pTruqui'ns: +34 972 183 225

safety warehouse claitec

 

Les empreses milloren el seu rendiment quan els seus empleats es senten còmodes. A la indústria, la seguretat i prevenció d’accidents laborals són un factor fonamental per garantir-ho. Com els vianants estan exposats a diversos riscos, i a Claitec busquem estar sempre un pas endavant de les necessitats dels nostres clients, elaborem la següent guia per millorar la seva protecció.

 

1. Organitzar el trànsit del magatzem

Primer, el bàsic. Les zones per les quals circulen els vianants han d’estar ben marcades. De ser possible, és recomanable que els senyals i els passos de vianants estiguin pintats a terra o encara millor que l’espai sigui delimitat per tanques.

La premissa és millorar la seguretat de les persones i edificis, sense augmentar les complexitats del dia a dia. Una altra manera més simple és procurar separar sempre els vehicles dels vianants. Com? Si l’estructura del lloc ho permet, col·locant barreres de separació. Altrament, això pot evitar que els carretons elevadors passin per àrees en què hi ha molta activitat de vianants.

 

2. Equips de Seguretat

Claitec compta amb un ampli catàleg de productes i solucions de seguretat industrial, elaborats acord amb el rigor de les tecnologies actuals i les expectatives dels nostres clients.

El sistema d’alerta de persones (PAS) és un d’ells. En utilitzar els carretons elevadors, instal·lar aquest sistema permetrà alertar el conductor quan tingui un vianant a prop. La solució es diferencia d’altres que no discriminen entre obstacles i persones.

 

Una altra opció és utilitzar el Blue Safety Light. Aquests dispositius funcionen com fars d’alta lluminositat, ideals per a zones de poca visibilitat, que alerten al treballador que circula a peu abans de l’arribada del carretó.

La poca visibilitat és un problema freqüent en les fàbriques i plantes. Augmentarà el nivell de prevenció en aquestes zones d’alt risc el equipar als vianants amb el sistema d’alerta T-10 i amb armilles reflectants. Altres solucions són la instal·lació de pilots d’avís i utilitzar sistemes com la zona d’angle mort (BS).

El personal també té una part important en la prevenció d’accidents. És menester limitar la velocitat de les carretons segons la zona en la qual estan per així evitar el risc de col·lisió amb un vianant. Per a això resulta útil la instal·lació de miralls corbs a les zones amb poca il·luminació.

 

3. Informar i ensenyar

El 16.7% dels accidents laborals són causats per carretons a la indústria. Tant els vianants com els operaris dels carretons han d’estar informats sobre els riscos que suposa el seu ús.

Per això recomanem haver fet un curs de capacitació, que els permeti evitar problemes innecessaris a futur.

Linde Safety Open Day

 

El passat 18 de juny es va celebrar a les instal·lacions del Camp Nou, a Barcelona, el III Linde Safety Open Day.

 

L’equip de Claitec, va presentar al II Symposium Linde sobre Seguretat Laboral per Carretons elevadors, la gamma de solucions per millorar la seguretat en els carretons elevadors;

  • PAS (Protecció de persones, anti-atropellament en carretons)
  • LSA (Reducció de velocitat per zones)
  • HA (Protecció de persones en àrees perilloses)

 

Els assistents, van poder comprovar l’efectivitat de les nostres solucions PAS (Alerta de persones) i LSA (Àrea de baixa velocitat) gràcies als equips de demostració instal·lats en els carretons de l’exposició.

 

Blue spot safety light

 

A Claitec ens agrada fer un seguiment constant de les necessitats i expectatives dels nostres clients. Volem oferir un ampli catàleg de productes que s’adeqüi a les necessitats de cada client. Seguint aquesta filosofia, incorporem al nostre catàleg solucions per a complementar la nostra oferta de productes, en aquest cas, incorporem el Blue Safety Light.

 

Què és el Blue Safety light?

El Blue Safety Light és un dispositiu d’alarma lluminosa que s’instal·la en els carretons elevadors.

Aquest dispositiu, emet una llum d’advertència ideal per a les vies de vianants i les zones de treball amb escassa visibilitat, augmentant la seguretat en els passadissos i zones on els treballadors circulen a peu.

 

Com funciona?

Aquest dispositiu compta amb dues llums LED de baix consum, molt lluminoses i de llarga durada, que es col·loquen a la part posterior de la cabina o al màstil, les quals projecten un gran feix de llum a terra, a uns quants metres per davant de la direcció de desplaçament, advertint als vianants de la presència del carretó.

