pCall us toll free: +34 972 183 225

En compliment del Decret del Govern de l’Estat Espanyol a dia 29 de Març del 2020 per activitats no essencials, des de Claitec ens veiem en l’obligació i responsabilitat de suspendre temporalment la nostra activitat productiva i logística.

Aquesta suspensió serà efectiva a partir d’avui i fins el proper 14 d’abril o fins a nova data que imposi el govern espanyol.

Us seguirem informant a mesura que avanci la situació i puguem anar restablint de manera puntual o definitiva les activitats productives i entregues de material.

Un cop superada aquesta situació d’excepció, des de Claitec estem completament preparats per reprendre l’activitat productiva i entrega de material.

Mentrestant mantenim les nostres tasques comercials i dubtes tècnics a través del teletreball, de manera que per qualsevol consulta ens podeu contactar pels canals habituals:

+34 972 183 225

info@claitec.com

Seguim treballant fent pinya perquè entre tots puguem superar aquesta situació el més aviat possible i us desitgem a tots salut i responsabilitat.

Moltes gràcies per la comprensió i col·laboració.

Sovint ens consulten sobre les característiques i les diferències entre el Tag T-10 i el Tag T-10R, atès que semblarien ser components molt similars. No obstant això, és important tenir en compte els avantatges que presenta el segon, per la qual cosa ho comentarem en aquesta entrada.


En primer lloc, hem d’assenyalar que en tots dos casos parlem de petits dispositius RFID actius de llarga durada, que poden ser col·locats en qualsevol vehicle o persona per ser detectats amb precisió per l’Activador AC-50, que forma part del nostre exitós Sistema PAS d’Alerta de persones.

Després, comentar que el Tag T-10R és una evolució del Tag T-10, i presenta diverses millores respecte a la versió anterior, per exemple, en el rendiment del radi d’abast i en la seva facilitat de detecció, i incorpora una bateria que té almenys un mes d’autonomia i és recarregable sense fils, la qual cosa resulta d’enorme utilitat per fer més senzilla la tasca diària.

El Tag T-10R compta amb una il·luminació LED d’alta intensitat, que ajuda a una ràpida detecció i assegura la visibilitat de qui porta el tag. La llum que genera té un angle 360º, d’aquesta manera potser percebuda des de l’entorn en el qual s’ubica, brindant més seguretat a l’espai de treball i ajudant a evitar accidents laborals.

A més, el tag compta amb un sistema de vibració, que s’incorpora com una nova via d’alerta pels operaris davant la presència d’una altra persona o vehicle. També genera un avís sonor d’alta intensitat, completant un ampli ventall de formes d’alerta, millorant la seguretat en la indústria.

També destaca perquè és summament resistent, la qual cosa el fa un component ideal per ser utilitzat en indústries i zones de treball en què conviuen operaris amb vehicles de càrrega i maquinària de gran port.

Els dos Tags compten amb funcions de botó de trucada i tenen la capacitat de detecció de punts crítics.


Si tens algun dubte sobre aquest sistema o alguna altra consulta i requereix el nostre assessorament, no dubtis en contactar-nos, estem per ajudar-te.

Sabem que la indústria del reciclatge travessa un moment d’expansió arreu del món. Cada vegada és més clara la necessitat de reciclar, buscant tenir un planeta més sostenible. I com és lògic, aquest augment porta a una presència més gran de plantes de processament de residus i materials per a la reutilització, plantes que tenen alta intensitat de feina, a més treballen amb màquines de grans dimensions i perillositat, com ara trituradores o compactadores.

Per tant, buscant aportar a la seguretat laboral i per reduir la quantitat d’accidents de treball en la indústria del reciclatge, en aquesta entrada parlarem sobre dues eines que estan fetes a mida dels desafiaments que presenten aquestes plantes, i que generen contribucions de gran valor en aquests espais de treball.


En primer lloc, parlarem sobre la Solució HA per a àrees perilloses: es tracta d’un sistema de seguretat electrònic que actua com a complement dels elements de seguretat que posseeix cada cinta transportadora o màquina similar. Aquesta eina actua aturant de forma automàtica el funcionament del sistema en el moment en el qual l’antena detecta el tag a l’espai definit com a “zona de perill”.

