pCall us toll free: +34 972 183 225

En aquesta entrada volem comentar-vos les principals característiques i beneficis de dos dels productes desenvolupats per Claitec que han obtingut una gran acceptació per part dels nostres clients durant l’últim any i que destaquen pel seu funcionament pràctic i eficaç. Parlem doncs, dels tags T-10R i T-10R Badge.

Cal destacar que el Tag T-10R és una evolució del Tag T-10R, millorant-ne el rendiment i augmentant la detecció. També incorpora una bateria que té com a mínim un mes d’autonomia i es recarrega sense fils, el que resulta d’una gran utilitat per facilitar-ne la utilització del dia a dia. Es tracta d’un clauer electrònic que compta amb una il·luminació LED d’alta intensitat, que ajuda a detectar ràpidament i assegura la visibilitat de qui duu el tag. La llum que genera té un angle de 360º, de manera que es pot percebre des de tot l’entorn el qual s’ubica, aportant més seguretat a l’espai de treball i ajudant a evitar els accidents laborals.

A més, el tag compta amb un sistema de vibració que s’incorpora com un nou mitjà d’alerta pels operaris davant la presència d’una altra persona o vehicle. I també genera un avís sonor d’alta intensitat completant un ampli ventall de formes d’alerta, millorant la seguretat a la indústria.

Respecte les qualitats del T-10R Badge, podem destacar que és una solució ideal per a protegir i controlar les visites a les indústries, és molt utilitzada i ha donat bons resultats en la millora de la seguretat laboral i la reducció d’accidents.

A la pràctica, quan la persona es registra com a visitant, se li entrega un tag T-10R Badge a la targeta amb les seves credencials. D’aquesta manera, i no sols portant la seva targeta de visita, estarà protegida dels carretons i màquines de càrrega. Per entendre el seu funcionament, podem assenyalar que el tag T-10R Badge és una adaptació del nou T-10R i que incorpora la funcionalitat de ser un porta-targetes. Per tant, és més difícil que l’operari o la persona que està de visita se n’oblidi o el perdi.

Si voleu tenir més informació sobre aquests dispositius, o realitzar alguna altra consulta per millorar la seguretat laboral a la teva empresa, no dubtis en contactar-nos.

Els carretons son una eina fonamental de treball diari a les nostres indústries. Partint d’aquesta premissa, des de Claitec busquem sempre la manera de dotar-los de solucions que complementin el seu funcionament, que els facin més segurs i efectius, i que permetin facilitar la tasca dels conductors per ajudar-los a evitar accidents.

En aquesta entrada us parlarem de la innovadora solució que hem desenvolupat a partir dels diferents plantejaments que ens han fet alguns clients tot comentant algunes situacions de risc, derivades d’excessos d’altura a la càrrega que transportaven els carretons.

El sensor de càrrega alta HLS és una solució que adverteix als conductors dels carretons quan detecta que la càrrega que recull excedeix l’altura permesa o les mesures predefinides. Concretament, en els carretons que incorporen el sistema HLS, el conductor rep una alerta de llum i so quan agafa alguna càrrega per sobre del que està admès, evitant traslladar-se d’una forma que seria insegura i que podria desenvolupar a un accident.

A més, la Solució HLS es presenta com un component ideal per prevenir accidents a les portes dels magatzems, un punt que a dia d’avui podem cobrir amb la instal·lació d’un Tz2 Tag bidireccional a les portes del magatzem i la incorporació del Sistema PAS als carretons, aconseguint que es doni un avís als conductors quan un carretó s’acosta a una porta tancada o ajustada.

Si tienes alguna duda, si quieres conocer más sobre nuestras soluciones o si requieres nuestro Per a qualsevol altra consulta o assessorament, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

L’equip de Claitec s’ha vist reforçat recentment amb tres noves incorporacions:

La Maria s’incorpora per donar suport a les tasques administratives, comercials  i producció.

Ella és graduada en comunicació, protocol i relacions institucionals. Ha treballat els últims anys en el sector dels esdeveniments, fires i congressos a Barcelona.

Es defineix com una persona polivalent, planificadora i organitzada. Dins les seves aficions trobem les xarxes socials, la cuina i la rebosteria, així com viatjar i conèixer diferents llocs i cultures.
La Neus complementarà l’àrea de màrqueting aportant un aire fresc a les tasques de disseny gràfic i identitat corporativa.

Ella és graduada en Publicitat i Relacions Públiques per la UdG i va cursar un any a Bèlgica on es va especialitzar en l’àmbit de la comunicació visual i conceptual.

