pTruqui'ns: +34 972 183 225

Paris Climat 2015

 

Afortunadament, les autoritats de molts països han mostrat signes d’estar alineats en la recerca de països i economies més amigables amb l’ambient.

Actualment està tenint lloc a París una nova cimera pel canvi climàtic. La conferència és crucial, ja que va a introduir un nou pacte internacional pel canvi climàtic, que tindrà conseqüències directes en tots els països, incloent les normatives en els processos de producció.

 

En Claitec seguirem en la recerca constant per reduir les deixalles al màxim, prevenir la contaminació, reutilitzar la major quantitat de materials i consumir el mínim d’energia.

En el proper post, parlarem del nostre compromís de millora del desenvolupament de producte mitjançant les tècniques de l’Ecodisseny.

Duración de la pila del Tag

 

Com aconsegueixo que la pila del Tag T-10 duri més? Com puc fer per no canviar de piles tan sovint? De forma constant escoltem aquesta preocupació en els nostres clients: la durada de la pila.

En aquest post, estudiarem millor el funcionament dels sistemes i l’ús de piles, així com també analitzarem les precaucions que es poden prendre per aconseguir la màxima durada i així reduir el nombre de canvis de piles.

És important tenir en compte que el consum de la pila depèn de molts factors, i és per això que mai es pot parlar d’una durada exacta.

 

Com funciona el sistema TAG T-10?

Per comprendre millor les variants que influeixen en la durada de la bateria, comencem analitzant com funciona el sistema complet. La majoria del temps el tag està en estat de “adormit”, en el qual el consum de corrent és molt baix. (Microamperes). Quan el tag està dins de la zona de detecció del carretó o de l’antena de verificació, el Tag passa a l’estat “actiu”, i, sí comunica la seva posició al dispositiu AC-50 del carretó, el tag consumeix molt més corrent (Miliamperes), però durant períodes curts de temps.

Amb aquest funcionament, quan més temps el Tag estigui en estat “adormit”, més temps durarà la pila.

 

Quina durada es pot esperar?

La resposta a aquesta pregunta depèn del seu ús.

A continuació, tres exemples que s’observen habitualment:

 

Durada mitja bateries

 

Factors que influeixen en la durada de la bateria

Un factor molt important és la qualitat original de la pila. Hi ha moltes marques i, en ser una bateria estàndard tipus botó CR2450, és molt fàcil de trobar-la en qualsevol ferreteria. No obstant això, no totes les bateries són iguals, pel que és molt recomanable utilitzar una marca reconeguda, tipus Maxell o Varta.

 

cr2450 battery

 

Un altre factor és l’ambiental. Les piles són elements químics i la reacció d’aquests elements és sensible a la temperatura i a la humitat. Les condicions ambientals on estigui guardat, on s’utilitza el Tag, influencien de forma positiva o negativa a la durada de la pila.

Altres factors estan més vinculats al com utilitzem el Tag. Per exemple, hem trobat casos en què el Tag es guarda prop d’una antena de verificació o prop d’un pas de carretons elevadors, de manera que el Tag es troba actiu moltes més vegades del que realment és necessari.

En el cas dels conductors, si no tenen el costum d’apagar la màquina abans de baixar, el detector de la màquina activa el Tag durant uns segons. Aquesta maniobra, repetida diverses vegades al dia, també pot afectar negativament la durada de la pila.

 

Factors que poden allargar la durada de la pila

A continuació, et brindem alguns consells fàcils d’aplicar, i que t’ajudaran a allargar la vida útil de les bateries:

  • La millor opció és utilitzar l’Inhibidor, un dispositiu que optimitza al màxim l’ús del tag (quan el Tag està dins de l’Inhibidor). És ideal per treure profit de situacions en què el tag no ha d’estar actiu, i per garantir que el consum és el més baix possible.
  • Reduir la quantitat de vegades en què el personal passa a verificar el Tag. Es recomana buscar un equilibri entre assegurar que el Tag funciona correctament, però també que gastem el mínim de pila possible.
  • Assegurar-se que el conductor desconnecti el carretó quan no l’estigui fent servir.

