pTruqui'ns: +34 972 183 225

 

Aconseguir els resultats previstos, ser eficients, millorar la nostra productivitat, complir amb els clients i generar creixement són alguns dels tants desafiaments que hem d’enfrontar diàriament treballant a la indústria, a l’empresa o en qualsevol organització. No obstant això, aquesta dinàmica quotidiana no ens ha de fer oblidar d’una cosa tan important com invertir en prevenció i preocupar-nos per una millor seguretat laboral.

 

En aquest sentit, en aquesta entrada compartirem 5 claus que ens permetran entendre molt millor el fonamental que resulta el correcte abordatge d’aquest assumpte:

 

1. Primer hem de tenir clar que quan parlem d’invertir en prevenció, quan ens referim en el positiu de millorar la seguretat laboral, no només estem parlant d’una inversió econòmica, sinó que el que diem és que cal dedicar temps i energies perquè l’abordatge ampli i professional d’aquest tema sigui un pilar de la nostra organització.

 

2. Després, és important contemplar que un correcte treball en seguretat laboral i prevenció ha de definir els riscos potencials dels espais de treball, prendre mesures al respecte, explicar sobre el tema als treballadors que exerceixen en aquest espai, i, a més, fer un seguiment de l’assumpte, veient si no genera complicacions posteriors.

 

3. La mateixa mesura, és clau entendre que el treball en seguretat laboral ha de ser “transversal”: és a dir, ha d’abastar a totes les àrees i nivells de l’empresa, i tots els integrants de l’organització han d’incorporar aquests paràmetres.

 

4. S’ha d’actualitzar la feina en seguretat laboral. L’entorn de treball és un espai dinàmic, de canvi constant i on els paràmetres de funcionament poden variar o veure’s afectats. Per tant, és fonamental mantenir “aggiornadas” les nostres pràctiques i polítiques de seguretat i ajustar o corregir tot el que sigui necessari per assegurar el compliment dels estàndards traçats. En aquest sentit, també és clau la correcta formació dels treballadors, així com les proves de manteniment de competències i la capacitació dels nous membres de l’organització.

 

5. Finalment, podem assegurar que una vegada que realment integrem polítiques de qualitat en matèria de seguretat laboral, no només estarem protegint el més important que és la integritat dels membres de l’organització-, sinó que també estarem sumant eficiència i qualitat a la firma, la qual cosa acabarà per repercutir en aquests nivells de resultats positius i productivitat que esmentem al començament.

 

Ara, sàpiga que a Claitec estem per assessorar-lo, ajudar-lo i impulsar-lo a que la seva empresa incorpori aquests processos tan necessaris. Per tant, en cas de tenir qualsevol dubte o si vols saber més sobre com podem col·laborar amb les teves necessitats, no dubtis en contactar-nos.

 

Com hem mencionat en entrades anteriors, la nostra feina es nodreix de la descoberta permanent de desafiaments i, en conseqüència, de la generació d’eines que donin solucions integrals. Ens preocupem per trobar respostes a les demandes dels nostres clients, i ens esforcem perquè, amb la professionalitat necessària i de la millor manera possible, totes les necessitats que plantegen els usuaris dels nostres sistemes quedin cobertes.

 

En aquest sentit, volem presentar-los una nova possibilitat d’aplicació del Sistema PAS, la qual ha sorgit sobre la base del diàleg amb els nostres usuaris, i aprofitant la diversitat d’opcions que ens brinda aquesta sòlida eina. En concret, veurem com es pot utilitzar el Sistema PAS per a millorar la seguretat en els ponts grua.

 

Els ponts grua són màquines que s’utilitzen pel transport de materials i càrregues en desplaçaments verticals i horitzontals, a l’interior i exterior d’indústries i magatzems. Aquests artefactes tenen una o dues bigues mòbils sobre carrils, les quals estan recolzades en columnes o consoles, i es situen al llarg de dues parets oposades de l’edifici rectangular. El bastidor del pont grua consta de dues bigues transversals en direcció a la llum de la nau (bigues principals) i d’un o dos parells de bigues laterals (testers), longitudinals en direcció a la nau i que serveixen de subjecció a les primeres i a on van les rodes.

