pTruqui'ns: +34 972 183 225

La solució LSA permet limitar la velocitat en que circulen els carretons elevadors en diferents zones del magatzem.

El carretó equipat amb LSA detecta automàticament el canvi de zona on està i activa un senyal de limitació de velocitat al carretó.

Utilitza un sistema de reflectors codificats en el sostre de les portes o zones de canvi de velocitat.
Quan el carretó passa per sota del panell, els sensors descodifiquen el canvi de la zona i activen el senyal corresponent.

Catàleg del LSA (Àrea de baixa velocitat). La solució LSA permet limitar la velocitat en què circulen els carretons en diferents zones del magatzem.