En definitiva, per aconseguir posposar al màxim els canvis de piles, no hi ha una solució màgica. No obstant això, sí que hi ha una solució efectiva: fer petits estalvis d’energia tots els dies que, sumats, derivin en una notable extensió en la seva durada a la llarga. Amb simples canvis, com l’ús de l’inhibidor, o com la correcta capacitació del personal en el seu ús, s’aconsegueixen importants millores en la durada de les piles.

Hi-Tech Fair

 

El proper 14 novembre de 2015, Claitec participa a la Fira HI-TECH Fair a Shenzhen.

 

La China Hi-Tech Fair ès la fira tecnològica mes rellevant a la Xina i una de les mes importants del continent asiàtic.

Organitzat pel govern de Catalunya, el departament d’Acció, farà un itinerari d’innovació amb la finalitat de donar-se a conèixer en un entorn internacional.

Detección de personas

 

En diferents intercanvis i converses amb els clients, hem rebut la seva curiositat sobre com funciona el sistema PAS. En particular, molts d’ells tenen el dubte de quina és la diferència entre el sistema que dóna vida a aquesta solució, en comparació amb, per exemple, un sensor ultrasònic, un sistema de detecció d’obstacles comú.

En altres situacions, persones que tenen interès en instal·lar el sistema PAS a les seves indústries, manifesta el seu desig de comprendre per què hauria d’instal·lar el sistema PAS en lloc d’un sensor ultrasònic. Aquesta interrogant segurament sorgeix quan veuen que altres empreses amb solucions similars ofereixen aquesta tecnologia. Per exemple, empreses que ofereixen el sensor ultrasònic com la solució per a un conductor que pugui trobar-se amb un obstacle perillós

 

Què són i com funcionen els sensors ultrasònics?

 

Són detectors de proximitat que revelen objectes a distàncies determinades. El sensor emet un so per després mesurar el temps en què el senyal triga a tornar. Treballen només en l’aire, sense contacte, i poden detectar objectes amb diferents formes, colors, i superfícies. Els materials que detecta poden ser sòlids, líquids pols i brutícia. No obstant això, sí cal que siguin deflectors del so. Els sensors treballen segons el temps de transcurs de l’eco, és a dir, es valora la distància temporal entre l’impuls d’emissió i l’impuls de l’eco.

Aquest sensor, al no necessitar el contacte físic amb l’objecte, ofereix la possibilitat de detectar qualsevol tipus d’objecte. A més, pot trobar qualsevol tipus d’objecte, amb qualsevol característica, sense necessitat de ajustar-lo. La principal limitació que presenten aquests dispositius és la presència de zones cegues, és a dir, la zona compresa entre el detector i l’abast mínim en què un objecte pot ser detectat. Una altra limitació és la repetició d’alarmes falses.

 

Llavors, quins avantatges té el PAS per sobre aquests sistemes de detecció d’obstacles?

 

El gran avantatge del sistema PAS, i el que fa que sigui únic, és la capacitat de discriminar persones i objectes. El PAS aconsegueix un nivell de seguretat superior, en ser capaç d’avisar al conductor del carretó que s’aproxima un vianant.

D’altra banda, el sensor ultrasònic és molt limitat a l’hora de detectar altres carretons. La part davantera d’aquestes sol estar carregada amb algun tipus de producte, la qual cosa dificulta una adequada detecció, de manera que aquesta només es detecta de forma apropiada des de la part posterior. El sistema PAS, en canvi, detecta 360 graus de forma completament efectiva.

 

Finalment, el sistema PAS té la capacitat de detectar persones encara que estiguin darrere d’un mur o una prestatgeria. La detecció pot travessar materials sense cap tipus d’efecte secundari. Els sensors ultrasons, per la seva banda, només són capaços de detectar aquells objectes que es troben directament davant del sensor, la qual cosa representa una limitació en la seguretat que poden brindar.

Per exemple, vegem el cas d’un conductor maneja un carretó, i mentre una altra persona s’aproxima des d’un angle en que no pot ser vist per la interferència d’una prestatgeria: El sistema PAS li va a alertar correctament sobre l’aproximació d’un treballador. El detector ultrasò, en canvi, només va detectar la proximitat de la prestatgeria, però mai va a poder predir la proximitat -i possible accident- amb el treballador que s’acosta.