Quan una persona que porta el tag de la Solució HA s’acosta a l’àrea determinada com a perillosa, per exemple en relació a una trituradora, o quan un operari cau dins d’una cinta transportadora d’una planta de reciclatge, potser per un cop, una ensopegada o un desmai, el sistema genera una acció automàtica que atura la maquinària, evitant mals majors associats a aquest imprevist.

Aquest sistema, que ha estat instal·lat per Claitec en centenars de plantes de recuperació, genera una “zona segura” de treball, i permet que en determinats espais ja identificats com especialment perillosos en aquest tipus d’indústries, es redueixin de gran manera els accidents de treball i els fets de gravetat.

A més, cal destacar que aquest sistema també registra la data i hora en què la màquina es va aturar, així com el número de tag que ha estat detectat a la zona de risc, de tal manera poder donar seguiment a tal situació i aplicar polítiques de seguretat al respecte, evitant situacions similars en el futur. De la mateixa manera, aquesta solució ofereix la possibilitat de verificar que el sistema estigui operatiu com a condició indispensable per treballar segurs dins del perímetre de la màquina.


En segon lloc, hem de destacar el Sistema Anti-caigudes FPS que prevé caigudes quan es treballa en zones perilloses. Es tracta d’un element de seguretat retràctil, ancorat a un element fix, i connectat amb l’arnès de seguretat del treballador.

Quan es produeix una caiguda, l’arnès rep sobtadament una forta tensió, la qual és immediatament detectada pel dispositiu Anti-caigudes. Aquest dispositiu, a la vegada, s’encarrega d’enviar la senyal d’aturada a la maquinària de la planta, la qual cosa deriva en una aturada ràpida del funcionament de la màquina.

El dispositiu ha de connectar-se en el punt d’amarratge fix, mitjançant el grilló giratori, fent ús del connector. Naturalment, el punt d’amarratge fix ha de trobar-se per sobre de l’usuari, perquè la força de gravetat pròpia de la caiguda tingui l’efecte desitjat de generar la tensió sobtada en l’arnès.

Aquesta eina també és de gran utilitat a la indústria del reciclatge, evitant accidents i lesions greus associades a les caigudes dels operaris.


Si vols conèixer més sobre els sistemes que oferim, per consultes puntuals o per tenir més informació sobre qualsevol de les nostres solucions, no dubtis a contactar-nos, estem per ajudar-te!

En aquest espai parlem habitualment sobre seguretat industrial i prevenció d’accidents de treball. En aquest sentit, volem en aquesta entrada comentar dos conceptes clau en l’àmbit de la prevenció i la cura de la seguretat de les persones en els espais de treball: en concret parlem de Safety I i Safety II.

Safety I representa, d’acord a destacats analistes que estudien el tema de la seguretat laboral, la perspectiva de seguretat convencional. Aquest concepte agafa els accidents laborals com el punt d’enfocament a partir del qual pensar i desenvolupar la feina, buscant “evitar que passin coses dolentes”.

Mentrestant, Safety II implica una nova manera d’abordar la temàtica, un canvi de paradigma que argumenta que resulta molt més positiu deixar de centrar-nos només en com evitar que les coses surtin malament, per començar a fer molt més èmfasi en com les coses surten bé . Així, veure de quina manera s’aconsegueix que el sistema funcioni sense accidents, expandint d’aquesta forma l’àrea de prevenció d’incidents i promovent una gestió de seguretat sobre l’avaluació simple de riscos.

De tal manera, hem d’entendre que el concepte de Safety II desplaça la mirada negativa de “allò que surt malament”, per aconseguir una mirada positiva, posant l’accent en “allò que surt bé”. Això implica, en una mirada àmplia, que la gestió de la seguretat laboral no ha de ser reactiva, sinó que ha de tenir un ànim proactiu.

A Claitec treballem, justament, molt alineats a aquesta mirada, entenent que podem fer molt en la prevenció, i que les nostres solucions poden ser grans aliades per a qualsevol tipus d’indústria que vulgui millorar la seguretat laboral i reduir els accidents de treball.

Els sistemes que oferim es constitueixen com suports i respatllers de les eines d’ús diari, i arriben per complementar les dinàmiques de treball, creant camps assegurances que protegeixen els operaris, per exemple en la convivència amb els carretons, i consoliden espais laborals molt més segurs.