També és il·lustradora i, per tant, durant el seu temps lliure la trobareu dibuixant, fent alguna exposició d’art o bé, venent els seus productes en algun mercat d’artesania.
En Nil s’ha incorporat en el departament de producció i és ajudant tècnic de desenvolupament de Software i R+D.

Va estudiar el grau superior en Automatització i Robòtica, tot i que continua formant-se en l’àmbit de l’Enginyeria electrònica i automàtica a la UdG.

És un entusiasta de la tecnologia, especialment del desenvolupament i la programació de màquines i robots; encara que durant el seu temps lliure el trobareu cuinant o jugant a futbol.

És un plaer tenir-vos a l’equip!

A Claitec treballem contínuament per a poder millorar la seguretat i la salut dels espais industrials, i per evitar accidents de treball que involucren a operaris i maquinària. En aquest sentit, ens agrada tenir una mirada integral dels espais de treball, i desenvolupar solucions que es complementin, brindant cada cop millors resultats als nostres clients, creant llocs més segurs.

Així, en aquest vídeo us convidem a observar com algunes de les nostres solucions poden integrar-se perfectament i poden funcionar amb harmonia en un espai de treball per aconseguir més seguretat i eficiència. Us proposem imaginar un recorregut per la industria i apreciar com s’activen les diferents solucions:

Comencem amb un carretó que es trasllada pel magatzem per poder descarregar un camió. Veiem en aquest moment que justament un operari surt de la zona de seguretat i va a l’encreuament. Allà, s’activa automàticament el Sistema d’Alerta de Persones (PAS), advertint al conductor que s’ha detectat un vianant a prop. Recordem que aquest sistema discrimina objectes i persones, i aconsegueix detectar un treballador inclús darrera d’un mur o prestatgeria.

Seguint amb el nostre recorregut, veiem que un altre carretó ingressa ara a la nau, i allà s’hi activa l’innovador Roof Radar, un sistema de seguretat que redueix automàticament la velocitat d’un vehicle quan aquest entra a un edifici. És a dir, quan el radar detecta el sostre, selecciona immediatament la velocitat baixa en el vehicle, per poder regular el trànsit i evitar accidents en espais tancats. Al sortir de l’espai cobert, el Roof Radar es desactiva.

En aquesta zona, tenim la oportunitat de veure en funcionament el Sistema de Control de Trànsit (TCS). En aquest cas un vianant es trasllada per la seva zona de seguretat fins a arribar a un encreuament. En aquest moment, s’atura davant la porta de seguretat PSG que li indiquen que no pot passar, ja que està circulant un carretó. Quan el vehicle s’allunya, el semàfor activa el llum verd i la porta PSG ja el deixa passar.

I aquest vehicle arriba després a una intersecció just quan un altre carretó s’hi apropa. És en aquest moment que s’activa el nostre Sistema CAS-G2, una eina pensada per evitar xocs entre carretons. Aquest sistema permet que un carretó detecti un altre vehicle que tingui aquesta solució ja instal·lada, avisant als conductors perquè puguin prendre les mesures necessàries. El CAS-G2 té una àrea de detecció configurable de fins a 40 metres, i aconsegueix detectar vehicles, inclús en punts morts.

Després, veiem que un carretó es trasllada per un passadís, complint una tasca de càrrega o descàrrega de mercaderia. Però a l’arribar al final del passadís i al convergir en una via principal de traslladat del magatzem, es poden enfrontar riscos, ja que amb freqüència en aquest lloc s’hi produeixen col·lisions. Així, el Sistema Crossing Guard entra en acció, donant avís des de les altures mitjançant alertes visuals, ja sigui les llums dels semàfors, la projecció del bluespot o el Projector VAS (de visualització d’alertes de seguretat) per explicar al conductor si té o no té permís de pas, garantitzant la seva integritat.

En aquesta mateixa àrea de la nau i en magatzems amb passadissos estrets, també podem veure com funciona i aporta seguretat el Sistema NAS, que minimitza els riscos per col·lisió entre carretons en zones d’espais reduïts. Si un carretó vol ingressar en un passadís on ja hi hagi un altre vehicle treballant, rebrà immediatament l’avís del semàfor indicant que no pot seguir el seu curs. Mentre el carretó es mantingui en el passadís, el semàfor indicarà la seva presencia a la zona als vehicles restants o vianants que s’acostin al lloc.

