pCall us toll free: +34 972 183 225

 

Podem posar tot el nostre esforç en l’educació, la difusió de les normes de seguretat i la prevenció que són molt importants, tot i així, es pot produir un accident. No obstant això, sí que podem prendre mesures per esmorteir l’impacte que els imprevistos ens generen, en els nostres equips de treball o en la nostra maquinària, i a Claitec també treballem pensant en això.

En aquest marc és que els volem presentar el sistema anta-caigudes (FPS), un veritable aliat pel treball a les zones perilloses. Aquest desenvolupament consisteix en un element de seguretat retràctil, ancorat a un element fix, i connectat amb l’arnès de seguretat del treballador. En produir-se una caiguda, el sistema s’encarrega d’aturar el funcionament de la màquina, i així evitar els diferents riscos possibles o danys encara més grans.

 

El sistema és de senzilla instal·lació, i està compost per un punt d’ancoratge, un mecanisme anti-caigudes, el cable retràctil d’acer i l’arnès de seguretat. Al treballar en una àrea perillosa, la persona ha de subjectar el seu arnès al cable retràctil, en el punt d’amarratge fix, així després, en cas de caure, el dispositiu anti-caigudes s’encarrega de detectar aquesta situació, i envia a l’instant el senyal per aturar la maquinària de la planta, la qual cosa evita que el treballador derivi cap a altres espais que li causin danys.

Cal tenir en compte que la forma i l’estructura del punt d’amarratge fix ha de ser suficient per impedir la desconnexió automàtica i el lliscament del dispositiu. Per tant, es recomana l’ús de punts d’amarratges fixos marcats i certificats, d’acord amb la norma europea EN795.

 

Igualment, les peces que composen el sistema FPS, destaquen per la seva àmplia durabilitat i robustesa, la qual cosa assegura el seu correcte funcionament en espais de treball intens i en zones industrials que puguin requerir un ús permanent d’aquest desenvolupament. El sistema es pot utilitzar a la perfecció en una àmplia gamma de zones perilloses de treball, com ara en espais on funcionen premses, trituradores i compactadores, entre altres possibilitats.

 

Els nostres clients han descobert en el sistema anti-caigudes un gran aliat per a la seva tasca quotidiana, i cada vegada més ens sol·liciten aquest desenvolupament per incorporar-lo en els seus espais de treball. A més, aquest sistema s’ha complementat d’una molt bona manera amb la solució d’àrees perilloses, de la qual hem parlat en una entrada anterior. No cal oblidar que, si bé avui hi ha diversos sistemes retràctils de seguretat, el sistema anti-caigudes desenvolupat per Claitec és el primer que avisa i atura per complet la maquinària per protegir al treballador.

 

Si vol conèixer més sobre aquest sistema o vol més informació sobre algun dels nostres productes, no dubti en contactar-nos.

Ecodiseño antiatropello peatones

 

Hem parlat en altres posts que a Claitec tenim a la innovació com un dels principals valors que guien el nostre treball diari. En general, la innovació serveix per millorar el servei que oferim als nostres clients, però, de vegades, aquesta ha d’estar al servei d’un objectiu comú per a tots: la cura del medi ambient.

 

Fa temps que a en Claitec ens plantegem la necessitat i compromís de convertir-nos en una empresa cada vegada més amigable amb l’ecosistema del nostre planeta. És per això que dia a dia busquem avançar en aquesta direcció, el que ens va portar a certificar els nostres processos amb la ISO 14001 de Sistemes de Gestió Ambiental, perquè el nostre compromís vagi més enllà de les paraules.

 

El següent desafiament, i en el qual ja hem avançat molt, és a implementar la major quantitat de tècniques d’Ecodisseny en els nostres productes. D’aquesta manera serem capaços d’assegurar-nos que estem anant pel camí correcte d’optimitzar l’impacte ambiental dels productes  en cadascuna de les seves etapes del cicle de vida.

 

Què significa exactament Ecodisseny?