Si vols conèixer més sobre els sistemes que oferim, per consultes puntuals o per tenir més informació sobre qualsevol de les nostres solucions, no dubtis a contactar-nos, estem per ajudar-te!

En la recerca d’espais de treball més segurs i amb menys accidents laborals, l’elecció dels sistemes de seguretat resulta un pas clau. És una decisió tan transcendent com complexa. Per això, a continuació, anem a mostrar alguns consells sobre quins aspectes a tenir en compte per evitar errors i poder seleccionar el sistema adequat a les nostres necessitats i a la problemàtica real de cada indústria.

El primer pas serà fer un anàlisi integral i professional dels espais de treball per poder detectar potencialitats, zones de risc, oportunitats de millora i indicadors en general que ens parlin sobre la seguretat del lloc.

Després, hem de procedir a detectar davant quin tipus d’amenaces estem, i determinar quins elements estan associades a les mateixes. En l’anàlisi, i d’acord al que veiem en el treball amb els nostres clients, trobarem diferents respostes i identificarem punts calents on es registren majors problemes i accidents. A partir d’aquest anàlisi, podrem seleccionar una solució per a cada cas.

A continuació, alguns comentaris sobre els sistemes i les eines que ens poden ajudar davant d’algunes de les dificultats existents o comunament detectades:

1) Persones i carretons treballant en el mateix espai:

 • Sistema PAS. Es tracta d’una solució que adverteix als conductors dels carretons quan detecta una persona en distàncies ajustables d’1 a 6.5 metres. És un sistema únic que aconsegueix discriminar persones i objectes, i que fins i tot detecta operaris que estiguin darrere d’un mur o una prestatgeria. És d’enorme ajuda per reduir els atropellaments i els accidents en general entre carretons i operaris.

 • Sistema TCS. És una solució que permet separar els vianants dels carretons. Es tracta d’un sistema de control de trànsit integral, que no té una dependència de bateries i dispositius mòbils, i funciona de forma totalment passiva, és a dir, no requereix d’atenció humana. És un sistema de fàcil instal·lació i molt durador.

 • Solució PCS. És un sistema de seguretat pensat pels encreuaments de vianants que serveix per minimitzar els riscos d’atropellament entre carretons i operaris. Els vianants porten uns tags que emeten senyals lluminosos quan un activador els detecta i, a continuació, el semàfor indica als conductors la presència de vianants. Es consolida com una solució de gran aportació per qui està a càrrec dels carretons.


2) Sistemes per ordenar el funcionament dels carretons:

 • Solució NAS. Si veiem que els accidents tendeixen a registrar-se en passadissos estrets, podem apel·lar a la Solució NAS, que minimitza els riscos per col·lisió entre carretons en zones d’espai reduït. És una eina que adverteix als conductors dels carretons, mitjançant un semàfor, quan hi ha una altra carretó en una zona amb poc espai de maniobra. Resulta un complement ideal pels conductors de carretons.

 • Sistema CAS-G2. Si estem davant d’un espai amb molt de trànsit de carretons podríem esmentar el Sistema CAS-G2, que consisteix en una eina d’última generació que serveix per reduir els accidents causats per les col·lisions de vehicles de càrrega. És un sistema de suport als conductors que brinda més informació sobre l’espai pel qual es circula, i permet que la persona a càrrec de el vehicle sàpiga on hi han altres carretons. És un sistema summament avançant que s’integra a la perfecció en els vehicles de càrrega.

 • Solución LSA. D’altra banda, si els problemes estan associats a la velocitat amb la qual circulen els carretons, podem apel·lar a la Solució LSA, que serveix per limitar la velocitat en determinats espais del magatzem. Es tracta d’un sistema electrònic especialment concebut per complementar les eines de seguretat dels vehicles de càrrega i per reduir la seva velocitat en zones en què hi ha operaris a peu o altres vianants en general. És de gran ajuda en la prevenció d’accidents.


Per qualsevol dubte, per consultes puntuals o per tenir més informació sobre les nostres solucions, no dubtis a contactar-nos, estem per ajudar-te!

Del 18 al 19 de març es celebra una nova edició del LOGISTIC summit & expo 2020, l’expo més important de Llatinoamèrica que reuneix els proveïdors líders del sector logístic.

DRILL Company, representant de CLAITEC a Mèxic, serà present a l’estand 1812, presentant la nostra gamma de producte PAS (Detector de persones) i les últimes novetats.