 

Així, el Sistema PAS s’aplica en un pont grua de la següent manera:

 

S’instal·la un activador AC-50 en el pont grua, un TZ2 a les portes o zones a indicar. D’aquesta manera, quan s’acosta el pont grua a una porta, el Tag activa una balisa lluminosa per indicar als carretons i als vianants que el pont grua es troba a prop, de tal manera que es puguin prendre totes les precaucions necessàries.

A més, el carretó elevador també porta instal·lat un activador AC-50, el qual permet que quan s’acosti a una porta, s’activi la balisa lluminosa de la porta, d’aquesta manera poder avisar a l’operari del pont grua, els carretons i els altres treballadors del lloc, que el carretó es troba actiu en aquest espai.

 

El Sistema PAS aplicat d’aquesta manera resulta de gran utilitat en magatzems, també en zones de càrrega i descàrrega de camions, en fàbriques i indústries de diferent tipus i altres activitats.

 

Si voleu tenir més informació al respecte o si necessiteu ser assessorats per trobar una solució a les vostres necessitats, no dubteu en contactar-nos.

 

Aquest mes estem molt contents d’incorporar en Quim Martínez al departament de R + D.

 

Va estudiar Enginyeria Electrònica i Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions. Ha focalitzat la seva carrera en el desenvolupament de solucions tecnològiques basades en sistemes de radiofreqüència, protocols de comunicació i electrònica digital i analògica. A més, té àmplia experiència en el desenvolupament de productes sota la Directiva Europea de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE, la qual té com a principal objectiu garantir el correcte funcionament dels equips dissenyats, davant de les diferents pertorbacions existents a la indústria, revertint així en la seguretat de les persones i els propis equips.

 

Té una clara vocació per l’electrònica enfocada al client. Des de molt jove creia que l’electrònica pot i ha d’ajudar a les persones i les empreses a aconseguir els seus reptes i cobrir les seves necessitats.

Entre les aficions d’en Quim hi ha la música, n’és un apassionat, sobretot dels 60 als 90’s. En el seu temps lliure, toca la bateria i practica esport.

 

És un plaer tenir-te a l’equip Quim!

 

“Realment no el vaig veure”, o “era impossible endevinar la seva presència”, són frases que no serveixen de res si l’accident ja ha passat i, si tenim un treballador lesionat per l’atropellament d’un carretó o d’un vehicle de treball. I, lamentablement, són frases que s’escolten sovint i que ens indiquen que encara tenim feina per fer.

 

Per això, en aquest post parlarem sobre algunes vies senzilles de millora de la visibilitat dels treballadors, i també recordarem algunes eines molt útils per evitar accidents o atropellaments de carretons causats per la baixa o nul·la visibilitat dels operaris, ja sigui per transitar a la indústria o estar en els seus llocs de treball.

 

Com a primera eina de seguretat hem de destacar l’ús d’armilles reflectants, i també de reflectants en els cascos i calçat industrial. Es tracta d’una mesura bàsica, senzilla i molt econòmica d’implementar, però summament efectiva a l’hora de prevenir riscos. Totes les senyals d’aquest tipus que portin els treballadors els faran “més visibles” als ulls dels conductors i això ajudarà a evitar accidents.

Igualment, és important tenir en compte que l’ús d’armilles reflectants requereix d’un seriós treball de conscienciació dels treballadors, que han de comprendre la rellevància que té per a ells mateixos que es mantinguin amb l’armilla col·locada en tot moment de treball, més enllà de que els pugui resultar incòmode per a alguna tasca, o que els pugui causar calor en determinats moments.

