pTruqui'ns: +34 972 183 225

claitec-preventica-2016

 

Del 4 al 6 d’octubre es celebra una nova edició de La Conferència de la Salut i Seguretat en el treball PRÉVENTICA 2016.

Tilt-import, importador Claitec a França, estarà present a l’estand de Fenwick presentant la nostra gamma de producte LSA(Àrea de baixa velocitat) i les últimes novetats.

 

La presència de Tilt-import a la conferència significarà una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC en el mercat francès.

benefits-of-implementing-claitec-solutions

La principal finalitat de les nostres solucions és brindar seguretat als treballadors dels nostres clients, així com prevenir possibles accidents a la planta de treball. No obstant això, bé sabem que la tasca d’una empresa és maximitzar els recursos disponibles. Per això volem comentar més avantatges que sorgeixen en qualitat de “efectes secundaris” en adoptar solucions de seguretat industrial a la seva empresa.

 

1- RSE (Responsabilitat Social Empresarial)

 

Si la seva empresa està implementant solucions de seguretat industrial a les plantes, ja està treballant de forma socialment responsable. Moltes empreses es desviuen buscant identificar com enfocar els seus esforços de RSE, quan tenen l’oportunitat de fer-ho in-house, de forma més senzilla, i amb un impacte immediat i comprovable.

En cas que la seva empresa inverteixi en aquest tipus de solucions, ja està realitzant un esforç que no totes les empreses fan i, per tant, que val la pena que ho comuniqui. Potser així fins i tot aconsegueixi contagiar altres empreses en la preocupació pels seus treballadors.

 

La nostra recomanació és que abandoni l’aspecte “fred” i corporatiu de l’RSE. No publiqui Memòries o informes que li treguin l’efecte humà als esforços. Si no, expliqui històries i exemples de treballadors en la seva empresa. Aprofiti les Xarxes Socials i les Newsletters per explicar com els seus empleats treballen més tranquils i feliços.

 

En el post Innovar a la indústria per tenir cura del nostre planeta pot llegir més información sobre la relació entre innovació i cura del medi ambient, treure idees de com podria enfocar els seus esforços de RSE en el medi ambient.

 

2- Operacions / Producció

 

Les solucions de seguretat industrial, a través dels seus dispositius i forma d’operar amb els mateixos, tenen un efecte d’estandardització de processos. En conseqüència, facilita la feina als treballadors, els quals no han de enfocar tanta atenció en evitar accidents, sinó que poden confiar en la tecnologia.

Per exemple, la solució PAS (Sistema Alerta de Persones) alerta als conductors dels carretons quan un treballador es troba a certa distància. Això, a més de complir la seva missió principal -la seguretat-, també té un efecte en la productivitat operacional de cada un d’ells: en lloc d’estar pensant on són les zones de risc, la persona pot enfocar-se en fer la seva feina.

 

3- Marketing i RRHH

 

A tothom li agrada treballar i fer negocis amb persones amb les que comparteixen certs valors. Si bé és cert que moltes vegades les decisions comercials responen a un aspecte més racional i de conveniència, també hi ha un factor emocional en la qual busquem productes o serveis que transmetin valors i virtuts amb què ens identifiquem.

En el cas de RRHH, el fet d’invertir en la seguretat i salut dels treballadors envia un missatge clar de preocupació per les persones que componen l’empresa. Si s’implementen aquestes cures, i es reforcen de forma adequada mitjançant comunicacions, activitats, etc., poden tenir un impacte molt positiu en la motivació i sentit de pertinença dels empleats.

 

Quant als esforços de Màrqueting, hi ha una notòria tendència en la qual l’opinió pública exigeix que les empreses no només es dediquin a fer diners, sinó que també mostrin una banda “humana”. De fet, això té cada vegada més impacte en la decisió de les persones a l’hora d’inclinar per una o una altra empresa / proveïdor.