 

Produir, utilitzar i rebutjar productes té com a conseqüència la generació d’un flux de materials. Molts d’aquests materials poden tenir conseqüències negatives en l’ambient, ja sigui en la forma de contaminació o deixalles. L’Ecodisseny o Ecologia de Productes s’encarrega d’estudiar aquest flux de materials que resulten de la fabricació de productes, i desenvolupa mètodes per reduir els efectes negatius en l’ambient.

 

Els principals objectius de l’Ecodisseny són:

 • Minimitzar l’ús de materials i energia
 • Substituir els materials per altres que demostrin un millor rendiment ambiental
 • Recuperar materials que puguin ser reutilitzats

 

 

Ecodisseny en el cicle de vida d’un producte industrial

 

Com una forma de “baixar a terra” la teoria, també es va plantejar un desglossament de les metes de l’Ecodisseny pel que fa a cadascuna de les etapes en el cicle de vida típic d’un producte industrial:

 

Disseny: Si bé semblaria que el disseny d’un producte no pot tenir un impacte ambiental real, és l’etapa on es decideixen quins materials es van a utilitzar i en quina quantitat. En altres paraules, el dissenyador tindrà un impacte directe en totes les altres etapes del cicle, pel que fa a ecologia es refereix.

 

Fabricació: Durant aquesta etapa, es busca millorar el coneixement i les decisions sobre l’ús de materials, reducció de deixalles, i prevenció de la contaminació. També pretén minimitzar la quantitat de residus generats durant el procés de fabricació, fer-lo el més simple possible la reutilització dels materials i, per descomptat, fer el més eficient possible el consum d’energia.

 

Ús del producte: Hi ha dues dimensions principals per adoptar un ús el més ecològic possible d’un producte, però s’aconsegueixen de la mateixa manera: fent servir el producte de forma responsable i eficient. La primera dimensió és utilitzar el producte just i necessari, de manera que no es processin materials i es consumeixi energia en va. La segona, és tenir cura del producte per aconseguir allargar al màxim la seva durada. Quant més duri un producte, menys materials i energia seran necessaris per a fabricar un substitut.

 

Reciclatge: Aquest és l’objectiu final de tot producte fabricat ecològicament, és a dir, que la gran majoria dels seus materials puguin ser reutilitzats. Com es va esmentar anteriorment, aquesta etapa depèn directament del disseny del producte, però a més és important respectar-la, i assegurar-se que efectivament s’estan aprofitant al màxim els materials reutilitzables.

Sabem que en qualsevol espai industrial on hi hagi una alta intensitat de moviment de maquinària i de vianants es produeixen situacions de perill i risc d’accidents laborals. Des de Claitec, doncs, busquem de manera permanent seguir generant aportacions i solucions pels espais de treball, i per això, avui volem presentar-vos el Copilot, una eina innovadora i molt pràctica per a complementar la feina dels conductors i assistir-los durant la seva tasca.

El Copilot està dissenyat per facilitar i augmentar la informació dels sistemes de seguretat de Claitec. Es tracta d’un dispositiu amb pantalla tàctil que té múltiples funcions. Serveix per fer checklist de verificació de seguretat del carretó abans d’utilitzar-lo, permet visualitzar les deteccions de carretons i persones o saber si el carretó ha tingut una col·lisió, entre altres usos.

El Copilot pot mostrar, amb una interfície intuïtiva i no-intrusiva, l’estat actual dels components del sistema PAS i/o el CAS-G2 a la pantalla. Permet al conductor saber en tot moment el nombre de vehicles i vianants al seu voltant, així com la seva proximitat. D’altra banda, també ofereix la funcionalitat del control d’accés dels vehicles, restringint l’ús del vehicle a usuaris o grups d’usuaris específics.

Sumat a tot això, la informació disponible del Copilot es pot consultar també via web, a través de la plataforma Safeyu, ja que el Copilot i Safeyu mantenen una connexió i s’envien la informació dels diversos sensors, així com dels registres d’entrada i sortida dels conductors i altres esdeveniments relacionats amb el vehicle.

En aquest vídeo sobre la participació de Claitec a la fira de Logimat es pot veure amb claredat com funciona aquest sistema.

Si tot i així, encara et queda alguna consulta, no dubtis en contactar-nos, hi som per ajudar-te.