 

En moltes indústries és possible ajudar, en aquest sentit, incorporant les franges reflectants com a part dels uniformes que es lliuren als operaris, cosa que no només ajuda a evitar el cost extra de les armilles, sinó que assegura que totes les persones portaran els elements reflectants, sense haver de recordar-los que facin servir les armilles.

També, hem de tenir presents els diferents desenvolupaments que poden assistir als conductors dels carretons, i ajudar a visualitzar de millor manera a qualsevol operari que pugui estar a prop del lloc de maniobra, reduint així els riscos.

 

En aquest marc, hem de recordar la utilitat de la Solució PAS (Sistema Alerta de Persones), que minimitza els riscos per atropellament entre carretons i vianants en zones de treball comuns. Aquesta eina adverteix als conductors dels carretons quan detecta vianants en distàncies ajustables d’1 a 6.5 metres.

 

Una altra opció pot ser una eina que és molt útil i fàcil de desplegar: la Solució PCS, la qual està pensada per assegurar la integritat física dels vianants en els espais d’encreuament, i és aplicable en tot el seu recorregut per la indústria. La Solució PCS consisteix en un sistema que indica als carretons, mitjançant semàfors prèviament instal·lats, la presència i eventual encreuament de vianants a la zona d’influència de carretons.

 

De totes maneres, si vol tenir més informació sobre qualsevol d’aquestes solucions, o més informació sobre els nostres productes, no dubti en contactar-nos.

 

Una empresa que vulgui donar serveis de qualitat, d’acord amb les exigències i al funcionament del mercat, ha de conèixer els seus clients i posar-se al seu lloc. Ha de saber quines són les seves dificultats, escoltar al seu públic i treballar per donar respostes efectives i segures. I és en aquest sentit en el qual ens proposem treballar cada dia a Claitec. Per això, els mostrarem tres solucions que hem arribat després d’analitzar necessitats plantejades pels nostres clients.

 

1) En primer lloc, els explicarem el cas de la Solució LSA:

La solució LSA (Low Speed ​​Area) és una eina que permet limitar la velocitat a la qual circulen els carretons en diferents zones dels nostres magatzems.

Està especialment concebuda per reduir la velocitat de les carretons en aquelles zones en què hi ha vianants o persones treballant. Aquesta eina va ser concebuda després de registrar, en conjunt amb els nostres clients, l’alt índex d’accidents i atropellaments causats per vehicles pesants que no arribaven a veure o a frenar a temps davant les persones. En espais amb alta intensitat de moviment de carretons i amb una important presència de personal, aquesta eina es converteix en un aliat clau.

 

2) En segon lloc, parlarem sobre la Solució TCS:

L’empresa GSK va contactar amb nosaltres per manifestar-nos algunes preocupacions en matèria de seguretat a la seva planta, com ara problemes amb la segregació de vianants i carretons, l’escassa distància existent per a les maniobres, i les possibles negligències o distraccions que representin problemes a les interseccions. Tanmateix, van comentar que havien analitzat altres opcions, però res existent no els hi acabava per resultar adequat.

En aquest marc, treballant Claitec conjuntament amb els professionals de GSK, vam aconseguir resoldre els desafiaments. Segons van relatar els representants de l’empresa, “configurem un sistema customitzat, personalitzat per solucionar totes les deficiències”. Aquest resultat va ser justament el Sistema de control de trànsit (TCS).

 

L’eina configura un sistema de control de trànsit integral, sense dependència de bateries ni dispositius mòbils, i funciona de forma passiva, és a dir, no requereix atenció humana. El sistema va brindar solucions a les preocupacions de la firma, aconseguint segregar vianants i carretons, bloquejar la maniobra dels portells que obstaculitzen les zones de pas, i alertes per a evitar punts cecs als carretons.