 

Lectura recomanada: Un nou model de seguretat industrial

 

4- Finances

 

Les empreses responsables en matèria de seguretat industrial entenen que “gastar” en solucions en planta no és justament una despesa, sinó que és una inversió.

 

Prefereixen invertir diners en el present, disminuint així el risc de caure en un esdeveniment desafortunat en el futur, en el qual el cost final acabarà sent molt més gran. Parlem de despeses directes derivats de possibles accidents (esperem que mai passi!), Incloent legals, multes, etc., però també de despeses indirectes, com pot ser la destrucció total de la reputació d’una companyia.

Normativa de Seguridad en lugares de trabajo

 

El Reial Decret 486/1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En la seva disposició final primera, encomana a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) a Espanya, l’elaboració i actualització d’una guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball. L’última actualització data de març de 2015.

La guia proporciona criteris i recomanacions perquè els empresaris i els responsables de prevenció tinguin més facilitat a l’hora d’interpretar i aplicar el Reial Decret 486/1997, en particular pel que fa a l’avaluació de riscos per als treballadors, així com recomanacions per apostar a la prevenció d’accidents.

 

L’Article 3 del Decret estableix que “l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. (…) Els llocs de treball han de complir les disposicions mínimes establertes en el present Reial Decret”. Pel que fa a les àrees d’aplicació, inclou condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, i material i locals de primers auxilis.

 

No obstant això, volem centrar-nos en alguns punts que són més “familiars” per a nosaltres:

 

Punt 3 i 4 de l’ANNEX I-A: “S’han de prendre les mesures adequades per a la protecció dels treballadors autoritzats a accedir a les zones dels llocs de treball on la seguretat dels treballadors es pugui veure afectada per riscos de caiguda, caiguda d’objectes i contacte o exposició a elements agressius”. I continua en el Punt 4: “Les zones dels llocs de treball en què hi hagi risc de caiguda, de caiguda d’objectes o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d’estar clarament senyalitzades”.

Per a aquests casos, la solució ideal és el Sistema Anti-caigudes: No només s’encarrega de prevenir caigudes gràcies a l’arnès, també s’atura completament el funcionament de la màquina. D’aquesta manera, s’aconsegueix disminuir els riscos al mínim possible. També s’utilitza molt la solució Àrees Perilloses, que prevé riscos en zones particularment perilloses, com fosses o cintes transportadores.

 

El Punt 5 de l’ANNEX I-A tracta de les Vies de Circulació. I diu: “Les vies de circulació dels llocs de treball (…) han de poder utilitzar-se conforme al seu ús previst, de forma fàcil i amb total seguretat per als vianants o vehicles que hi circulin i per al personal que treballi en les seves proximitats”.

Aquí és important distingir entre treballadors ocupant un mitjà de transport o de càrrega, com un carretó, i el treballador a peu o vianant. Hi ha solucions que prevenen riscos que afecten en particular als accidents entre mitjans de transport:

 

La solució Àrea de Baixa Velocidad, per exemple, permet limitar la velocitat en que circulen els carretons en diferents zones de la planta. Seguretat en Passadís Estret, per la seva banda, minimitza els riscos de col·lisió en zones de pas estret. Zona Angle Mort i Sistema anticol·lisió també s’enfronten el risc de col·lisió entre carretons.

 

Pel que fa a aquelles que s’encarreguen de potenciar la seguretat del vianant, la més utilitzada és l’Alerta de persones, que evita accidents mostrant senyals als conductors del carretons quan un vianant s’apropa. Similar funció compleix la solució Seguretat en creuament de vianants, que és especialment útil per a zones d’encreuament de vianants.

 

Posteriorment, el mateix punt parla de “En el cas dels molls i rampes de càrrega s’ha de tenir especialment en compte la dimensió de les càrregues transportades”. En aquests casos, la forma de disminuir riscos és amb un sistema de Seguretat en Descàrrega de Camions.