Y, por último, al concluir nuestro recorrido por la industria, podremos ver en funcionamiento al Sistema TDS, de seguridad para la descarga de camiones, que minimiza los riesgos por atropello en muelles de cI, per últim, per concloure el nostre recorregut per la indústria, podrem veure en funcionament el Sistema TDS, de seguretat per la descàrrega de camions, que minimitza els riscos per atropellament en els molls de càrrega. Aquesta eina consisteix en un semàfor que adverteix al conductor del camió quan hi ha presencia d’operaris. Per això, el moll està equipat amb sensors de detecció, els quals emeten senyals que el semàfor reflexa als operaris i als conductors, i d’aquesta forma s’eviten riscos i es preveuen accidents.

Si tens alguna consulta, si vols conèixer més sobre les nostres solucions o si requereixes el nostre assessorament, no dubtis a contactar-nos.

En el sector industrial sabem que els carretons estan freqüentment vinculats als problemes de seguretat laboral. Per aquest motiu, part dels nostres esforços estan dirigits a tenir en compte aquesta situació i a millorar la forma en la qual aquests vehicles s’integren amb les persones en els espais de treball.

Per aquest motiu avui volem compartir-vos cinc aspectes clau que hem de tenir en compte per tal d’evitar accidents amb carretons:

 1. En primer lloc, cal fer referència a la poca formació dels conductors. Moltes vegades els operaris no compten amb l’experiència necessària o amb l’entrenament suficient per ubicar-se dins d’un carretó durant hores. Per tant, invertir en aquesta competència hauria de ser una prioritat, de la mateixa manera que dotar-los de la major quantitat d’eines complementàries com el Sistema d’alerta de persones (PAS), per exemple. D’aquesta manera s’aconseguirà una millora de resultats i s’obtindran menys accidents.

 2. En segon punt cal posar èmfasi a l’excés de velocitat a la conducció. Moltes vegades els conductors se senten còmodes i acaben manejant el carretó de manera poc responsable, desplaçant-se a altes velocitats, la qual cosa li treu al vehicle la capacitat de reacció davant d’imprevistos, i fa que augmenti el risc d’accidents. La velocitat recomanada és d’uns 8km/h, i per tal de cuidar aquest punt, la Solució per àrees de baixa velocitat (LSA) pot ser de gran ajuda.

 3. Un altre factor freqüent a la causa d’accidents és el fet d’operar amb un carretó que tingui excés de càrrega. És un fet habitual i que implica perillositat, ja que impacta tant en la visibilitat del conductor, com en la capacitat de control i resposta del vehicle, causant accidents d’alt risc. En aquest sentit, el nostre sensor de càrrega alta HLS es presenta com un aliat de gran aportació, ja que manté el control de la càrrega i evita per endavant la possibilitat d’assumir riscos.

 4. Com a quart punt, podem referir-nos al disseny de l’espai de treball. Moltes vegades les corbes molt tancades, les cantonades de poca visibilitat o els passadissos estrets són llocs on s’hi causen accidents: Veiem sovint com bolquen carretons, o impacten en encreuaments perillosos. La solució BS per a zones d’angle mort permetrà minimitzar els riscos de col·lisions entre carretons.

 5. Finalment, caldrà esmentar la manca d’advertències i de senyals de trànsit. Una de les claus de la seguretat industrial és delimitar les zones de circulació dels carretons, especialment en aquells llocs on coincideixen amb operaris que van a peu. No obstant això, veiem sovint que no es col·loquen els senyals de trànsit necessaris o que tampoc es revisen ni s’actualitzen d’acord amb el funcionament de l’espai. És necessari que les indústries es plantegin aquest tema, i per aquest motiutambé podem brindar solucions com el Crossing Guard per tal d’evitar col·lisions a les interseccions, o el Sistema VAS, que adverteix als vianants i/o als carretons davant de situacions de risc, projectant la senyalització al terra.

Per a qualsevol altra consulta o assessorament, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

A Claitec sempre pensem com enfortir les nostres eines i potenciar la cartera de productes. En aquest sentit presentem una nova antena de llarg abast que arriba per reforçar les capacitats de les nostres solucions i oferir més variants pel control de la seguretat als espais de treball, ajudant a reduir i evitar els accidents laborals.

En concret, és una antena de llarg abast que és compatible amb tots els sistemes de Claitec per a la detecció de vehicles, persones i/o béns materials. Aquesta antena està dissenyada per emetre un camp LF que permet advertir si hi ha persones o maquinària dins del seu abast.

Aquest tipus d’antena de llarga distància s’instal·la al vehicle o màquina que integra el PAS (sistema d’alerta de vianants) i gràcies al seu nou disseny, el rang de detecció s’incrementa arribant fins als 11 metres, mentre que l’antena LF standard oferia un abast de fins a 6,5 ​​metres de detecció.