Elementos de un modelo de seguridad laboral

 

Aconseguir un nivell òptim de seguretat laboral en les indústries ha estat el principal tema d’interès de diverses organitzacions a tot el món. A l’actualitat, diverses propostes i recomanacions han estat publicades per servir com a base per a l’establiment de sistemes de seguretat i higiene a les empreses. L’Organització Internacional del Treball (OIT) s’ha encarregat de descriure els elements bàsics amb els quals han de comptar les companyies amb l’objectiu d’eliminar o reduir al mínim els riscos per a la salut dels empleats i les probabilitats d’accidents en els seus espais de treball. Els següents suggeriments, són les característiques mínimes requerides a tota empresa per a satisfer les seves necessitats elementals de seguretat.

 

La investigació i anàlisi de riscos

La investigació i anàlisi de riscos en totes les zones de treball és un requisit essencial per a una companyia. És important portar un registre de tots els elements que puguin representar un perill per al benestar dels empleats i prendre les mesures corresponents per solucionar-los. A més d’examinar les possibles causes d’accidents, s’ha de prendre en compte l’existència de qualsevol agent nociu per a la salut de les persones. El procés d’inspecció i registre s’ha de realitzar amb regularitat, i ha d’incloure també qualsevol eventualitat ocorreguda en aquest període.

 

Brindar accés als treballadors

La informació obtinguda en les inspeccions de seguretat no és d’ús exclusiu de l’empresa. Tots els treballadors han de tenir accés als informes competents a la seva àrea d’operació, sent, preferentment, notificats pels seus mateixos responsables. Cal que coneguin tots els riscos particulars que pugui trobar en dur a terme les seves activitats, i les mesures de protecció i seguretat que han de realitzar en cada cas. Quan les tasques siguin d’alt risc o així es consideri necessari, els empleats han de rebre la formació corresponent.

 

Cura de la maquinària

La maquinària i l’equip de treball han de ser segurs i trobar-se en condicions apropiades en tot moment; tasques periòdiques de manteniment s’han de dur a terme amb aquesta finalitat. Així mateix, els sistemes i procediments industrials s’han d’establir pensant en el benestar del personal que els du a terme. Quan sigui necessari, s’han de prendre en compte les capacitats físiques i mentals d’una persona abans d’assignar-li una tasca; malgrat les capacitacions corresponents, cal adaptar també el procés al treballador. Quan es requereixi roba especial o equips de protecció per a una tasca determinada, aquests hauran de ser subministrats per l’empresa per als seus treballadors, sense realitzar cobrament algun.

 

Ús de químics o agents biològics

Quan s’empren substàncies químiques o agents biològics, s’han de garantir les condicions adequades per a minimitzar el risc que representen. Tots els productes nocius han d’estar visiblement etiquetats per a ser identificats amb facilitat. Les instruccions i especificacions tècniques de les substàncies han d’estar posades a disposició dels treballadors. Sempre que sigui possible, s’hauria de substituir l’ús de productes nocius per versions inofensives o menys perilloses.

 

Informar correctament els treballadors

Tots els treballadors que corren algun risc en fer la feina han de rebre tota la informació al respecte, detallant els perills, les seves conseqüències i les mesures de seguretat que els evitaran. És preferible reduir el nombre de treballadors al mínim risc possible, incloent els qui realitzin una activitat d’alt risc ja que es troben exposats a condicions nocives per a la salut. Aquests treballadors han de ser vigilats i s’ha de registrar tota eventualitat relacionada amb la seva feuba. A més dels procediments de seguretat, cal que els empleats coneguin les mesures d’atenció d’emergències i aplicació de primers auxilis, perquè siguin capaços de reaccionar amb promptitud davant d’un accident.