 

Complementa la solució PAS

El Blue Safety Light pot complementar la solució PAS (Sistema d’alerta de persones). Quan el sistema PAS, detecta un vianant dins l’àrea de seguretat del carretó, activa el Blue Safety Light.

Tag cable yoyo claitec

 

Estar en contacte constant amb els nostres clients, de tant en tant sorgeixen nous interrogants sobre l’ús òptim dels productes de Claitec. Vam tenir l’oportunitat de respondre alguns interrogants que van sorgir. En aquest cas en particular, es tracta de preguntes sobre el Sistema PAS.

Repassant, el sistema d’alerta de persones (PAS) adverteix als conductors dels carretons quan detecta vianants en distàncies ajustables d’1 a 6.5 metres. Per això, els vianants han de portar uns clauers electrònics (Tags T-10) que alerten, mitjançant senyals lluminoses, el conductor del carretó. D’aquesta manera, l’empresa té garantida major seguretat entre els seus treballadors.

La inquietud d’aquest client en particular es centra en la necessitat, per part dels vianants, d’utilitzar el tag com a identificador personal i com a garantir la seva protecció. A continuació, les preguntes plantejades i les respostes per a cadascuna:

 

1. Algunes persones s’obliden de portar el tag sobre

Bàsicament, és un tema d’hàbits. Cal generar una metodologia, un procés, un hàbit que integri el portar el tag com una cosa quotidiana. Cal buscar la manera que formi part del dia a dia dels treballadors però, sobretot, que comprenguin que és per la seva pròpia seguretat.

Tots els nostres clients han imposat en les seves plantes que la gent ho porti a sobre, com un element més per a la seva seguretat. Alguns -fins i tot- van determinar que, per tractar-se d’una cosa tan seriosa, un treballador que no porti el tag PAS s’exposa a un acomiadament directe.

Cada planta i empresa és diferent, però s’ha de buscar la manera de generar una cultura de seguretat per a tothom. Igual que les persones s’habituen a portar EPI, un calçat especial, o un casc, també han de habituar-se a portar el tag T-10.

Cartells, fullets, exposicions: qualsevol mitjà és útil per recordar als treballadors sobre la seva seguretat, i així fomentar l’ús dels diferents dispositius de seguretat.

 

2. El conductor del carretó s’oblida de col·locar el Tag en l’inhibidor

Aquesta omissió no representa un risc. Quan el conductor del carretó s’oblida de col·locar el tag en l’inhibidor, el carretó detecta el tag (al no estar inhibit) i, per tant, començarà a emetre senyals d’advertència de forma constant. Depenent de la situació, aquesta serà visual o acústica, però en qualsevol cas serà capaç de cridar l’atenció del conductor.

 

3. El conductor del carretó s’oblida de recollir el Tag al baixar del carretó

La millor solució a aquest problema és utilitzar un accessori perquè el conductor tingui sempre el Tag lligat a la seva roba. Pot ser mitjançant un cable, o format “yo-yo”, que desplega i recull automàticament el cable d’unió (veure imatges adjuntes).

Qualsevol dels dos s’assegura que tant el conductor, com qualsevol vianant a la planta, no pugui desprendre del tag. És una solució que també s’aplica al problema 1: si la persona lliga el tag amb la seva roba de treball o armilla reflector, és menys probable que se n’oblidi.

Marcapasos_claitec

 

Els nostres serveis existeixen per solucionar els problemes dels nostres clients. Això vol dir que cal evolucionar constantment, i respondre a les necessitats que ells mateixos plantegen.

Els productes de Claitec són d’última tecnologia, però l’experiència ens ha ensenyat que sempre sorgeixen noves necessitats. La flexibilitat és un valor indispensable per oferir un bon servei, i aquesta implica, per exemple, respondre amb rapidesa a les demandes de l’entorn professional.

Alguns clients van manifestar la seva preocupació o curiositat sobre les possibles conseqüències d’un contacte entre el sistema d’alerta de vianants PAS i dispositius electrònics de la salut, com marcapassos o desfibril·ladors. Vam saber que era important educar en aquest aspecte, de manera de brindar tranquil·litat als que poguessin estar preocupats.