 

Per mantenir-se actualitzat sobre aquests temes, i sobre normativa en general, li recomanem que es subscrigui al nostre blog.

 

Mobile phones risk in industrial warehouses

 

Poc a poc, governs i persones van prenent consciència dels nous riscos que han sorgit amb els canvis de costums portats per les noves tecnologies. L’any 2014, el Consell Nacional de Seguretat dels Estats Units va advertir que aproximadament el 26% dels accidents de trànsit eren generats per l’ús del telèfon mòbil.

El govern de Seül a Corea del Sud també ha fet un pas al respecte, instal·lant senyals de trànsit que adverteixen el vianant sobre el risc existent. La finalitat és conscienciar les persones sobre l’aparició d’aquests nous riscos.

 

Per la seva banda, les plantes industrials, on també conflueixen vianants amb mitjans de transport, no estan alienes a aquesta realitat. És cada vegada més comú escoltar sobre algun accident o col·lisió que va tenir a una distracció amb el telèfon mòbil com a desencadenant. El risc abasta tant a vianants com a operaris de maquinàries.

Els riscos són variats: col·lisió entre carretons elevadors, atropellament d’un carretó a una persona, accidents a les zones de descàrrega, o caigudes d’alt risc. A més, la distracció no és només un risc en el fet que pot generar accidents greus de forma directa, sinó que també ho pot ser de forma indirecta: per exemple, portant al fet que un operari s’oblidi d’utilitzar correctament l’arnès anti-caiguda o el clauer personal.

 

Les plantes han de reaccionar davant d’aquests canvis d’hàbit

 

Tant empreses com treballadors han de ser conscients de la realitat que implica els canvis en el comportament diari de les persones, i prendre acció en conseqüència. Per descomptat que el telèfon mòbil no és dolent en si mateix, sinó en funció de com es fa servir. El problema radica en que és un hàbit que s’instaura cada vegada més en les noves generacions, tornant menys conscients dels riscos.

Així com el govern de Seül va començar a col·locar cartells, ¿no és hora que les plantes facin alguna cosa semblant? Considerant que les plantes són molt més abastables que un govern, fins i tot es podria anar un pas més enllà i establir normes estrictes i clares pel que fa a l’ús d’un dispositiu mòbil a les plantes i fàbriques.

 

Si vols saber més sobre com disminuir els riscos d’accident en una planta o fàbrica, posa’t en contacte amb nosaltres i amb molt de gust compartirem la nostra experiència.

aniversario Claitec 2016

 

Un dia com avui fa tres anys, començàvem el projecte Claitec.

No sabíem què ens oferiria el futur, però teníem una visió, i teníem l’empenta necessària per posar-la en marxa.

Aquest dia, ens vam reunir els fundadors, i vam brindar amb cava per aquest nou camí que s’obria davant nostre.

Tres anys després, tornem a gaudir d’una bona ampolla de cava, però aquest cop, ho fem en companyia dels molts membres de l’equip de Claitec que s’han anat sumant al nostre projecte.

Sense ells, Claitec no seria avui un dels proveïdors de solucions per a la seguretat laboral més respectats a nivell nacional i internacional.

 

Aquest any, a més, tenim motiu doble de celebració: hem aconseguit la certificació ISO 9001 i 14001, garantia de la qualitat del treball que tot l’equip s’esforça per exercir en la nostra empresa.

Quin regal per als que estan cada dia al peu del canó!

‘Es mereixen aquesta i totes les celebracions que poguéssim organitzar!

 

Gràcies a tots els que ens permeteu innovar per millorar la seguretat dels treballadors a tot el món

 

Aquest ambient jovial que es vivia en el tercer aniversari de Claitec, es viu a la nostra empresa des del dia que vam llançar aquest projecte.

Formem una gran família que arriba a l’oficina cada dia amb ganes d’innovar i marcar una diferència per a empreses, empresaris i treballadors a tot el món.