 

El personal també és responsable

A més dels esforços de la companyia, s’ha d’esmentar que la responsabilitat sobre el benestar del treballador no recau únicament en els responsables. Les normes de seguretat i higiene en els espais de treball han de ser acatades amb diligència pel personal. Si bé és obligació dels directius proporcionar tota la informació en matèria de seguretat laboral, els empleats han de complir amb aquestes mesures, fer servir l’equip de protecció personal adequadament i seguir els procediments d’emergència en el seu moment. Els treballadors també poden realitzar contribucions per millorar el model de seguretat empresarial. Quan una persona consideri que hi ha un risc al seu benestar no considerat pels procediments de seguretat, haurà d’informar-immediatament als seus supervisors, els qui no han d’exigir la represa de les tasques fins a prendre les mesures pertinents. És recomanable que les empreses dediquin esforços a crear una cultura de prevenció de riscos a les seves instal·lacions i de la seva conservació en condicions saludables.

 

Actualitzar els sistemes de seguretat

Finalment, s’ha de considerar que les recomanacions exposades per l’OIT es troben en constant revisió i actualització, adequant-se a les tecnologies i modernitzant els procediments cada vegada que la situació ho requereix. Per això, cal que les companyies actualitzin també els seus models de seguretat mantenint-se informades sobre les modificacions indicades per aquestes organitzacions. Una manera d’aconseguir-ho, consisteix en treballar conjuntament amb les autoritats locals i nacionals que s’encarreguen de verificar i regular les normatives corresponents per a l’adopció de les mesures de seguretat i higiene apropiades a cada cas.

 

 

Hazardous Area at DS Smith

 

DS Smith, líder d’embalatge amb cartró ondulat reciclat a Europa, millora els nivells de seguretat mitjançant la implementació de la solució d’Àrees Perilloses a les seves instal·lacions a Eerbeek, Holanda.

A causa de la perillositat de la feina dels treballadors a les quatre grans cintes transportadores dins de la instal·lació, DS Smith va implementar un sistema per ajudar a millorar la seguretat dels empleats. Blanken Controls BV, distribuïdor dels productes Claitec a Holanda, ha instal·lat i implementat la solució en àrees perilloses en una de les cintes transportadores a les instal·lacions de DS Smith.

A tots els operaris se’ls va donar els Tags de seguretat, que han de portar a sobre mentre es treballa dins les instal·lacions prop de les cinta transportadora. Aquesta màquina està equipada amb antenes detectores per detectar, en cas de caiguda, al treballador que porti el Tag. En aquest cas, la màquina automàticament s’aturarà i evitarà un accident greu.

 

A més de les solucions d’àrees perilloses, DS Smith intenta millorar la seguretat en el treball mitjançant la instal·lació en cada un carretó elevador amb els sistemes ImpactManager.

 

Els sistemes ImpactManager, ajuden a millorar la seguretat mitjançant la conscienciació dels conductors. En una col·lisió menor, el conductor del carretó elevador rep un senyal d’advertència. Quan es produeix un impacte greu, el sistema deté carretó. Només un supervisor pot aconseguir desbloquejar el carretó perquè funcioni de nou, però, el carretó, encara pot conduir durant 20 segons, per exemple, per alliberar una persona o evitar ser un perill per al trànsit.

Mitjançant la implementació d’aquesta gamma de sistemes DS Smith tracta de millorar la seguretat del lloc de treball i prevenir futurs accidents.

Un nuevo modelo de seguridad laboral

 

L’establiment de protocols de seguretat laboral presenta inestimables beneficis per a treballadors i empreses per igual. Els accidents en els espais de treball no només perjudiquen al benestar físic i emocional de l’individu que els pateix, sinó que genera substancials despeses, econòmics i de capital humà, a les companyies responsables. Les inversions realitzades en matèria de protecció laboral permeten als treballadors dur a terme les seves activitats amb serenitat i confiança, proporcionant millors resultats. Tot i que en les últimes dècades s’han efectuat importants avenços en assumptes de seguretat per al treballador, els accidents de treball continuen sent una font de preocupació en indústries de tot el món.

Cada any, milions de persones són víctimes d’accidents a les seves àrees laborals o de malalties contretes com a conseqüència de les seves activitats, en molts casos amb conseqüències fatals. Malgrat els esforços realitzats, resulta necessari efectuar canvis més precisos en les estratègies de prevenció de riscos per millorar els seus efectes en el benestar general. El més convenient seria una sistemàtica reestructuració dels sistemes de protecció al treballador, mitjançant la implementació d’un nou model de seguretat laboral que consideri els factors de perill d’una forma més completa.