 

3) Finalment, el cas de la Solució per a la detecció de portes:

És un producte desenvolupat després d’escoltar a diversos clients que registraven accidents per operaris que no aconseguien advertir algunes portes entreobertes o tancades. Moltes vegades, els treballadors donaven per obvi que algun punt de trànsit estaria aclarit, i es concentraven en la càrrega que movien, o en la dinàmica de l’entorn, però acabaven topant amb les portes o portes grans industrials.

D’aquesta manera, vam desenvolupar un sistema que s’activa quan un carretó s’acosta a una porta, i avisa el conductor si la mateixa està tancada o no està oberta del tot, per si l’operari encara no ho ha advertit. Quan el carretó s’apropa en una porta, ja sigui tancada del tot o mal tancada, s’envia un avís lumínic i/o acústic al conductor, consolidant així una solució que ja ha permès reduir enormement aquest tipus d’accidents.

 

Per tant, si s’enfronta algun tipus de desafiament de seguretat laboral a la seva empresa o indústria, si hi ha algun aspecte que no pot solucionar i que li genera un constant mal de cap, no dubti en contactar-nos. Podem treballar per brindar-li una solució acord a les seves necessitats.

 

Com cada any, aquest 28 d’abril celebrem el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball. I més enllà que és una temàtica que ens preocupa en cadascuna de les nostres jornades, i que sempre ens interpel·la i ens crida a buscar camins de millora i avenços per a tots nosaltres com a treballadors, avui hem de fer focus en ella.

Aquesta sempre és una molt bona data per fer una parada i revisar el nostre entorn i els nous desafiaments que se’ns presenten. A més, aquest any es realitza una campanya conjunta a nivell mundial reunint els objectius de cada 28 d’abril, amb els del Dia Mundial contra el treball infantil.

 

En concret, aquest any es fa una crida a millorar la seguretat i la salut dels treballadors més joves, i s’apunta, també, a posar fi a l’enorme problema, com ho és el treball infantil. Cal recordar que avui en dia encara hi ha 168 milions de nens i nenes que són víctimes de treball infantil, i per tant aquesta data és un moment clau per accelerar totes les accions tendents a combatre aquest problema.

Els organismes internacionals involucrats criden a realitzar esforços conjunts entre totes les institucions que s’acosten en aquests temes, i buscar una feina que beneficiï la futura generació de la força de treball, adoptant “un enfocament concertat i integrat per a l’eliminació del treball infantil i la promoció d’una cultura de prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball “.

 

Segons dades difoses per aquests organismes, hi han 541 milions de persones joves treballadores: de 15 a 24 anys d’edat i representen més del 15% de la força laboral mundial. Aquestes persones pateixen fins a un 40% més de lesions ocupacionals no mortals que els treballadors de més de 25 anys.

 

Des de Claitec, ens adherim a la campanya del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball i compartim la mirada que indica que és de vital importància abordar aquests desafiaments amb urgència, i millorar la salut i la seguretat dels treballadors joves. Alhora que és totalment necessari acabar amb el treball infantil.

Podem recordar que en base al nostre treball i experiència, hem desenvolupat diferents eines per abordar el problema dels accidents laborals i reduir al mínim possible la seva freqüència i les seves conseqüències. Entre l’ampli catàleg d’opcions que oferim, podem destacar:

 

  • El sistema d’alerta de persones (PAS), el qual permet alertar el conductor de carretons quan hi ha un operari a prop de la seva zona de treball, evitant riscos de cops contra el vehicle o possibilitats d’atropellaments.
  • La Solució de limitació de velocitat per zones (LSA), permet mantenir la velocitat dels carretons quan s’ubiquen dins d’un determinat espai o zona específica, està pensada especialment per a espais amb molt trànsit de vehicles o de vianants, o per espais amb poc espai de maniobra.
  • El sistema de anti-col·lisió (CAS),  és una solució que adverteix als conductors quan detecta a altres carretons en un rang de distància de 25 metres. Així, no importa si l’altra carretó es troba en un “punt cec” d’una corba, o si està a l’altre costat d’una porta automàtica, el sistema alertarà al conductor i li permetrà actuar amb precaució davant d’aquesta situació.

