pCall us toll free: +34 972 183 225

Elements essencials d’un model de seguretat laboral segons l’OIT

Elementos de un modelo de seguridad laboral

 

Aconseguir un nivell òptim de seguretat laboral en les indústries ha estat el principal tema d’interès de diverses organitzacions a tot el món. A l’actualitat, diverses propostes i recomanacions han estat publicades per servir com a base per a l’establiment de sistemes de seguretat i higiene a les empreses. L’Organització Internacional del Treball (OIT) s’ha encarregat de descriure els elements bàsics amb els quals han de comptar les companyies amb l’objectiu d’eliminar o reduir al mínim els riscos per a la salut dels empleats i les probabilitats d’accidents en els seus espais de treball. Els següents suggeriments, són les característiques mínimes requerides a tota empresa per a satisfer les seves necessitats elementals de seguretat.

 

La investigació i anàlisi de riscos

La investigació i anàlisi de riscos en totes les zones de treball és un requisit essencial per a una companyia. És important portar un registre de tots els elements que puguin representar un perill per al benestar dels empleats i prendre les mesures corresponents per solucionar-los. A més d’examinar les possibles causes d’accidents, s’ha de prendre en compte l’existència de qualsevol agent nociu per a la salut de les persones. El procés d’inspecció i registre s’ha de realitzar amb regularitat, i ha d’incloure també qualsevol eventualitat ocorreguda en aquest període.

 

Brindar accés als treballadors

La informació obtinguda en les inspeccions de seguretat no és d’ús exclusiu de l’empresa. Tots els treballadors han de tenir accés als informes competents a la seva àrea d’operació, sent, preferentment, notificats pels seus mateixos responsables. Cal que coneguin tots els riscos particulars que pugui trobar en dur a terme les seves activitats, i les mesures de protecció i seguretat que han de realitzar en cada cas. Quan les tasques siguin d’alt risc o així es consideri necessari, els empleats han de rebre la formació corresponent.

 

Cura de la maquinària

La maquinària i l’equip de treball han de ser segurs i trobar-se en condicions apropiades en tot moment; tasques periòdiques de manteniment s’han de dur a terme amb aquesta finalitat. Així mateix, els sistemes i procediments industrials s’han d’establir pensant en el benestar del personal que els du a terme. Quan sigui necessari, s’han de prendre en compte les capacitats físiques i mentals d’una persona abans d’assignar-li una tasca; malgrat les capacitacions corresponents, cal adaptar també el procés al treballador. Quan es requereixi roba especial o equips de protecció per a una tasca determinada, aquests hauran de ser subministrats per l’empresa per als seus treballadors, sense realitzar cobrament algun.

 

Ús de químics o agents biològics

Quan s’empren substàncies químiques o agents biològics, s’han de garantir les condicions adequades per a minimitzar el risc que representen. Tots els productes nocius han d’estar visiblement etiquetats per a ser identificats amb facilitat. Les instruccions i especificacions tècniques de les substàncies han d’estar posades a disposició dels treballadors. Sempre que sigui possible, s’hauria de substituir l’ús de productes nocius per versions inofensives o menys perilloses.

 

Informar correctament els treballadors

Tots els treballadors que corren algun risc en fer la feina han de rebre tota la informació al respecte, detallant els perills, les seves conseqüències i les mesures de seguretat que els evitaran. És preferible reduir el nombre de treballadors al mínim risc possible, incloent els qui realitzin una activitat d’alt risc ja que es troben exposats a condicions nocives per a la salut. Aquests treballadors han de ser vigilats i s’ha de registrar tota eventualitat relacionada amb la seva feuba. A més dels procediments de seguretat, cal que els empleats coneguin les mesures d’atenció d’emergències i aplicació de primers auxilis, perquè siguin capaços de reaccionar amb promptitud davant d’un accident.

 

El personal també és responsable

A més dels esforços de la companyia, s’ha d’esmentar que la responsabilitat sobre el benestar del treballador no recau únicament en els responsables. Les normes de seguretat i higiene en els espais de treball han de ser acatades amb diligència pel personal. Si bé és obligació dels directius proporcionar tota la informació en matèria de seguretat laboral, els empleats han de complir amb aquestes mesures, fer servir l’equip de protecció personal adequadament i seguir els procediments d’emergència en el seu moment. Els treballadors també poden realitzar contribucions per millorar el model de seguretat empresarial. Quan una persona consideri que hi ha un risc al seu benestar no considerat pels procediments de seguretat, haurà d’informar-immediatament als seus supervisors, els qui no han d’exigir la represa de les tasques fins a prendre les mesures pertinents. És recomanable que les empreses dediquin esforços a crear una cultura de prevenció de riscos a les seves instal·lacions i de la seva conservació en condicions saludables.

 

Actualitzar els sistemes de seguretat

Finalment, s’ha de considerar que les recomanacions exposades per l’OIT es troben en constant revisió i actualització, adequant-se a les tecnologies i modernitzant els procediments cada vegada que la situació ho requereix. Per això, cal que les companyies actualitzin també els seus models de seguretat mantenint-se informades sobre les modificacions indicades per aquestes organitzacions. Una manera d’aconseguir-ho, consisteix en treballar conjuntament amb les autoritats locals i nacionals que s’encarreguen de verificar i regular les normatives corresponents per a l’adopció de les mesures de seguretat i higiene apropiades a cada cas.

 

 

Deixa un comentari!

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Close Popup

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar, acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Google Analytics
Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Linkedin
Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Save
Acepto todos los servicios
Open Privacy settings