 

En una era de constants canvis, és imprescindible mantenir els procediments de prevenció de riscos actualitzats. Els sistemes econòmics, els mitjans de comunicació, l’accés a la informació i fins i tot les tendències socials es troben en transformació contínua i són elements amb un significatiu impacte en les pràctiques laborals. Seria ineficient tractar de resoldre els problemes de seguretat que existien fa diverses dècades. Els treballadors s’han d’enfrontar a noves amenaces en els seus espais de treball, mentre que alguns factors de risc s’han tornat menys freqüents. És responsabilitat de les companyies la ràpida identificació dels perills emergents.

Un dels ajustos més importants que es requereixen en els models de seguretat consisteix a abandonar la idea que els riscos per al benestar dels treballadors es redueixen a l’esdeveniment d’accidents. En un espai de treball és possible també la contracció de malalties, el seu tipus i la gravetat dependran del sector industrial que es tracti. Les condicions de treball insalubres, l’exposició a substàncies perilloses i el contagi entre empleats són algunes de les circumstàncies que amenacen la seva salut. Els sofriments poden variar des de les malalties respiratòries fins al càncer, i en qualsevol dels casos representen un sever risc per a treballadors i empreses.

 

Les malalties psicològiques, com l’estrès, la depressió i l’ansietat, s’han estès entre treballadors de tots els sectors laborals. A més dels seus efectes en l’actitud i la disposició de les persones, aquests patiments produeixen la reducció en les defenses naturals del cos, propiciant la manifestació de moltes altres malalties. Això perjudica la qualitat de vida dels treballadors, reduint també la seva productivitat i afavorint l’absentisme a les companyies. Per això, aquestes dolències haurien de trobar entre les prioritats de prevenció en una empresa i, però, solen ser completament ignorades.

Els processos pel registre d’accidents i malalties adquirides en els espais de treball també han de modernitzar-se. No es poden establir els procediments de seguretat més adequats si no es té una completa informació sobre les causes i conseqüències dels riscos en el treball. Una correcta recopilació de dades permetrà la identificació dels sectors de més risc i les activitats que requereixen més regulació pel que fa a normes i legislacions de seguretat. Una vegada que s’han implementat les mesures preventives, també serà possible mesurar el seu impacte i dissenyar les millores oportunes gràcies als registres disponibles.

 

Els registres d’accidents i malalties han de cobrir de manera integral tots els sectors de treball. Actualment es presta molt poca atenció als incidents en zones rurals, en les petites i mitjanes empreses i en les ocupacions informals, quan la inclusió d’aquests treballadors és essencial per al complet desenvolupament d’un model de seguretat laboral. Encara que un projecte així pot presentar serioses dificultats de culminar, cal que es duguin a terme esforços en aquesta direcció, ja que els seus efectes seran en benefici d’empreses, de treballadors i de l’economia d’una regió.

Limitación de velocidad por Zonas

 

Els magatzems, fàbriques i àrees de distribució de productes són zones en les quals se sol mantenir un constant tràfic de personal, carretons elevadors i altres vehicles, generant un dels riscos d’accidents més comuns als espais de treball industrial. Les persones, les mercaderies i fins i tot els edificis poden resultar danyats quan els sistemes de transport es manipulen de manera inadequada i a excés de velocitat. Les lesions, així com les pèrdues econòmiques per a la companyia, resulten ser ocasionalment severes, i per això incrementar els controls de seguretat a les zones de perill ha de ser una activitat prioritària. Establir un límit de velocitat màxima en els carretons és la millor forma de promoure la seguretat en aquestes instal·lacions.

 

Què és la solució de les zones de baixa velocitat?