I, pel que ens comenten els nostres clients, sembla que aconsseguim.

Però, sense ells, sense els nostres clients, aquest esperit de superació constant de l’equip de Claitec, no aniria molt lluny.

Així que, volem aprofitar aquesta oportunitat per donar-vos les gràcies a cada un dels clients que confien la seguretat dels seus treballadors a les nostres mans.

 

Els nostres fantàstics col·laboradors són part també de la maquinària Claitec.

Gràcies a ells, les nostres idees es converteixen en productes de primera qualitat i arriben al client sempre a temps, es trobi on es trobi.

 

I, com no, gràcies a les nostres famílies.

Per fer-nos el cafè que ens desperta al matí després d’una llarga nit de reunions.

Gràcies per donar-nos suport en els nostres projectes, viatges i visions.

 

Sense tots vosaltres, Claitec no estaria de festa avui.

I, sense tots vosaltres, el futur no seria tan prometedor.

 

Així que, us donem les gràcies de nou per caminar amb nosaltres, i us convidem a que ho seguiu fent durant molts anys més, per crear un entorn més segur per a empreses i treballadors de tot el món.

 

3º aniversario Claitec 2016

 

I ara sí, obriu el cava i celebreu amb nosaltres!

 

Claitec Safety 2016

 

Del 26 al 29 de juny se celebra una nova edició de La Conferència de Desenvolupament Professional i Expo de la Societat Americana d’Enginyers de Seguretat SAFETY 2016.

MRes Imports LLC, importador Claitec als Estats Units d’Amèrica, serà present presentant la seva gamma de producte PAS (Alerta de persones) i les últimes novetats.

 

La presència de MRes Imports LLC a la conferència significarà una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC en el mercat americà.

Garantir la seguretat de les persones en el magatzem

 

El National Safety Council dels Estats Units ha publicat una guia de seguretat sobre l’aplicació i el funcionament dels vehicles industrials mobilitzats, incloent màquines elevadores, carretons elevadors, muntacàrregues, o camions elevadors.

El document estableix que la seguretat dels vianants se sol passar per alt en programes de seguretat per a màquines elevadores i, no obstant això, la principal causa d’accidents mortals relacionats amb màquines elevadores en el treball és per a vianants que han estat colpejats pel vehicle.

 

A continuació, analitzarem els diferents punts que estableix, desglossant les responsabilitats segons l’actor involucrat:

 

Empresaris:

 • Procurar que els passadissos siguin prou amples
 • Marcar els passadissos pels equips i zones pels vianants.
 • Mantenir els passadissos lliures d’obstruccions, com ara carretons de mà i carros.
 • Marcar localitzacions de desacceleració: interseccions, passadissos, cantonades cegues on les portes s’obren a un passadís, molls de càrrega i a on la il·luminació es veu perjudicada.
 • Instal·lar i donar instruccions als treballadors sobre l’ús de miralls convexos quan sigui apropiat.
 • Assegurar que només els conductors autoritzats i entrenats operin una màquina elevadora. Els empresaris han de certificar que els conductors han estat entrenats i avaluats d’acord amb la norma de OSHA.
 • Educar els treballadors sobre els perills relacionats amb la distracció del telèfon mòbil mentre es condueix i establir una política per a l’ús de dispositius sense fil i telèfons mòbils en el lloc de treball.
 • Solucions com L’Alerta de Persones (PAS) i Seguretat en Creuaments de Vianants (PCS) són ideals per garantir la seguretat total en plantes on coincideixen màquines amb treballadors.