 

Marcapassos i desfibril·ladors

Un marcapassos és un aparell mecànic que genera impulsos des del cor a les venes, quan les vàlvules naturals dels capil·lars no poden mantenir la velocitat necessària. El desfibril·lador, per la seva banda, és un dispositiu electrònic utilitzat per tractar les aturades cardíacs. En aquests episodis, el cor “fibrila” i perd el ritme adequat, i aquest dispositiu s’encarrega de tornar aquest ritme.

En general, aquests artefactes ja tenen mecanismes de protecció que s’encarreguen de reconèixer i filtrar interferències que es presentin en l’ambient. No obstant això, sempre hi ha un romanent de dispositius electrònics amb els quals els pacients poden creuar-se, i que sí creen un camp electromagnètic que pot afectar temporalment les funcions del marcapassos o desfibril·lador.

Es diu que passa interferència electromagnètica quan el camp magnètic d’un dispositiu electrònic interfereix amb l’operació d’un altre. No és una cosa tan estranya, molts dels dispositius electrònics més comuns poden interferir de forma temporal el camp d’un marcapassos o un desfibril·lador. Entre els nostres productes, el Tag personal T-10 i l’activador AC50 són potencials fonts d’interferència per marcapassos i desfibril·ladors.

 

Com poden respondre el marcapassos o el desfibril·lador?

Les possibles respostes a la interferència entre senyals dels dispositius implantats i els dispositius del sistema de protecció de persones PAS, inclouen:

  • Estimulació asincrònica: quan el marcapassos / desfibril·lador reconeix els senyals d’interferència electromagnètica com soroll, pot començar a generar estímuls aïllats de l’activitat cardíaca intrínseca.
  • Inhibició de les estimulacions: quan els senyals d’interferència electromagnètiques es malinterpreten com el ritme cardíac normal, els dispositius implantats poden generar els estímuls sense el ritme correcte.
  • Xocs inapropiats: els senyals d’interferència electromagnètica també poden ser interpretades com un ritme cardíac accelerat, de manera que el marcapassos / desfibril·lador envia xocs innecessaris.

 

Quines precaucions prendre? 

És important comprendre que aquests efectes són temporals, i es poden eliminar si el pacient s’allunya de la font de la interferència, o si s’apaga el sistema. El dispositiu tornarà al seu funcionament normal de forma immediata. No hi ha conseqüències irreversibles o molt greus.

Primer de tot, si la persona sap que va a estar a prop dels dispositius del sistema d’alerta de vianants PAS, es recomana que visiti al seu metge per precaució. Ningú podrà explicar millor quines conseqüències puntuals poden tenir les interferències electromagnètiques en el seu dispositiu. La realitat és que cada condició respon de manera diferent.

La millor solució és simplement mantenir una distància de precaució. Procurar mantenir una distància d’almenys 30 centímetres entre el dispositiu implantat i el TAG T-10. El millor és col·locar-lo al costat oposat d’on es troba implantat el marcapassos / desfibril·lador. La distància requerida augmenta per al cas d’activador AC50. Es recomana, almenys, mantenir-se a uns 10 metres.

Finalment, una forma d’expandir el coneixement sobre la resposta dels dispositius implantats, és apropant-se als fabricants dels mateixos, o consultant en els llocs institucionals de cada fabricant.

 

TZ2TAG Blog CAT

 

La tecnologia avança i constantment sorgeixen noves solucions per als problemes que les empreses s’enfronten dia a dia. Algunes empreses es resisteixen davant el canvi i, davant l’aparició de nous dispositius, prefereixen mirar al costat. D’altres, en canvi, veuen l’oportunitat de millorar, i de potenciar les eines amb les que ja compten.

 

Claitec escolta i evoluciona

El sistema d’alerta de persones (PAS) és la solució que adverteix al conductor d’un carretó quan detecta vianants en distàncies ajustables d’1 a 6.5 metres. És un dispositiu de seguretat que garanteix el benestar dels vianants en el seu lloc de treball. Aquests porten clauers electrònics (Tags) que criden l’atenció del conductor del carretó, alertant de la presència d’un treballador.

 

Però, què passa quan el carretó s’exposa a altres situacions de seguretat?

Per exemple, què passa quan un carretó s’aproxima a una zona amb escassa visibilitat, on pot aparèixer sobtadament un altre carretó?

Alguns dels nostres clients van presentar una sèrie d’interrogants que ens va semblar molt interessant de resoldre. En Claitec ens agrada fer un seguiment constant de les necessitats i expectatives dels nostres clients. Sabem que aquest feedback és informació molt important per a ser capaços de millorar cada dia.

