pCall us toll free: +34 972 183 225

El sistema PAS assegura que tot està funcionant correctament mitjançant el Test-TAG.

El Test-Tag és un dispositiu del PAS que s’instal·la en el carretó, dins de la zona de detecció.

Campo deteccion correcto claitec

1. Test-Tag, TT50

2. Activador (Antenes LF i HF incloses)

3. Zona de detecció

4. Persona amb el Tag

 

Quan el camp de detecció funciona correctament, el Test–Tag (1) el detecta i envia una senyal d’Alta Freqüència UHF a l’Activador per deixar constància que el camp de detecció està correcte.

En cas que el camp de detecció disminueixi o s’aturi, el Test-Tag (1) deixa de rebre la senyal de l’activador i envia una senyal per UHF avisant que el camp no és detectat.

 

Campo deteccion alarma claitec

 

Cíclicament l’Activador espera la senyal que el Test-Tag (1) l’ha detectat, si aquest senyal no arriba, l’activador es posa en Fallada i indicant al carretó senyal d’alarma.

Podríem dir que el Test-Tag és un guardià, contínuament està monitoritzant el camp de detecció i avisa en cas de fallada.

Quan el missatge del test-tag arriba a l’activador, no només estem verificant que el camp és correcte, també s’està verificant que la comunicació a 2,4 GHz també funciona.
Com podem incrementar la seguretat de la senyal d’alarma del pas?
En cas de necessitar redundància a la sortida de detecció del PAS, és possible gràcies al fet que l’activador AC-50 té dos relés amb contacte lliures de potencial i que s’activen quan un tag de persona és detectat a la zona de seguretat

Utilizando estos dos relés en serie podemos conseguir tolerancia al fallo, gracia a la redundancia del circuito.

En el cas que un dels dos relés falli i es quedi activat, el sistema quedarà en mode segur. Perquè la senyal d’alarma falli hauria de passar una fallo en els dos relés.

Activador claitec rele

 

Si el que es pretén és obtenir una major seguretat es podria posar un relé extern de seguretat tipus SCHNEIDER / TELEMECANIQUE XPSAC5121 però creiem que és totalment innecessari.

En comprovar els tags a l’antena AV-50, podem verificar que el tag de cada persona es troba en perfecte estat de funcionament abans d’entrar a la zona protegida.

Asegurar funcionamiento t-10

1. Software Registre de verificacions.

2. Antena AV-50  (Antenes LF i HF incloses)

3. Persona amb el tag.

 

 

Apropant el Tag a l’antena de verificació s’aconsegueixen 4 coses:

 

1. Verificar l’estat de la pila del tag.

El Tag T-10 comunica a l’antena de verificació l’estat de càrrega de la pila; el voltatge.

Si el valor està per sota de 3V, l’antena de verificació AV-50 encén el llum vermell i emet un so per avisar a la persona que el tag se li està esgotant la pila.

 

Quan es detecta per primera vegada que la pila està per sota dels 3 V o el que és el mateix, al 30% de la càrrega, el tag té prou autonomia per treballar en condicions normals durant 3 dies, amb plena funcionalitat.

 

2. Verificar la comunicació LF.

L’antena de verificació AV-50 emet el camp de detecció.

Quan un tag s’acosta a l’antena, es desperta, controla la càrrega de la pila i la comunica a l’AV-50.

 

3. Verificar la comunicació HF.

L’antena de verificació AV-50 rep per radiofreqüència HF, l’estat de la pila i decideix en funció de l’estat si el tag té prou pila o dóna alarma perquè se substitueixi la pila.

 

4. Registrar el resultat de la verificació.

A cada verificació de pila i mitjançant el programari, es registren totes les verificacions, tant si han estat verdes-pila correcta, com vermelles-alarma substitució de pila.

Mitjançant el registre de la data i hora, es pot portar un control de si s’estan verificant correctament els Tags T-10 i si n’hi ha algun que s’hagi de substituir la pila.

 

Les següents preguntes donen resposta quan el pilot vermell de l’antena de verificació AV-50 s’encén al verificar el tag:

  • Què significa el pilot vermell encès?

Significa que el mesurament de la tensió de la bateria del Tag està per sota dels 2,90V.

 

  • Si el pilot vermell de l’antena de verificació està encès, es segur utilitzar aquest tag?