A menudo hablamos sobre el gran aporte que genera la tecnología en nuestras rutinas, en tal sentido, queremos repasar en esta entrada 3 herramientas de enorme valor para respaldar la tarea del operario y protegerlo ante olvidos o distracciones, mejorando en definitiva la seguridad laboral y reduciendo los accidentes de trabajo.

 1. En primer lugar, vale destacar el tag T-10 R Badge, un desarrollo que consiste en unaadaptación del novedoso tag T-10R, que incorpora la funcionalidad de ser un portatarjetas. Así, el operario sólo debe portar un objeto, pero el mismo contempla dos elementos clave: el tag de seguridad y la tarjeta de identificación personal. De esta forma, se evitan olvidos, pérdidas u otro tipo de errores humanos que, en muchos casos, son justamente los generadores de accidentes o problemas similares.

 2. Luego, podemos mencionar la Solución LSA, un sistema de seguridad electrónico cuya función principal es limitar la velocidad en la que circulan las carretillas. Está concebida para complementar las herramientas de seguridad de los vehículos de carga, y para reducir su velocidad en zonas en las que hay operarios. Esta solución se instala en las carretillas y detecta de forma automática dónde está ubicada una señal de limitación de velocidad, generando el correspondiente cambio en la marcha del vehículo sin necesidad de acción humana, protegiendo a los peatones y evitando accidentes.

 3. Y, por último, vale subrayar la Solución TCS, un Sistema de Control de Tráfico que sirve para segregar los peatones y las carretillas en un espacio de trabajo conjunto.
  El Sistema TCS no depende de baterías ni dispositivos móviles, y funciona de forma totalmente pasiva, es decir, no requiere de atención humana. En el almacén, se instalan unos dispositivos TZ2-Tag que permiten la detección de las carretillas equipadas con el Activador AC-50, y además se instalan semáforos, balizas de señalización, portillos de seguridad y barandillas para segregar los peatones, logrando muy buenos resultados en la prevención de accidentes y mejorando la seguridad laboral en las industrias.

Si tienes alguna duda sobre este tema o alguna otra consulta y requieres nuestro asesoramiento, no dudes en contactarnos, estamos para ayudarte.

La revista alemanya d’àmbit logístic Stapler World (Maig, 2022) ha publicat l’article La seguretat dels vianants al punt de mira (Fußgänger-Sicherheit im Fokus) fent referència a la presentació de la gamma de productes Claitec que va tenir lloc a la última edició de Logimat, a Stuttgart. Tot seguit us convidem a llegir-lo:

La seguretat dels vianants al punt de mira

L’empresa de base tecnològica Claitec s’ha especialitzat en implementar solucions per a la seguretat laboral i la prevenció d’accidents. Els espanyols presentaran la seva gamma de productes i les darreres novetats a Stuttgart.

Per exemple, el sistema d’alerta d’encreuament Crossing Guard. S’instal·la a les zones altes d’un magatzem per evitar col·lisions a les cruïlles. També es mostra la PSG (Porta de Seguretat per a vianants). Es tracta d’una porta de seguretat que regula el pas de persones en determinades circumstàncies, augmentant-ne així la seguretat.

El PAS-G2 (Alerta de vianants i carretons elevadors) és una solució que avisa els conductors de carretons elevadors quan detecta persones o altres carretons elevadors a una distància regulable de fins a 40 metres.

Amb l’anomenat Roof Radar, l’empresa ofereix un sistema de seguretat que redueix automàticament la velocitat d’un vehicle tan bon punt ingressa a un edifici. A més, els clients també podran veure en funcionament el PAS (Sistema d’Alerta de Vianants), el LSA (Sistema de Baixa Velocitat) i el TCS (Sistema de Control de Trànsit).

Fußgänger-Sicherheit im Fokus

Das technologiebasierte Unternehmen Claitec hat sich auf die Umsetzung von Lö-sungen für die Arbeitssicherheit und Un-fallverhütung spezialisiert. Die Spanier wer-den ihre Produktpalette und neuesten Entwicklungen in Stuttgart vorstellen.