Alhora, creiem que és important que aquest procés ocorri d’una forma àgil i resolutiva, per així accelerar el procés de millora dels nostres clients i de nosaltres mateixos.

Després d’un procés de recerca i innovació, va aparèixer el TZ2 Tag.

 

Que és el Tag TZ2?

És un dispositiu electrònic que potencia i augmenta l’abast de solucions del sistema PAS. El dispositiu és un Tag del sistema PAS, però amb un agregat: un relé capaç d’automatitzar un procés determinat, quan un carretó es troba dins del seu radi d’acció.

Això representa una gran oportunitat per incrementar l’ús del sistema Tag PAS ja que té la capacitat de prevenir les situacions de risc a través d’alertes automàtiques com en els següents casos:

El gran avantatge d’aquest producte és que no requereix una gran inversió en instal·lació i infraestructura. És més, el que fa és treure més profit d’un producte ja instal·lat, en aquest cas, el PAS.

És una forma molt eficient d’aconseguir augments significatius en la seguretat de la planta o el magatzem. Un altre exemple passa amb els passadissos estrets, els quals són d’alt risc quan s’opera amb carretons. El TZ2 Tag

 

Per aconseguir una millor adaptació a les necessitats dels diferents clients, hi ha dos models per a aquest producte:

  • Model A: quan entra en l’àrea d’influència, activa tant el Relé del carretó com el propi.
  • Model B, que quan està a l’àrea d’influència, activa el Relé propi però, en aquest cas, no s’activa el relé del carretó.

Quant a les especificacions tècniques, el TZ2 Tag s’alimenta amb 24V DC. En cas de ser necessari, està disponible un accessori amb una font d’alimentació Universal 230 V AC.

 

La tecnologia ha d’estar al servei dels processos de l’empresa, però també de les persones que hi treballen. Quan una empresa aconsegueix incorporar tecnologia que compleixi els dos objectius, vol dir que és una empresa que pren els canvis com a oportunitats, i no com a problemes a evitar.

Driver inhibitor tag

 

Protegir els empleats millora el desenvolupament de les empreses. A l’implementar els primers sistemes i dispositius per a la seguretat laboral, moltes vegades apareixen noves necessitats relacionades amb aquests canvis. És per això que en l’àmbit de la seguretat i salut laboral és extremadament important evolucionar constantment, de manera de mantenir-se actualitzats i millorant la situació dels empleats.

Un dels valors que defensem a Claitec és la innovació contínua: actualitzem constantment els nostres coneixements en tecnologia, per aplicar-los a les millores dels nostres productes i serveis. Després d’observar una sèrie d’oportunitats de millora en l’inhibidor del conductor, implementem alguns canvis. Avui dia vam rebre comentaris i valoracions molt positives de clients a Estats Units i Anglaterra, entre altres països.

 

Per a què serveix l’Inhibidor?

En els magatzems solen haver-hi més d’un carretó. En els llocs on les empreses protegeixen als seus treballadors, aquests compten -per exemple- amb un clauer de protecció T-10 amb un potent sistema Anti-atropellament. Però, què passa amb el conductor de carretons? El seu clauer de protecció no entra en conflicte amb el sistema de detecció?

Allà és quan entra l’inhibidor, que opera com un suport on els conductors dels carretons col·loquen el seu clauer de protecció, de manera que aquest no sigui detectat. Això li permet conduir el carretó de forma segura, i amb el sistema de Detecció de Vianants activat. Però a més, poden abandonar-la i realitzar operacions de picking o de control de mercaderies, amb la seguretat que el Pedestrian Alert System els va a protegir en tot moment.

L’inhibidor de conductor també garanteix el correcte funcionament del sistema anti-col·lisió, ja que permet que els conductors puguin operar els carretons sense la interrupció de la solució PAS, deixant “el camí lliure” perquè el sistema anti-col·lisió funcioni correctament.

 

Millores de l’Inhibidor

Quan Claitec va produir les primeres versions de l’inhibidor, aquests van ser rebuts pels clients com un dispositiu que oferia un valor molt valorable per a ells. No obstant això, existien alguns aspectes a millorar en relació a la seva resistència. Estaven exposats a cops i caigudes, i podien trencar-se.

A més, alguns clients ens van manifestar altres oportunitats de millora. Per exemple, que el producte era limitat en el sentit que només si es el situava amb certa orientació, aquest funcionava correctament. Alguns operaris ho col•locaven a l’inrevés, i l’inhibidor ja no era capaç de complir la seva funció.