 

Conductors:

 • Utilitza dispositius d’advertència, com ara llums, botzines i alarmes de retrocés. La Solució NAS és un exemple de dispositiu, minimitza els riscos per col·lisió de carretons en zones d’espai reduït.
 • Reduir la velocitat, aturar-se i fer sonar la botzina a les interseccions, cantonades, i on s’obstrueix la visió. la Solució Zona d’Angle Mort (BS) és ideal per a aquestes situacions. Per reduir la velocitat, la Solució Àrea de baixa velocitat (LSA) és ideal.
 • No moure la màquina si no es té una visió clara del recorregut. Utilitza un observador en els punts cecs.
 • Quan sigui possible, fer contacte visual amb els vianants.
 • No parlar o enviar missatges de telèfon mòbil mentre es condueix una màquina elevadora.

 

Els vianants:

 • Mai parar davant d’una màquina elevadora o una peça d’equip motoritzat.
 • Mai parar davant d’una màquina carregada per intentar desviar i evitar ser colpejat. La càrrega que es transporta podria bolcar fàcilment o lliscar fora de la màquina elevadora i colpejar al vianant.
 • Aturar i mirar al apropar-se a una cantonada, abans de continuar, mirar cap a ambdós costats.
 • Caminar al costat dret dels passadissos.
 • Mantenir-se ben lluny de la màquina elevadora i altres equips motoritzats per evitar ser atrapat per l’oscil·lació.
 • Mai anar com a passatger en un equip motoritzat.
 • Mantenir-se allunyat del mecanisme d’inclinació.
 • Mantenir les mans lluny del màstil i les politges d’una màquina elevadora.
 • Mai caminar o estar sota el màstil o la càrrega d’una màquina elevadora.
 • Saber que les forquilles d’una màquina elevadora estacionada suposen un perill d’ensopegada. Forquilles elevades suposen un perill d’impacte en contra o d’asta.
 • En una rampa, tenir cura de la màquina elevadora. Podria quedar atrapat o colpejat per una càrrega.
 • Ser conscient dels procediments d’apilament. Podria ser colpejat per la caiguda de càrregues ambdós costats de la prestatgeria.
 • Saber que una màquina elevadora retrocedint, planteja un perill.

Fa uns dies va tenir lloc a Alemanya el CeMAT 2016, la principal fira d’intercanvi a nivell mundial d’Intralogistics (intralogística[1]) i Supply chain (cadena de subministrament[2]). A Claitec estem feliços per la forta activitat que va tenir l’estand que va representar a l’empresa.

Van ser quatre dies molt intensos: el Hall 26, on estava present Claitec, va ser testimoni d’un flux de visitants amb gran varietat d’idiomes i accents. Persones de 36 països diferents es van apropar a l’estand, van conversar amb nosaltres sobre les solucions, i sobre els beneficis que aquestes tenien a les seves empreses. Fins i tot ens van deixar les seves targetes de contacte per parlar en el futur.

 

Seguint amb la internacionalitat de l’estand pel CEMAT 2016, vam tenir representants de Claitec provinents d’Estats Units, Holanda, Bèlgica, Israel, França i República Txeca, ajudant-nos a l’hora d’atendre els interrogants dels visitants i clients. Entre els que es van apropar, vam poder conversar amb els principals fabricants de carretons a nivell mundial, incloent Linde, Still, Junghenreich, Toyota, Nissan i Clark.

 

La fira va ser una gran oportunitat per mostrar en directe les nostres noves solucions. Va haver-hi especial interès durant les demostracions del sistema TCS Traffic Control, les maletes de demostració de les solucions PAS i el LSA[3], i el nou Tag T10R amb bateria recarregable. A més, al presenciar la demostració del LSA en moviment, va ajudar als visitants a entendre el veritable abast del producte.

No obstant això, el més positiu van ser les converses que vam mantenir en general, que ens van permetre conèixer aportacions molt valuosos per part dels visitants, que van opinar, van comentar i preguntar sobre els nostres productes. En particular va ser molt positiu el conèixer, de la mà dels propis usuaris potencials, les possibles millores en les nostres solucions. Va ser una gran instància per descobrir i generar noves oportunitats.

 

Però no va acabar allà: actualment estem responent consultes, enviant informació, retornant salutacions, etc., que van sorgir un cop finalitzat el CEMAT. I els missatges segueixen arribant!