 

Aquestes són només algunes solucions, però si li agradaria tenir més informació sobre els productes que podem oferir-li, no dubti en contactar-nos, podrem buscar una eina just a la mida de les seves necessitats.

 

Sabem que sense esforç no hi han èxits possibles. Coneixem de prop el cansament i el pes de les responsabilitats que les nostres rutines de treball ens generen, i amb orgull podem dir que hem superat un munt de dificultats per a ser millors a les nostres tasques. No obstant això, no cal deixar de banda la nostra salut ni la dels nostres companys de treball. Per tant, els brindarem alguns consells per fer del nostre espai de treball un lloc molt més saludable i gaudible per a tothom.

 

En primer lloc, és fonamental fomentar en els nostres equips una alimentació saludable. Incloure fruites i verdures a la dieta és una contribució clau per a una millor qualitat de vida. Prendre aigua, evitar els refrescs o begudes de cola, evitar els snacks i els aliments alts en greixos o sucres també són mesures importants a impulsar.

 

Com a segon punt, la lluita contra el tabaquisme és una altra estratègia de gran importància, ja que està comprovat el mal que causa aquesta addicció sobre la salut. Per això, es recomana treballar amb campanyes internes d’educació sobre el tema, alhora que es poden estendre les àrees lliures de fum i fixar espais limitats per a fumadors.

Es recomana generar polítiques que convidin al personal la realització d’esport o activitats físiques i aeròbiques en general. Per exemple, algunes empreses aconsegueixen acords amb gimnasos propers a les seves instal·lacions per brindar descomptes als seus treballadors, o fins i tot hi ha qui generen tornejos esportius interns, entre companys, de manera de fomentar l’exercici i construir bons vincles.

 

Tot això no només ajuda a alliberar estrès, sinó que també col·labora amb un millor funcionament del cervell. Alhora, els experts aconsellen, entre altres coses, la creació per part de les empreses de programes preventius en Salut Ocupacional. Combatre l’estrès laboral, la depressió o les males relacions, han de ser prioritats.

Mentrestant, en el dia a dia és important atendre les tasques que es brinden als operaris: cal evitar donar una càrrega de treball que posi a la persona en un espai de responsabilitats massa monòton i limitat, que li impedeixi tenir contacte social o relacions amb els seus companys i que no ho deixi aplicar a la seva creativitat.

 

En el mateix sentit, és important que a les assignacions de tasques no es generin conflictes de rols, mitjançant els quals la persona podria acabar amb diverses responsabilitats a l’esquena, sense ser les mateixes compatibles amb la seva àrea de treball o acords a la seva especialitat o càrrega horària prevista. Tenir clares les estructures jeràrquiques, també ajudarà a un funcionament més harmònic i ordenat.

 

En el marc d’un continu desenvolupament estratègic global, des de Claitec hem ampliat la nostra capacitat per poder proporcionar solucions integrals de seguretat, i avui ja podem explicar, amb molt d’orgull, que hem aconseguit desembarcar ni més ni menys que en el mercat xinès.

 

Qui estarà a càrrec de la presència de Claitec a la Xina serà el nostre distribuïdor: Greenpack (http://www.dehao.com/), que ha creat una web específica (http://www.gosafety-china.com/pas/) perquè la comunitat del gegant asiàtic pugui conèixer tots els nostres productes i serveis, a més d’observar les diverses funcionalitats i solucions que les nostres eines i desenvolupaments poden oferir per les seves indústries, a la recerca de seguir millorant els seus nivells de seguretat.