Sí ho és, el Tag és completament funcional fins i tot quan està baix de bateria. El Tag té una reserva del 30% de la bateria.

 

  • Si és així, per quant de temps es pot utilitzar el Tag?

Almenys per 3 dies en condicions normals de treball.

 

Podríem dir que l’antena de verificació AV-50 permet assegurar que el Tag T10 està funcionat al 100% i que la pila com a mínim duri 3 dies des de la verificació.

Auditorias de seguridad

 

Per eliminar els riscos d’accidents i amenaces per a la salut existents en els espais de treball, cal fer inspeccions de seguretat de manera freqüent. Per dur a terme aquestes auditories, és convenient recórrer al personal capacitat que compti amb l’equip necessari per garantir una revisió íntegra i detallada de les zones de perill. La recol·lecció d’evidències i l’escriptura d’informes han de ser completes i professionals per a complir amb els estàndards de seguretat apropiats. Ara, empresaris i inspectors compten amb una esplèndida eina per ajudar a realitzar aquestes tasques i minimitzar el temps consumit en l’avaluació: l’aplicació gratuïta iAuditor de SafetyCulture.

 

Des de la seva sortida al mercat el febrer del 2012, l’iAuditor ha estat emprada per usuaris de més de 80 països d’arreu del món i, actualment, es registren més de 25,000 llocs de treball diaris en auditories de seguretat. Per utilitzar aquesta aplicació, es poden fer servir dispositius mòbils com Ipads, tauletes Android, o smartphones amb qualsevol d’aquests sistemes operatius. La seva interfície és senzilla i intuïtiva, ideal per ser utilitzada fins i tot per persones sense experiència amb aquest tipus d’aplicacions. A l’assenyalar objectes, respondre preguntes i capturar imatges, s’estarà fent una auditoria professional per a tots els elements que la conformen.

L’inspector serà capaç de capturar fotografies amb el dispositiu mòbil i utilitzar-les com a evidències de l’estat dels espais laborals. En aquestes imatges se’ls pot afegir fletxes, diagrames, símbols i tots els elements que necessiti per senyalitzar els detalls que trobi. Així mateix, tindrà la possibilitat d’afegir notes i comentaris per fer més explícita la declaració de resultats.

 

Quan l’auditoria estigui completa, l’iAuditor generarà un informe tècnic complet, ben estructurat i de gran qualitat. En la versió gratuïta, es pot exportar l’informe en format PDF, mentre que un compte premium permet guardar-lo en una àmplia gamma de formats com MS Word, XML, JSON, i CSV. Tradicionalment, aquests informes podien dedicar-s’hi hores en completar-se, però l’iAuditor és capaç de generar-lo en segons, amb les fotografies, signatures i tots els components necessaris per a realitzar-lo.

Una de les característiques més versàtils de l’aplicació és la possibilitat de crear plantilles personalitzades amb les llistes d’activitats per realitzar. SafetyCulture, empresa creadora de l’aplicació, ha elaborat una enorme quantitat de plantilles útils per a tot tipus de pràctiques, indústries i necessitats de l’usuari com, per exemple, la plantilla Safety in the Warehouse, molt atractiva per a un gran nombre de situacions. El repositori en línia de l’empresa es coneix com Audit Forms, i en ell és possible buscar tot tipus de models d’auditoria. Actualment, hi ha més de 50,000 plantilles a la seva llibreria, i tots els dies nous exemples són carregats per la companyia o els seus usuaris.

 

Pel benefici dels seus clients, l’equip de Claitec s’està encarregant d’elaborar un conjunt de plantilles basades en l’experiència del nostre personal expert. D’aquesta manera, es pretén que els usuaris puguin realitzar la seva avaluació de necessitats i auditories de seguretat amb un bon funcionament de les solucions PAS (Sistema d’Alerta de Persones) i LSA (Àrea de baixa velocitat). Així, l’iAuditor ha demostrat ser un altre exemple de l’ús de la tecnologia a favor de la seguretat industrial i la protecció als treballadors.

Prevención riesgos Claitec

 

Què és una avaluació dels riscos del lloc de treball?