 

La solució de limitació de velocitat per zones (LSA, per les seves sigles en anglès) que ofereix Claitec, està pensada per a satisfer les necessitats dels nostres clients en matèria de seguretat durant el transport de productes, garantint la màxima practicitat i la millor comoditat en el seu maneig. Aquesta solució consisteix a mantenir la velocitat dels carretons dins d’un límit que depèn de l’àrea en la qual es trobi. Així, les zones en què es concentri el flux de personal del magatzem, aquelles en què circuli una considerable quantitat de vehicles, o les que comptin amb un espai de maniobra reduït, hauran de transitar-se a baixes velocitats. Així mateix, les àrees exteriors, que comptin amb suficient espai o que no solguin ser transitades, es podran recórrer amb més rapidesa.

La solució LSA funciona mitjançant un panell reflectant situat al sostre de les àrees que es volen regular, que envia al carretó la senyal de limitació de la velocitat. Els sensors del vehicle reben aquesta informació en el moment en què se situen sota del dispositiu corresponent, senyalitzant el canvi de zona i promovent el canvi de velocitat. La selecció de les àrees de major risc d’accidents és personalitzable i completament versàtil, ja que permet diferenciar diverses àrees dins d’un mateix edifici. Això representa una millora amb respecte als ara obsolets dispositius de radar, que es concentren en detectar el sostre del magatzem, limitant la velocitat del carretó en qualsevol espai interior sense importar les seves característiques.

 

¿Por qué su empresa necesita la solución LSA?

1.La solució LSA garanteix un increment en la seguretat industrial de la vostra empresa mitjançant la millora de la manera de conducció dels equips.

2. Els accidents relacionats amb l’excés de velocitat poden ser significativament disminuïts, si no eradicats per complet. Això millorarà la qualitat de les instal·lacions que ofereix als seus empleats, atorgant-los la seguretat que necessiten.

3. Alhora, estarà evitant importants pèrdues econòmiques per a la companyia, generades per la reposició de materials i la reconstrucció d’infraestructura danyada.

4. Al prevenir les col·lisions, també podrà incrementar el temps de vida útil dels vehicles de transport.

5. Finalment, serà capaç d’optimitzar la productivitat de l’empresa, en limitar la velocitat de les carretons només en les zones de risc.

 

El sistema de limitació de velocitat és de fàcil implementació a les instal·lacions del magatzem i en els carretons corresponents. La tecnologia amb la qual es troba fabricat és de la més alta qualitat, resistent i duradora. El seu ús i manipulació és d’una senzillesa inigualable, de manera que no es requereix personal especialitzat per utilitzar-lo.

D’aquesta manera, oferim als nostres clients els millors dispositius per conservar el benestar dels treballadors i els seus equips en qualsevol entorn industrial, posant la millor tecnologia a la seva disposició.

Seguridad trabajadores reciclaje

 

La cultura de la cura del medi ambient és una tendència que va guanyant terreny amb el pas dels anys a tot el món. Actualment, es dediquen importants esforços en el disseny de sistemes sustentables per reduir l’impacte ambiental de les activitats humanes. Les tasques de reciclatge s’estan col·locant com una de les estratègies més importants per als països i ciutats en aquest aspecte, i la quantitat de persones que es fan servir en aquest tipus de companyies s’incrementa constantment. No obstant això, és important notar que les activitats que es realitzen a les zones de reciclatge presenten característiques d’alt risc, i posen en perill la integritat física dels treballadors.

 

Sovint, els empleats de les companyies de reciclatge de materials són víctimes d’accidents amb conseqüències que, en molts casos, van de severes a fatals. Les estadístiques mostren que un treballador del reciclatge té més del doble de possibilitats de patir un incident laboral que un treballador de mitjana. En la majoria dels casos, aquests accidents es deuen a la constant exposició dels treballadors als objectes perillosos que es troben en la seva àrea de treball. En ocasions, el material per reciclar que arriba en aquestes empreses es troba barrejat amb una altra classe de deixalles, com productes químics, objectes afilats, agulles hipodèrmiques i animals morts. A més, aquestes activitats solen realitzar-se en les proximitats de maquinària pesada activa, incrementant el risc d’accidents.

De qualsevol manera, les activitats de reciclatge no poden aturar-se a tot i el perill imminent per a qui les realitzen. Reciclar és part fonamental en l’establiment d’una ciutat ecològicament responsable. És d’aquesta manera que es fa possible reduir l’emissió de deixalles al medi ambient, minimitzar l’ús de recursos forestals i evitar l’impacte climàtic, entre molts altres beneficis. Per això, l’important consisteix a trobar solucions de seguretat capaços de reduir o eliminar els riscos presents per als treballadors.