Estarem encantats de veure’t al LOGISTIC summit & expo 2020.

Com ja saps, a Claitec oferim una gamma ben àmplia de solucions per a diferents desafiaments que es presenten diàriament a les indústries. Entre les diverses àrees de treball que atenem, una de les més complexes és la del trànsit en els espais de treball, és a dir, la convivència entre carretons i operaris en llocs amb operatives especialment intenses. Per tant, en aquesta entrada comentarem tres solucions que poden generar un impacte molt positiu en la millora del trànsit a les indústries, i per tant, millorar la seguretat laboral i reduir els accidents.


 1. En primer lloc, podem recomanar el Sistema PCS, per a la seguretat dels encreuaments de vianants.
  Es tracta d’una solució que indica, mitjançant semàfors, l’encreuament de vianants als conductors. Els vianants només han de portar uns tags que emeten senyals lluminosos quan un activador els detecta. A continuació, el semàfor indicarà la presència de vianants. A més de les seves grans aportacions en matèria de seguretat, hem de destacar la facilitat d’instal·lació d’aquest sistema i la seva durabilitat i robustesa. Sens dubte, una gran opció per a qualsevol indústria.

 2. Després, ens sembla una bona instància per destacar el Sistema NAS, per a la seguretat en passadissos estrets.
  Aquesta solució adverteix als conductors -mitjançant un semàfor- quan hi ha una altre carretó a una distància propera, i minimitza així els riscos per col·lisió entre vehicles de càrrega. Els carretons incorporen unes bandes reflectants codificades que, al ser detectades pels sensors, activen els semàfors. Aquesta és sens dubte una gran eina, ja que no només millora la seguretat i redueix els accidents, sinó que també ajuda a incrementar la productivitat i reduir demores en els espais de càrrega i descàrrega.

 3. En tercer lloc, podem parlar del Sistema LSA, per a àrees de baixa velocitat.
  Es tracta d’una solució pensada per regular la velocitat a la que circulen els carretons en determinades àrees, generalment espais d’especial perill. Aquesta eina fa que, a l’entrar a l’àrea determinada com a zona de baixa velocitat, el carretó s’adapti el seu funcionament automàticament per moure’s entre els límits establerts. Així, aquesta solució és un complement perfecte pels sistemes de seguretat dels carretons, i genera una aportació summament significativa en la millora de la seguretat en aquells espais on conviuen màquines de càrrega amb operaris. Per tant, és una gran incorporació per a qualsevol indústria que estigui pensant a millorar la seva seguretat i ordenar les seves zones de trànsit de carretons.


Si tens algun dubte sobre aquests sistemes o alguna altra consulta i requereixen el nostre assessorament, no dubtis a contactar-nos, estem per ajudar-te.

En els últims dies es van publicar novetats respecte el gran moment que travessa l’activitat en el sector logístic, amb inversions que superen els 2.400 milions d’euros. A continuació, comentarem quins són els últims detalls que es coneixen i com aquest creixement ha d’anar acompanyat d’un correcte desplegament dels sistemes de seguretat en els espais de treball, per tal de prevenir accidents.

Segons va consignar el diari ABC en aquesta nota, l’últim any la inversió en immobles logístics es va disparar fins als 2.400 milions d’euros, la qual cosa representa un creixement del 20% entre març de 2018 i març de 2019, superant els set milions de metres quadrats contractats a tot Espanya, segons les dades publicades, trets d’un informe de la immobiliària Solvia.

El que passa és que tant les grans superfícies situades a les afores de les ciutats, com els petits espais situats en els centres urbans, es tornen d’especial interès pels inversors en aquests moments. Entre d’altres sectors, el comerç electrònic apareix com un dels especialment destacats en aquest informe pel que fa a la causa del fort creixement en la demanda d’espais logístics.

Davant aquest creixement accelerat i davant l’aparició de nous espais logístics i industrials, resulta fonamental recordar la importància de comptar amb els deguts sistemes de seguretat laboral i prevenció d’accidents.

Si contemplem aquesta necessitat des del primer moment del disseny i armat de tals espais, els nostres llocs de treball seran molt més segurs i eficients, i ens permetrà tenir en compte totes les recomanacions que donen prioritat a la cura de la seguretat i la salut laboral.