D´aquesta manera seguim ampliant l´ús dels diferents sistemes de Claitec, potenciant en particular les possibilitats d´ús en vehicles més grans (de més de 3,5 tones i velocitats més altes), i també col·laborant amb aquelles situacions on es requereix més distància de detecció.

A més, val aclarir que aquesta antena compta amb característiques que la fan idònia per treballar en entorns industrials:

 • IP67
 • Rang de temperatura de -40ºC fins a +85ºC
 • Alt grau absorció d’impactes
 • Fàcil instal·lació gràcies al seu suport integrat, entre d’altres propietats

Enfortint els sistemes PAS i TCS.

El sistema d’alerta de persones (PAS) és una solució que adverteix als conductors dels carretons quan detecta una persona en distàncies ajustables. És un sistema únic que aconsegueix discriminar persones i objectes, i que fins i tot detecta operaris que estiguin darrere un mur o una prestatgeria. Es tracta d’una eina summament utilitzada i valorada pels nostres clients, i ara, gràcies a aquesta nova antena, dupliquem pràcticament la seva capacitat d’abast, passant de 6,5 a 11 metres en total.

A més, en el cas de la Solució TCS (Sistema de Control de Trànsit que segrega els vianants i els carretons en un espai de treball conjunt) aquesta nova antena també brinda resultats summament positius, permetent controls més amplis, advertiments encara més primerencs i millorant la convivència de màquines i persones, reduint així els riscos i evitant els accidents laborals.

Si tens algun dubte i requereixes el nostre assessorament, no dubtis a contactar-nos.

Estimats clients, un nou any comença i ens sembla que és un bon moment per fer balanç i analitzar el que ens va deixar el 2021, un any carregat d’emocions i reptes que segueixen marcats per l’impacte de la pandèmia a tot el món. Han sigut temps desafiants, carregats d’incertesa, però també han sigut moments per treballar més junts que mai, amb gran confiança i sumant-hi l’eficiència i la seguretat a tots els nostres processos.

Així doncs, a dia d’avui, ens sembla oportú repassar algunes de les solucions més noves que hem pogut presentar aquest últim any i que els nostres clients ja estan incorporant amb gran èxit a la seva quotidianitat laboral:

 • El Roof Radar, un sistema de seguretat que redueix automàticament la velocitat d’un vehicle quan entra en un edifici. El que passa és que quan el radar detecta un sostre selecciona immediatament la velocitat baixa del carretó fins que el vehicle torni a sortir a l’exterior.
 • El  tag MT-50, és un dispositiu que agrupa les funcions del TT-50, TZ-TAG, TZ2-TAG (BI/UNI), fent el mateix que aquests, però afegint-hi millores d’alimentació, RF i LF pròpies d’un T -10R, entre altres complements. Amb aquests dispositius es pot delimitar un perímetre de seguretat en un espai físic, sense necessitat de tenir la presència de persones amb clauers personals T-10.
 • L’inhibidor actiu, consisteix en un dispositiu electrònic que s’instal·la al costat del seient del conductor del carretó per inhibir els seus clauers quan s’incorpora al vehicle. D’aquesta manera, els clauers dels conductors no seran detectats, i a la resta dels sistemes, els semblarà que només circula el carretó, evitant així problemes o deteccions creuades.

Gràcies a la teva confiança, i gràcies a un treball proper i d’intercanvi permanent, hem recorregut un altre any junts. Ara és el moment de viure un gran 2022.

Ja sabem que la convivència entre carretons i vianants és un dels aspectes més desafiadors en relació amb la seguretat laboral a les nostres indústries. En aquest sentit, des de Claitec estem contínuament pensant com millorar aquesta situació. Sabem que la velocitat va relacionada amb la seguretat, però també que les exigències de productivitat són elevades, i des d’aquesta realitat hem desenvolupat una nova solució que pretén aportar un gran canvi: es tracta de l’anomenat Roof Radar.

El Roof Radar és un sistema de seguretat que redueix automàticament la velocitat d’un vehicle quan entra en un edifici. El que passa és que quan el radar detecta un sostre, selecciona immediatament la velocitat baixa al carretó fins que el vehicle torna a sortir d’aquest espai en qüestió.

Així, el carretó pot tornar de realitzar tasques en un espai obert sense vianants, per exemple un espai de càrrega i descàrrega de mercaderia, i al tornar a entrar en un magatzem o zona de treball amb vianants, modificarà automàticament la seva velocitat, sense requerir cap acció del conductor, cobrint així els possibles efectes adversos d’un oblit o distracció de l’operari en relació amb la velocitat de trànsit de la màquina.