 

Les companyies de reciclatge realitzen esforços continus per millorar les condicions de treball dels seus empleats, proporcionant-los el material i els procediments de seguretat apropiats per a reduir els riscos al mínim. La capacitació del seu personal, així com la política de no emprar treballadors temporals, són part important de les estratègies que garanteixen una millor qualitat en l’entorn laboral. No obstant això, cap d’aquests procediments és capaç d’eliminar completament el perill a les zones de treball. Per aconseguir els millors resultats, pot ser necessari que la solució inclogui la intervenció del govern d’una població, així com dels seus habitants.

Els ciutadans som els primers responsables en el procés de reciclatge. La major part dels accidents en aquest sector laboral ocorren quan es barregen materials reciclables amb els que no ho són. La presència d’objectes perillosos representa una amenaça immediata per al benestar de les persones exposades a ells. A més alguns objectes, com les bosses de plàstic, poden embussar les màquines de reciclatge i generar una condició de perill addicional. Realment, bona part dels riscos en les condicions de treball d’aquestes companyies es deu als mals hàbits de rebuig de productes en una localitat.

 

Els governs poden contribuir a la reducció de perills per mitjà de la implementació de regulacions sobre el procés de reciclatge. Realitzar campanyes per una adequada pràctica en la separació de deixalles és important per conscienciar els ciutadans de les conseqüències de les seves accions. A més, en contractar companyies de reciclatge responsables i que garanteixin la implementació dels procediments de seguretat adequats, estaran promovent la generació de llocs de treball en les condicions de treball adequades, que la població necessita.

 

El sistema PAS assegura que tot està funcionant correctament mitjançant el Test-TAG.

El Test-Tag és un dispositiu del PAS que s’instal·la en el carretó, dins de la zona de detecció.

Campo deteccion correcto claitec

1. Test-Tag, TT50

2. Activador (Antenes LF i HF incloses)

3. Zona de detecció

4. Persona amb el Tag

 

Quan el camp de detecció funciona correctament, el Test–Tag (1) el detecta i envia una senyal d’Alta Freqüència UHF a l’Activador per deixar constància que el camp de detecció està correcte.

En cas que el camp de detecció disminueixi o s’aturi, el Test-Tag (1) deixa de rebre la senyal de l’activador i envia una senyal per UHF avisant que el camp no és detectat.

 

Campo deteccion alarma claitec

 

Cíclicament l’Activador espera la senyal que el Test-Tag (1) l’ha detectat, si aquest senyal no arriba, l’activador es posa en Fallada i indicant al carretó senyal d’alarma.

Podríem dir que el Test-Tag és un guardià, contínuament està monitoritzant el camp de detecció i avisa en cas de fallada.

Quan el missatge del test-tag arriba a l’activador, no només estem verificant que el camp és correcte, també s’està verificant que la comunicació a 2,4 GHz també funciona.
Com podem incrementar la seguretat de la senyal d’alarma del pas?
En cas de necessitar redundància a la sortida de detecció del PAS, és possible gràcies al fet que l’activador AC-50 té dos relés amb contacte lliures de potencial i que s’activen quan un tag de persona és detectat a la zona de seguretat

Utilizando estos dos relés en serie podemos conseguir tolerancia al fallo, gracia a la redundancia del circuito.

En el cas que un dels dos relés falli i es quedi activat, el sistema quedarà en mode segur. Perquè la senyal d’alarma falli hauria de passar una fallo en els dos relés.

Activador claitec rele

 

Si el que es pretén és obtenir una major seguretat es podria posar un relé extern de seguretat tipus SCHNEIDER / TELEMECANIQUE XPSAC5121 però creiem que és totalment innecessari.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para para mejorar la experiencia del usuario y servicio, así como analizar los hábitos de navegación. Puedes cambiar la configuración de las cookies de tu navegador en cualquier momento. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información. ACEPTAR

Aviso de cookies