En aquest sentit, al nostre web podran trobar més informació sobre tots els nostres productes pensats per a això. Però algunes opcions a tenir en compte són:

El sistema PCS per a la seguretat en encreuaments de vianants, que minimitza els riscos per atropellaments entre carretons i persones en zones de pas dels operaris. És una solució que indica als conductors, mitjançant semàfors, l’encreuament de vianants. Els  porten tags que emeten senyals lluminosos quan un activador els detecta. A continuació, el semàfor indica la presència de vianants.

Després, també podem recomanar comptar amb la Solució NAS, incorporant des del començament en el funcionament de les noves indústries o espais logístics. Aquest sistema s’enfoca a brindar seguretat als passadissos estrets, i minimitza els riscos i les col·lisions entre carretons en zones on l’espai de maniobra és especialment reduït.

A l’instal·lar aquest sistema, els carretons incorporen unes bandes reflectants codificades que al ser detectades pels sensors activen els semàfors col·locats en els passadissos. Des d’aquest moment, i mentre el carretó es mantingui al passadís, el semàfor indicarà la seva presència a la zona a la resta dels vehicles o vianants que s’aproximin a el lloc.

Finalment, i entre d’altres possibles sistemes de suport i recolzament per a espais logístics, podem esmentar la Solució BS per a zones sense visibilitat o d’angle mort, la qual serveix per minimitzar els riscos d’atropellament de carretons a vianants, i col·lisions entre carretons en zones de visibilitat limitada.

Aquest sistema indica, mitjançant semàfors, la preferència de pas als conductors i vianants. Per això, els vianants i els carretons porten uns tags que emeten senyals lluminosos quan un activador els detecta. Posteriorment, el semàfor indica la preferència de pas.

Per a qualsevol dubte, per consultes puntuals o per tenir més informació sobre les nostres solucions, no dubtis en contactar-nos, estem per ajudar-te!

A Claitec treballem amb un fort compromís mediambiental, convençuts que les empreses són peces claus perquè les societats siguin més responsables amb el seu entorn. Per això, els nostres sistemes de qualitat i gestió ambiental estan certificats d’acord amb els requisits de la norma ISO 9001: 2015 i 14001: 2015 per a les activitats de disseny, desenvolupament i comercialització de sistemes de seguretat per a la protecció de persones.

En aquesta entrada volem explicar-los sobre l’anàlisi del cicle de vida que vam realitzar a cadascuna de les nostres solucions, buscant avaluar els diferents processos pels que passa tot producte i, a més a més, trobar punts de millora en la seva gestió ambiental, apuntant al fet que generin el menor impacte possible.

En què consisteix l’anàlisi del cicle de vida d’un producte?

Es tracta de l’anàlisi detallat de cadascuna de les fases per la qual passa qualsevol solució, per tal de detectar si genera o no impacte ambiental. En un producte, les fases que s’analitzen són:

 • Composició (productes químics i matèries primeres)
 • Procés de fabricació (productes químics i procés)
 • Distribució
 • Utilització del producte
 • Final de vida

El primer pas –la composició– s’analitzen quines matèries primeres i productes químics s’utilitzen per a l’elaboració de la solució, i s’observa, per exemple, si són reciclables o si és matèria primera nova, reciclada o no reciclada, si hi ha algun element que es pugui ajustar o substituir, triant una opció més ecològica, o si hi ha productes que es poden usar en menor quantitat, entre altres variables.

Després, en el procés de fabricació, s’analitza si es tracta de processos certificats o no, i s’avalua el seu impacte ambiental. De vegades es poden implementar millores, mentre que, en altres casos, per exemple, en situacions de fabricacions de tercers, és més complex implementar canvis.

Posteriorment arriba el torn de la distribució, pas pel qual, en tots els casos, Claitec determina el tipus d’embalatge del producte, el material que s’utilitza i quina quantitat del mateix és necessària. A més, es posa principal atenció en el mitjà de transport a utilitzar, i es poden arribar a establir condicions i/o recomanacions perquè aquesta etapa sigui el més eficient possible i respectuosa amb el medi ambient.