So beispielsweise das Kreuzungswarnsys-tem Crossing Guard. Es wird in den oberen Bereichen eines Lagers installiert, um Kolli-sionen an Kreuzungen zu vermeiden.Weiterhin zeigt man das PSG (Pedestrian Safety Gate). Dabei handelt es sich um ein Sicherheitstor, das den Durchgang von Per-sonen unter bestimmten Umständen regelt und so deren Sicherheit erhöht.

Die PAS-G2 (Fußgänger- und Gabelstapler-warnung) ist eine Lösung, die Gabelstap-lerfahrer warnt, wenn sie Personen oder andere Gabelstapler in einer einstellbaren Entfernung von bis zu 40 Metern erkennt.

Mit dem sogenannten Dachradar bietet das Unternehmen ein Sicherheitssystem an, das die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs automatisch reduziert, sobald es in ein Ge-bäude einfährt. Darüber hinaus werden die Kunden auch das PAS (Pedestrian Alert Sys-tem), das LSA (Low Speed System) und das TCS (Traffic Control System) in Betrieb se-hen können.

(Maig, 2022) Fußgänger-Sicherheit im Fokus. Stapler World: Informationsplattform & Magazin für Flurförderzeuge & Logistik, 16. ISSN- Nr. 1612-1848

Per a qualsevol consulta no dubteu a contactar-nos.

L’ús de semàfors a la industria a vegades presenta dubtes perquè es creu que poden ser molt costosos o difícils d’instal·lar. No obstant, el diàleg constant amb els nostres clients ha aconseguit mostrar i comprovar que això no és necessàriament així, i que, de  manera contrària, els semàfors poden ser uns grans aliats a l’hora d’evitar accidents de treball i millorar la seguretat laboral a les indústries.


Per aquest motiu, a continuació, comentarem quatre solucions que utilitzen semàfors i que ens ajudaran a solucionar diversos problemes a les nostres activitats quotidianes:

 1. En primer lloc, el Sistema de Control de Trànsit (TCS), és una eina pràctica i útil per evitar accidents que consisteix en un sistema de control de trànsit integral, i que s’utilitza per a segregar els vianants i carretons en un espai de treball conjunt. Aquest no depèn de bateries ni de dispositius mòbils i, a més, funciona de forma totalment passiva, la qual cosa implica que no requereix d’atenció humana, ni de manteniment constant, ni de monitorització en el seu ús.

 2. Tot seguit, podem parlar de la Solució PCS, un sistema que indica als carretons, mitjançant semàfors, la presència i eventual encreuament de vianants a la seva zona d’influència. D’aquesta forma, aquell operari que es trobi manipulant una càrrega i que està concentrat en la conducció dels vehicles pesants, pot ser advertit que un vianant sigui prop seu, i així prendre les mesures de precaució, la qual cosa ajuda notòriament a reduir els accidents i els riscos d’atropellament.

 3. En tercer lloc, també cal destacar la Solució BS per a zones de nul·la visibilitat o d’angle mort que minimitza els riscos per atropellament entre carretons i vianants, i que evita col·lisions entre carretons en zones de visibilitat limitada. Mitjançant semàfors, aquesta solució indica la preferència de pas als conductors i vianants. Els vianants i els carretons duen uns clauers electrònics (tags) que emeten senyals lluminoses quan un activador els detecta. Posteriorment, el semàfor indicarà la preferència de pas.
 4. Finalment la Solució NAS de seguretat per a passadissos estrets, minimitza els riscos per col·lisió entre carretons en zones d’espai reduït. Aquesta solució adverteix mitjançant un semàfor als conductors dels carretons quan hi ha un altre carretó en una zona d’espai reduït. Els carretons incorporen unes cintes reflectants codificades que, al ser detectades pels sensors, activen els semàfors instal·lats al passadís. Des d’aquest moment, i mentre el carretó es mantingui al passadís, el semàfor indicarà la seva presència a la resta dels vehicles o vianants que s’acostin al lloc del carretó.

Si té alguna consulta sobre aquest tema i requereix del nostre assessorament, no dubti en contactar-nos, hi som per ajudar-lo.

Estem molt contents d’anunciar una nova incorporació a Claitec! En Lluc va venir a fer pràctiques del Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i s’ha quedat per donar suport a l’àrea de software i R+D.