El Roof Radar és, per tant, un sistema complementari a la seguretat del carretó, i es pot integrar en qualsevol tipus de vehicle. Aquesta innovadora solució de Claitec detecta superestructures (és a dir sostres) en un rang de fins a 24 metres amb el sistema de sensors basat en tecnologia radar.

Hi ha quatre configuracions per al temps de reacció del radar de sostre i vuit configuracions per al seu rang de detecció. Això vol dir que poden satisfer fins i tot les condicions operatives més complexes. La sensibilitat del transmissor assegura que petites superestructures com ara ponts, copes d’arbres i canonades no provoquin cap reducció innecessària en la velocitat del carretó elevador. 

El dispositiu es pot instal·lar fàcilment a la cabina del conductor o al sostre protector del vehicle, i la distància de la zona de detecció, la sensibilitat i la configuració de sortida es poden seleccionar senzillament al Roof Radar.

Si teniu algun dubte i requeriu el nostre assessorament, no dubteu en contactar-nos.

A Claitec treballem permanentment per brindar solucions als nostres clients i per seguir millorant les eines disponibles. És així que hem desenvolupat l’AV-30, que substituirà l’antena verificadora AV-50.

L’AV-50 és un dispositiu amb la finalitat de verificar l’estat de les bateries i el funcionament de la comunicació RF dels tags actius en un determinat espai de treball. Mitjançant un programari addicional i un dispositiu USB connectat a un ordinador, aquesta eina permet registrar la data i hora dels tags verificats.

A més d’antena de verificació, l’AV-50 pot ser utilitzat com a Control d’accés, la qual cosa és millorat ara per l’AV-30, que pot donar un senyal de sortida per activar un electroimant i a més pot comptar amb un relé lliure de potencial per activar altres elements, com ara una porta automàtica, un pilot lluminós o un semàfor.

Així, cal assenyalar que l’AV-30 comporta diverses innovacions en comparació amb l’AV-50. Entre d’altres, podem destacar com a principals avantatges:

 • És una solució més compacta.
 • Pot realitzar les dues funcions, és a dir, d’antena de verificació i de control d’accés.
 • S’alimenta a 100-240 VAC mitjançant un connector IP68.
 • És més fàcil d’instal·lar, estalviant temps i guanyant eficiència.
 • Es pot col·locar a la paret i també, amb accessoris, es pot ubicar en un pal.

Si tens algun dubte i desitges que t’assessorem, no dubtis en contactar-nos, hi com per ajudar-te.

Tots sabem el rol fonamental que compleixen els carretons a les nostres indústries. Són eines insubstituïbles que aporten eficàcia i resultats. No obstant això, la seva convivència amb els operaris corrents pot ser un element d’amenaça a la seguretat laboral i un generador d’accidents de treball, atropellaments o altres danys més grans.

En aquesta entrada parlarem de tres eines clau per separar els carretons dels vianants i millorar el trànsit als llocs de treball.

1) Sistema PAS:

En primer lloc podem esmentar el sistema PAS d’alerta de vianants com a eina de referència. Es tracta d’una eina fonamental per a tota indústria, ja que adverteix els conductors dels carretons quan detecta una persona en distàncies ajustables d’1 a 6,5 ​​metres. És un sistema que aconsegueix discriminar persones i objectes, i que fins i tot detecta operaris que estiguin darrere d’un mur o prestatgeria. Aquesta eina ha aconseguit notables resultats en contextos molt diferents i també és molt fàcil de complementar-se amb altres sistemes de desenvolupament.

2) Sistema VAS:

Una altra eina interessant és la Solució VAS (Visualització d’Alertes de Seguretat), que consisteix en un nou desenvolupament que adverteix els vianants i/o els carretons davant de situacions de risc, projectant senyals a terra. Aquests senyals són molt visibles per als operaris i de fàcil detecció, i es tornen molt útils en espais amb alta freqüència de moviment de vianants. Els senyals es destaquen davant dels miralls panoràmics i els cartells que tradicionalment s’utilitzen a les indústries.

3) Solució PSG:

Finalment, també podem esmentar el Sistema PSG (Porta de Seguretat per a Vianants), que consisteix en una porta de seguretat pensada per reduir situacions de risc en entorns d’alta activitat. Aquest sistema té bàsicament dues funcionalitats: crear passos de vianants segurs i restringir l’entrada al personal protegida indegudament. Està pensat per combinar amb el sistema TCS de Control de Trànsit, interactuant automàticament amb els dispositius Claitec per bloquejar passos de vianants en cas de presència propera a un carretó.

Si teniu algun dubte i requeriu el nostre assessorament, no dubteu a contactar-nos.

Close Popup

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar, acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Google Analytics
Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Linkedin
Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Save
Acepto todos los servicios
Open Privacy settings