Passada aquesta fase, es realitza l’anàlisi d’ús del producte. Claitec té una influència parcial en aquesta etapa, ja que pot controlar el possible impacte quan dissenya les solucions, però no tant quan el client fa ús de les mateixes. Més enllà d’això, igualment es busca atendre com són utilitzats els nostres productes, amb quines energies es veuen proveïts els nostres clients i quina cura ambiental es té, per tal d’aconsellar i acompanyar al camí cap a un ús més responsable.

Finalment, arriba el torn de l’etapa coneguda com a “final de vida” del producte, que té a veure amb la gestió que es fa dels productes una vegada passen a considerar-se residus. En aquest sentit, Claitec compleix amb tota la normativa vigent vinculada a la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics, i a més, l’empresa és membre del SIG ECO-RAEE, que facilita punts de recollida de residus RAEE i controla la seva gestió.

Si vols saber més sobre el cicle de vida dels productes, per consultes puntuals sobre aquest tema o per tenir més informació sobre les nostres solucions, no dubtis a contactar-nos, estem per ajudar-te!

A Claitec treballem de forma permanent per oferir als nostres clients sistemes moderns, eficients i pràctics. Treballem escoltant i coneixent les seves necessitats, i és en aquest sentit que busquem generar millores i brindar solucions. Tenint en compte això, en aquesta entrada volem comentar els avantatges que ofereix el Sistema VAS, una de les nostres últimes novetats, davant d’alguns sistemes tradicionals d’alerta de seguretat en els espais de treball.

Primer, hem de dir que la solució VAS (Visualització d’Alertes de Seguretat) consisteix en un nou desenvolupament que adverteix als vianants i/o als carretons davant de situacions de risc, projectant senyals a terra. Tot seguit, enumerarem 4 factors on destaca sobre altres opcions menys modernes:


1) Fàcil d’instal·lar i de gran durabilitat

El sistema VAS destaca per ser summament fàcil d’instal·lar. La posada en marxa d’aquesta solució implica solament la col·locació del projector en el lloc en el qual volem ubicar les senyals d’alerta. I res més que això. A més, aquesta eina es diferencia d’altres opcions més tradicionals per la seva àmplia durabilitat. El sistema VAS no pateix el gran desgast que han d’enfrontar altres opcions com ara les senyals autoadhesives que es col·loquen al terra, la cartelleria tradicional o fins i tot els miralls panoràmics.


2) Alta visibilitat

L’experiència ens mostra que les senyals projectades pel sistema VAS són molt visibles pels operaris i de fàcil detecció en els espais de treball. En aquest sentit, destaquen enfront dels miralls panoràmics i els cartells que tradicionalment s’utilitzen en les indústries. Aquests miralls, a l’igual que els cartells d’advertència, moltes vegades estan col·locats massa alts com per poder veure’ls, o acaba passant que es tornen part del paisatge general del lloc, i les persones deixen d’atendre’ls.


3) Personalitzable

El sistema VAS és un vestit a mida a les necessitats de cada client. El sistema es col·loca en el lloc que es requereixi, i després és qüestió de configurar el senyal desitjat. A diferència d’un cartell o un anunci pintat a terra, que tenen per lògica només un ús, aquest sistema és versàtil i pot adaptar-se i utilitzar-se en diferents situacions i per a diverses opcions. Alguns exemples sobre què es pot projectar; senyal d’un carretó, senyal de vianant, projectar un avís de STOP, projectar un pas de vianants, projectar un límit de velocitat, projectar un avís de “prohibit fumar” o projectar que està prohibit l’ús del mòbil, entre altres tantes variables.


4) Combinable amb altres eines

El sistema VAS també destaca per la seva adaptabilitat per treballar en conjunt amb altres sistemes de seguretat a la indústria. Un dels casos més clars és la possibilitat que ofereix de combinar-se amb el Sistema PAS, el qual adverteix als conductors quan detecta una persona en distàncies d’1 a 6.5 metres. Les dues eines es complementen, generant un circuit intel·ligent de suport a la seguretat dels operaris. Sobre això és un bon exemple l’utilitzat per Toyota, que va coordinar els sistemes PAS i VAS per solucionar una necessitat de l’empresa OEZ Letohrad, que produeix interruptors compactes automàtics per a clients de tot el món.


Si vols saber més sobre aquestes solucions o si vols rebre assessorament, no dubtis a contactar-nos, estem per ajudar-te.

Close Popup

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar, acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Google Analytics
Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Linkedin
Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Save
Acepto todos los servicios
Open Privacy settings