Gràcies als comentaris i el suport dels nostres clients, vam redissenyar el producte, i hem pogut observar la resposta positiva que els clients manifesten. En primer lloc, El disseny va canviar, de manera que funcioni quan se situa el clauer de protecció en diferents posicions. Per la seva banda, l’adhesiu doble cara es va mantenir, per així millorar les possibilitats a l’hora de fixar el producte.

La nova versió és d’acer, pràcticament elimina el problema de resistència que els nostres clients havien observat amb la versió anterior. A més, ara és possible fixar l’inhibidor amb cargols, en aquest aspecte augmenta considerablement la seva durabilitat i resistència a cops.

 

Hem comprovat el nou inhibidor. Molt, molt, molt bon disseny.

Mike East, Business Development /Operations a Mountain Regional Equipment Solutions, Inc.

 

De la regulació a l’augment en la productivitat

Safety day

 

L’Organització Internacional del Treball (OIT) celebra avui el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball. Convida a empleats, empreses i governs a unir-se per a la construcció d’una cultura de prevenció en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Es tracta d’una campanya de sensibilització, el principal objectiu és centrar l’atenció sobre les noves tendències en la prevenció en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball.

Ja des de la Declaració de Seül de 2008, l’OIT va establir que “el dret a un medi ambient de treball segur i saludable ha de ser reconegut com un dret humà fonamental i no només com un dret laboral”. En conseqüència, crida els empresaris a tenir cura que les màquines, els equips, les instal·lacions i els processos, siguin segurs i no comprometin la salut de cap treballador.

Històricament, pel que fa a la seguretat i salut en el treball dels treballadors, la majoria de les empreses va estar atenta als canvis en matèria de regulació per part de l’OIT. Amb el suport d’advocats i entesos en la temàtica, els empresaris pretenien mantenir-se dins del marc legal, però mirant a les seves finances de reüll.

No obstant això, en l’última dècada s’ha pogut veure una forta tendència a considerar la protecció dels treballadors com una cosa moral i humà, i no únicament en resposta a la regulació. És més, es van endur la sorpresa i van trobar que això resultava directament en un augment positiu en la productivitat.

En tenir cura dels seus empleats, la cultura i l’ambient laboral milloraven considerablement, i els treballadors sentien que eren tractats com a éssers humans i no com a actius de l’empresa. Quin és el resultat? Empleats més fidels. Increïblement, altres indicadors com l’absentisme també van decréixer, significant, en definitiva, millores en els resultats financers.

La missió de Claitec consisteix a crear una vida més segura per a les persones en el seu context de treball, pel que ens sentim absolutament identificats amb la invitació de l’OIT a construir una cultura de prevenció en matèria de seguretat i salut en el treball. Estem convençuts que les empreses són les persones, pel que és summament important tenir cura d’elles.

Des Claitec volem unir-nos a l’OIT en la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball. Convidem a totes les empreses a que tinguin cura al seu actiu més valuós: les persones. Si això a més resulta en major rendibilitat per als nostres clients, millor!

Claitec nueva web

 

A Claitec iniciem una nova etapa amb un nou lloc web en el qual es podrà trobar informació sobre la nostra empresa i sobre els serveis i solucions tecnològiques que podem oferir en el camp de la seguretat industrial. Obrim amb aquesta nova web un canal de comunicació amb els clients que servirà per estar més prop d’ells.

En el nostre blog, oferirem consells i solucions que li donaran a conèixer eines tecnològiques i productes que li ajudessin a prevenir riscos comuns; per exemple evitar riscos d’atropellament de vianants en entorns de magatzem o fabricació, on hi circulin vehicles industrials, carretons…

La solució LSA permet limitar la velocitat en que circulen els carretons elevadors en diferents zones del magatzem.

El carretó equipat amb LSA detecta automàticament el canvi de zona on està i activa un senyal de limitació de velocitat al carretó.

Utilitza un sistema de reflectors codificats en el sostre de les portes o zones de canvi de velocitat.
Quan el carretó passa per sota del panell, els sensors descodifiquen el canvi de la zona i activen el senyal corresponent.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para para mejorar la experiencia del usuario y servicio, así como analizar los hábitos de navegación. Puedes cambiar la configuración de las cookies de tu navegador en cualquier momento. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información. ACEPTAR

Aviso de cookies