pCall us toll free: +34 972 183 225

Empresari: ¿Es manté actualitzat sobre la normativa en materia de seguretat en llocs de treball?

Normativa de Seguridad en lugares de trabajo

 

El Reial Decret 486/1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En la seva disposició final primera, encomana a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) a Espanya, l’elaboració i actualització d’una guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball. L’última actualització data de març de 2015.

La guia proporciona criteris i recomanacions perquè els empresaris i els responsables de prevenció tinguin més facilitat a l’hora d’interpretar i aplicar el Reial Decret 486/1997, en particular pel que fa a l’avaluació de riscos per als treballadors, així com recomanacions per apostar a la prevenció d’accidents.

 

L’Article 3 del Decret estableix que “l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. (…) Els llocs de treball han de complir les disposicions mínimes establertes en el present Reial Decret”. Pel que fa a les àrees d’aplicació, inclou condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, i material i locals de primers auxilis.

 

No obstant això, volem centrar-nos en alguns punts que són més “familiars” per a nosaltres:

 

Punt 3 i 4 de l’ANNEX I-A: “S’han de prendre les mesures adequades per a la protecció dels treballadors autoritzats a accedir a les zones dels llocs de treball on la seguretat dels treballadors es pugui veure afectada per riscos de caiguda, caiguda d’objectes i contacte o exposició a elements agressius”. I continua en el Punt 4: “Les zones dels llocs de treball en què hi hagi risc de caiguda, de caiguda d’objectes o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d’estar clarament senyalitzades”.

Per a aquests casos, la solució ideal és el Sistema Anti-caigudes: No només s’encarrega de prevenir caigudes gràcies a l’arnès, també s’atura completament el funcionament de la màquina. D’aquesta manera, s’aconsegueix disminuir els riscos al mínim possible. També s’utilitza molt la solució Àrees Perilloses, que prevé riscos en zones particularment perilloses, com fosses o cintes transportadores.

 

El Punt 5 de l’ANNEX I-A tracta de les Vies de Circulació. I diu: “Les vies de circulació dels llocs de treball (…) han de poder utilitzar-se conforme al seu ús previst, de forma fàcil i amb total seguretat per als vianants o vehicles que hi circulin i per al personal que treballi en les seves proximitats”.

Aquí és important distingir entre treballadors ocupant un mitjà de transport o de càrrega, com un carretó, i el treballador a peu o vianant. Hi ha solucions que prevenen riscos que afecten en particular als accidents entre mitjans de transport:

 

La solució Àrea de Baixa Velocidad, per exemple, permet limitar la velocitat en que circulen els carretons en diferents zones de la planta. Seguretat en Passadís Estret, per la seva banda, minimitza els riscos de col·lisió en zones de pas estret. Zona Angle Mort i Sistema anticol·lisió també s’enfronten el risc de col·lisió entre carretons.

 

Pel que fa a aquelles que s’encarreguen de potenciar la seguretat del vianant, la més utilitzada és l’Alerta de persones, que evita accidents mostrant senyals als conductors del carretons quan un vianant s’apropa. Similar funció compleix la solució Seguretat en creuament de vianants, que és especialment útil per a zones d’encreuament de vianants.

 

Posteriorment, el mateix punt parla de “En el cas dels molls i rampes de càrrega s’ha de tenir especialment en compte la dimensió de les càrregues transportades”. En aquests casos, la forma de disminuir riscos és amb un sistema de Seguretat en Descàrrega de Camions.

 

Per mantenir-se actualitzat sobre aquests temes, i sobre normativa en general, li recomanem que es subscrigui al nostre blog.

 

Deixa un comentari!

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Close Popup

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar, acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Google Analytics
Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Linkedin
Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Save
Acepto todos los servicios
Open Privacy settings