En Lluc va estudiar el Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Li apassiona la programació i d’ençà que té memòria sempre ha utilitzat tota de mena de consoles i ordinadors.

L’afició a la qual més temps li dedica són els videojocs, on li agrada conèixer i jugar a tants jocs com sigui possible. Fora de les pantalles, una de les seves aficions és la música. Fa temps que toca percussió de forma amateur i recentment ha entrat a una banda de percussió local.

És un plaer tenir-te a l’equip!

En aquesta nova entrada volem parlar-vos sobre la Safeyu, una solució innovadora creada per Claitec que arriba per a evitar accidents laborals connectant els treballadors, els vehicles i les màquines per a poder identificar situacions de risc en temps real i avisar de forma preventiva.

Safeyu és un producte modern, pràctic i potent que permet a una empresa logística assegurar i controlar la seguretat dels seus treballadors, minimitzant qualsevol risc. Gràcies als dispositius desenvolupats per Claitec, tota l’activitat que passa a l’empresa queda registrada i pot ser monitoritzada des de la plataforma de Safeyu.

Des del web de Safeyu l’empresa registra els seus treballadors, la seva maquinària, els seus dispositius i les seves seus per, després, poder tenir un control de tots ells i treure’n conclusions en clau de prevenció, salut i seguretat laboral.

A la pàgina d’inici, coneguda com a Quadre d’instruments, es poden veure els diferents gràfics corresponents a l’estat de l’empresa i que fan referència als diferents esdeveniments. És a dir que, en relació a aquells registres procedents dels dispositius, ja siguin accidents, potencials accidents o indicadors del canvi d’estat d’un dispositiu, per exemple. A més, aquest apartat permet a la persona encarregada fer-se una idea de les circumstàncies generals de l’empresa per a poder prenndre mesures preventives de cares al futur.

A l’apartat d’Usuaris es pot accedir a la llista de persones amb autorització a la plataforma, permetent veure de forma individual les dades i els esdeveniments en els que s’ha involucrat, a més de poder gestionar les configuracions.

Dins l’apartat de les seus, es poden veure les diferents localitzacions que pot tenir l’empresa, amb els seus edificis i les seves plantes corresponents,  permetent visualitzar en un mapa de seguiment dels vehicles, els esdeveniments que han tingut lloc en un determinat període de temps, mapes de calor o inclosa la situació dels dispositius de control de trànsit, per mencionar algunes possibilitats.

Els nostres dispositius es desglossen en tres grups:

 • En primer lloc trobem els conductors on queden registrats els tags, així com es poden assignar o refusar permisos, veure els registres del checklist i del login.

 • En segon lloc trobem els vehicles, on podem veure els dispositius de les màquines i on es poden registrar tots els registres de detecció i impactes.

 • En tercer lloc quedaria la infraestructura de l’edifici, que permet veure els dispositius de la infraestructura, els quals estan situats en un punt fix i gestionen el trànsit.


Per a qualsevol consulta o bé, per tenir més información sobre aquest desenvolupament innovador, no dubteu a contactar-nos, som aquí per ajudar-vos!

Claitec ha viatjat fins a Alemanya per assistir a la cita més important en l’àmbit de les Solucions d’Intralogística i Gestió de Processos, la fira Logimat 2022. Dos anys després de la seva última edició i un cop tancada la d’enguany, hem valorat l’impacte que ha tingut per a Claitec haver-hi pogut assistir.

La participació ha sigut completament satisfactòria. Recollint el més important, hem tingut l’oportunitat de demostrar un any més que les nostres solucions encapçalen el més alt nivell de solucions de seguretat industrial. També hem pogut presentar les principals solucions, així com els productes més innovadors de Claitec, i n’hem detallat els beneficis al centenar de persones que hem rebut amb il·lusió al nostre estand. Convé ressaltar que poder conversar amb gent d’arreu del món ha sigut del tot gratificant, ja que hem pogut conèixer de primera mà diferents situacions de risc i hem creat sinergies per tal de buscar una solució conjunta.

Finalment hem marxat de la fira d’Stuttgart molt contents. Ens hem retrobat amb amics i hem conegut nous companys d’equip, hem encetat futures relacions laborals i hem compartit experiències úniques i enriquidores.