Aquí compartim un vídeo sobre el que va ser la nostra presència en l’esdeveniment. Agraïm a tots aquells que ens van acompanyar abans, durant i després de l’esdeveniment.

 

Fins a la propera edició del CEMAT al 2018!

 

[1]. El concepte de logística interna es refereix a la circulació de mercaderies a les instal·lacions de fabricació, centres de distribució o magatzems. A la pràctica, és el flux de recepció, emmagatzematge i trasllat de mercaderies des del moment en que arriben fins que surten dels locals

[2]. Una cadena de subministrament està formada per tots aquells processos involucrats de manera directa o indirecta en l’acció de satisfer les necessitats del client.

[3] Maletins amb tots els ítems necessaris per implementar cadascuna de les solucions.

 

CEMAT claitec stand 2016

 

Del 31 de maig al 3 de juny es celebra una nova edició del CEMAT 2016, fira mundial sobre la logística i gestió de la cadena de subministrament.

 

Claitec, com a empresa tecnològica especialitzada en la implementació de solucions de seguretat industrial i de prevenció d’accidents laborals, estarà present a l’estand E07 del pavelló 26, presentant la seva gamma de productes i les últimes novetats.

La presència de CLAITEC a la fira significarà una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC al mercat, establir contacte amb distribuïdors i organitzar reunions amb interessats.

 

El nostre Equip comercial i tècnic estarà encantat de veure’t en el CEMAT 2016

Dia mundial seguretat 2016

 

L’Organització Internacional del Treball (OIT) celebra avui el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball.

El tema de la campanya d’aquest any pel Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball és “L’estrès en el Treball: Un repte col·lectiu”.

 

QUÈ ÉS L’ESTRÈS RELACIONAT AMB EL TREBALL?

 

Per l’OIT, l’estrès és la resposta física i emocional nociva causada per un desequilibri entre les exigències percebudes i els recursos i capacitats percebuts d’un individu per fer front a aquestes exigències.

 

L’estrès relacionat amb la feina està determinat per l’organització del treball, el disseny del treball i les relacions laborals, i té lloc quan les exigències del treball no corresponen o excedeixen les capacitats, recursos o necessitats del treballador o quan el coneixement i les habilitats d’un treballador o d’un grup per enfrontar aquestes exigències no coincideixen amb les expectatives de la cultura organitzativa d’una empresa.

 

UN ENFOCAMENT COL·LECTIU PER A PREVENIR I CONTROLAR LES CAUSES DE L’ESTRÈS RELACIONAT AMB EL TREBALL

 

 

 • Aplicar mesures col·lectives d’avaluació i gestió de riscos psicosocials, com es fa amb altres riscos en el lloc de treball.
 • Adoptar mesures col·lectives i individuals de prevenció i control i involucrar els treballadors i els seus representants en la seva execució.
 • Millorar la capacitat d’adaptació dels treballadors augmentant la seva capacitat de control sobre les tasques.
 • Millorar la comunicació organitzacional.
 • Permetre la participació dels treballadors en la presa de decisions.
 • Crear sistemes de suport social per als treballadors en el lloc de treball.
 • Prendre en compte la interrelació entre les condicions de treball i de vida.
 • Valorar les necessitats de l’organització prenent en compte les interaccions organitzacionals, individuals i aquelles entre els individus i l’organització quan s’avaluïn les exigències en matèria de salut dels treballadors.

 

Des de Claitec volem unir-nos a l’OIT en la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball. Convidem a totes les empreses a que tinguin cura al seu actiu més valuós: les persones. Si això a més resulta en major rendibilitat per als nostres clients, millor!

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para para mejorar la experiencia del usuario y servicio, así como analizar los hábitos de navegación. Puedes cambiar la configuración de las cookies de tu navegador en cualquier momento. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información. ACEPTAR

Aviso de cookies