerta de Persones, el CAS-G2 Sistema d’anticol·lisió, el VAS Sistema de Visualització d’Alertes i la PSG Porta de Seguridad Peatonal.

Si voleu tenir més informació sobre la nostra participació a la fira, no dubteu a contactar-nos, som aquí per ajudar-vos!


EURO EXPO IndustriMässor és una fira regional que des del 1977 ajuda a les empreses a construir relacions comercials en diferents ubicacions dels països nòrdics tant a curt com a llarg termini dins del sector de la indústria manufacturera.

Durant els dies 9 i 10 de novembre del 2022 l’EURO EXPO se celebra a Kiruna (Suècia) per aportar noves idees per desenvolupar la producció per a empreses de fabricació.
Els sistemes de seguretat Claitec hi seran presents de la mà del nostre distribuïdor suec Apex Import AB, que ofereix els millors productes de seguretat, sempre tenint en compte la millor qualitat i les consideracions mediambientals, als diferents segments del sector industrial.

Passeu-hi i feu un cop d’ull a les diferents demostracions de productes que hi haurà, com el PAS Sistema d’Alerta de Persones, el CAS-G2 Sistema d’anticol·lisió i el VAS Sistema de Visualització d’Alertes.


Si voleu tenir més informació sobre la nostra participació a la fira, no dubteu a contactar-nos, som aquí per ajudar-vos!

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar que acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Acepto todos los servicios