Alguns dels productes presentats van ser:

 • El Crossing Guard: Un dispositiu que s’instal·la a les altures dels magatzems per ajudar a evitar col·lisions en interseccions.
 • La Porta PSG: Una porta de seguretat pensada per a reduir situacions de risc en aquests entorns.
 • La porta VSG (Virtual safety gate): Consisteix en una porta virtual que, al detectar un carretó, projecta una línia al terra per assenyalar que no s’hi pot passar.
 • L’Antena de verificació AV-30: És un dispositiu que té com a finalitat verificar l’estat de les bateries i el funcionament de la comunicació RF dels tags actius en un determinat espai de treball.
 • L’estació de càrrega sense fil: És un carregador dissenyat per abastar 12 tags T-10R. Aquest resulta d’una gran utilitat per a empreses amb una gran quantitat d’operaris a la seva plantilla.
 • El sistema Safeyu: Aquest producte permet a una empresa logística assegurar, controlar i registrar la seguretat dels seus treballadors minimitzant qualsevol risc.
 • El Claitec Copilot: És un equip amb pantalla tàctil que té múltiples configuracions: pot servir per fer una checklist de verificació de seguretat del carretó abans d’utilitzar-lo, pot donar permisos als conductors, visualitzar les deteccions de carretons i persones o saber si el carretó ha tingut una col·lisió, entre altres utilitats.
 • El sensor d’impactes: és un dispositiu que detecta impactes i els envia al Claitec Copilot per tal de registrar-los.
 • A més, tindrem els maletins de demostració de les solucions: CAS-G2, PAS i LSA.

Per a qualsevol consulta o bé, per tenir més informació sobre la nostra participació a la fira, no dubteu a contactar-nos, hi som per ajudar-vos!

Assegurar la integritat dels operaris a les nostres indústries és una prioritat absoluta per a Claitec, i és per aquest motiu que contínuament estem buscant eines de millora que evitin accidents laborals i que aportin la seguretat i a la salut a la feina.

Avui us volem parlar sobre el nostre desenvolupament més nou i recent, la Solució Virtual Safety Gate o Porta Virtual de Seguretat (VSG).

La solució VSG és una porta virtual que funciona gràcies a unes fotocel·lules, s’activa amb el moviment i quan el pas és prohibit en una determinada zona o encreuament, s’activa un sistema d’alerta que projecta una línia roja al terra.

Si la porta detecta un carretó elevador, es projecta una línia al terra per mostrar que no es pot passar, i si el vianant passa igualment, al creuar la porta s’encén el pilot lluminós així com també una alarma sonora, i la porta envia una senyal al carretó perquè el conductor sàpiga que hi ha una persona a l’àrea de perill.

Si el vianant se situa dins l’àrea de perill quan la porta s’alerta, pot accedir a la zona segura i no s’activa cap alarma, ja que la porta pot distingir si surt de la zona segura (activant així l’alarma) o si entra (deixant l’alarma sense activar). Tot això fa que sigui una solució útil per a zones d’emmagatzematge, espais de càrrega i llocs amb passadissos estrets, així com també llocs on conviuen vianants i carretons.

A més, aquesta innovadora solució es pot combinar amb facilitat amb altres solucions de seguretat de Claitec: com seria el cas de la Solució VAS, Visualització d’Alertes de Seguretat. En aquest cas es pot generar un pas de vianants i definir que quan el sistema de la porta detecti un carretó, s’anul·li el pas de vianants.

A tenir en compte:

Cal destacar que la Solució VSG té múltiples beneficis i formes d’adaptació a l’entorn. Per exemple, si un magatzem no té portes, aquest sistema pot solucionar la dinàmica de treball generant portes virtuals, fent així un espai més segur i pràctic, evitant la necessitat d’haver d’invertir en tancaments.
Aquest sistema no requereix de manteniment, no ocupa gairebé espai i és de fàcil instal·lació, tornant-se així una solució de gran utilitat per a qualsevol indústria.

Per a qualsevol consulta no dubteu a contactar-nos.

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar que acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Acepto todos los servicios