 

Avui en dia, ningú pot ignorar la importància que té el mercat asiàtic en el mapa global, ni de bon tros la fortalesa de la indústria xinesa en particular. Xina és líder mundial en valor brut de producció industrial. A més, compta amb una economia que ha registrat un creixement constant del seu PIB per càpita en l’últim lustre, entre d’altres fortaleses. Tot això, ens porta a donar aquest pas, convençuts que tenim molt per aportar en un lloc tan pròsper i important per a la indústria mundial.

 

Sabem que en línia amb el que succeeix en altres parts del globus, a la Xina hi ha una gran inquietud i un creixent interès per millorar tot el ventall que compon a la seguretat industrial. En aquest marc és en el que vam començar a treballar i els primers senyals mostren una molt bona acceptació de les solucions que podem oferir.

 

De tota manera, si vostè volgués tenir més informació sobre la nostra empresa i sobre els productes i solucions que podem oferir, no dubti en contactar-nos. El podem ajudar a través de: https://claitec.com/ca/contacte/

 

Fa uns dies va tenir lloc a Mèxic el Logistic Summit & Expo 2018, la principal fira d’Intralogístics (intralogística) i Supply chain (cadena de subministrament) a Llatinoamèrica.

 

L’equip de Claitec, juntamente amb Drill Company, importador Claitec a Mèxic, va estar present ensenyant la nostra gamma de producte PAS (Alerta de persones) i les últimes novetats.

La presència de Drill Company a la fira va significar una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC en el mercat llatinoamericà.

 

A Claitec estem feliços per la forta activitat que va tenir l’estand que va representar a l’empresa.

 

En diferents oportunitats hem parlat sobre les cures que hem de tenir amb les persones dins dels nostres espais industrials i sobre les precaucions que han de prendre els carretons per evitar accidents i reduir al mínim possible els riscos. No obstant això, en aquesta entrada els presentarem un sistema innovador, que aconsegueix controlar el trànsit en els espais de treball i ho fa de forma autònoma.

 

Anem a parlar de la Solució TCS (Sistema de Control de Trànsit), la qual s’utilitza per separar els vianants i els carretons en un espai de treball conjunt. Es tracta d’un sistema de control de trànsit integral, que no depèn de bateries ni dispositius mòbils, i a més funciona de forma totalment passiva, la qual cosa implica que no requereix d’atenció humana, manteniment constant ni monitoratge en el seu ús.

Pel funcionament de la Solució TCS es requereix un activador AC-50, un TZ2-Tag, una caixa de control, balisa, semàfor i el porticó. Es tracten de peces duradores i resistents a la rutina industrial. Concretament, els dispositius que s’instal·len al magatzem permeten la detecció dels carretons ja equipades amb l’activador, i d’aquesta manera s’envia la informació, si es necessari, als semàfors, les balises de senyalització, els portells de seguretat i les baranes, de manera tal de segregar els vianants.

Per tenir una idea, quan un carretó ingressa a la zona de seguretat delimitada pel TZ2-Tag, s’activen els avisos lumínics del vehicle i del magatzem, de manera d’alertar sobre la seva presència. A la mateixa vegada, el semàfor de vianants es posa en vermell i es bloqueja el portell de seguretat pels operaris que estiguin en aquest espai de treball. Quan el carretó es retira de l’espai de seguretat, automàticament el semàfor es posa en verd i els mecanismes abans activats es desbloquegen.

Aquest innovador sistema es pot aplicar a la perfecció en zones amb poca visibilitat, en espais en què es corre el risc que siguin punts cecs, en encreuaments entre vianants i carretons, en espais amb molta intensitat de moviment de carretons, zones de càrrega i descàrrega, línies de producció i altres tantes opcions que segur vostè anirà trobant al projectar-lo a la seva indústria.

 

Si vol saber més sobre aquest innovador producte pot veure aquí un vídeo il·lustratiu. En cas de voler més informació, ja sigui sobre aquest sistema o qualsevol dels altres productes que oferim, no dubti en contactar-nos.