Una avaluació de riscos a l’espai de treball consisteix en un estudi exhaustiu de tots els factors que representen un perill per al benestar físic d’empleats, supervisors i visitants a les zones en què transiten. Mitjançant aquest procediment, és possible implementar controls de seguretat que eliminin o redueixin els riscos, promovent la cura de la salut i la integritat de les persones. La protecció dels seus empleats és una de les disposicions més importants en què ha d’incórrer una empresa, arribant a formar part de les seves obligacions legals en molts països.

Fins i tot quan es tracta de mesures no legislades, una companyia que porta a terme procediments de seguretat entre el seu personal obté una significativa sèrie de beneficis, entre els quals s’inclouen una millor organització laboral i un increment en la seva productivitat. Així mateix, evitaran les conseqüències secundàries dels accidents, com la reparació de danys, pagament de sancions i pèrdua de la producció. Per efectuar aquesta tasca amb facilitat, a continuació es presenta un dels millors mètodes per avaluar els riscos d’un espai de treball en cinc senzills passos.

 

1. Identificació de perills.

És important considerar totes les formes possibles en què podria ocórrer un accident a les àrees de treball. Per a això, ha de fer una exhaustiva inspecció de totes les instal•lacions de l’empresa. Penseu, també, els suggeriments del personal que estigui familiaritzat amb el lloc i els procediments de treball, ja que ells podrien haver detectat riscos particulars en les seves activitats. Els fabricants d’equips, instruments i productes que s’utilitzin a l’empresa poden tenir recomanacions de seguretat que també s’han de tenir en compte. Si ho considera necessari, sol·liciti assessoria professional per dur a terme la identificació de perills adequadament.

 

2. Identificació de les possibles víctimes.

Durant el reconeixement dels perills existents, determini qui són els possibles afectats i quina classe de dany podrien patir. Això l’ajudarà, posteriorment, per establir millor les seves prioritats i trobar solucions òptimes per a cada risc. A més de la magnitud de les possibles lesions, no oblidi prendre en compte la vulnerabilitat de les persones que es troben en cada àrea de treball: consideri al personal inexpert, la gent gran, les dones embarassades i les persones que presentin discapacitats.

 

3. Establiment de les mesures de control de riscos.

Després d’analitzar els perills trobats, serà moment de definir les mesures de seguretat que els evitaran en la mesura del possible. Hi ha una jerarquia d’activitats que l’ajudarà a prioritzar els procediments que durà a terme. Si té la possibilitat d’eliminar completament el perill, apliqui-la. Quan no sigui possible, eviti l’accés a la zona de risc mentre no sigui necessari. Desenvolupi mètodes més segurs de treball, minimitzant l’exposició a qualsevol risc. Estableixi instal•lacions de primers auxilis i infermeries si correspon. Finalment, proveeixi al seu personal d’equip de protecció. Aplicant aquestes mesures, vostè eliminarà els riscos, reduirà la seva probabilitat o minimitzarà el seu impacte.

 

4. Designació de responsabilitats.

Per garantir que les mesures de seguretat establertes siguin implementades adequadament, és convenient assignar responsables segons correspongui. Les persones seleccionades seran les encarregades de l’aplicació, supervisió i registre dels avenços efectuats en matèria de seguretat. Així mateix, es definiran els terminis en els que han de concloure les tasques d’implementació d’aquestes mesures. Recolzis amb el seu equip per planificar l’estratègia que seguiran, definint les activitats prioritàries pel seu risc i establint les millores que es poden realitzar immediatament pel seu baix cost o senzillesa. També hauran de programar un curs de formació per a informar als treballadors sobre les mesures de seguretat adoptades.

 

5. Registre de resultats, aplicació de seguiment i actualització periòdica.

Registri per escrit totes les activitats realitzades en els passos anteriors. Després d’implementar les mesures de control de riscos ha de donar seguiment a la seva eficàcia a través d’inspeccions regulars, preocupant-se per actualitzar els procediments quan sigui necessari. Proveu mantenir-se en tot moment a l’avantguarda de les mesures de seguretat per obtenir els resultats òptims.

El mètode presentat és un dels més emprats per a companyies de tot el món per a l’aplicació de les seves mesures de seguretat, encara que existeixen altres igualment eficaços. L’important és dur a terme aquests procediments en el menor temps possible, amb rigor i diligència, amb el compromís de tota l’empresa. Tot i que els responsables de la implementació de les mesures de seguretat són els ocupadors, una avaluació de riscos en l’espai de treball és una tasca en la qual han de participar tots els involucrats.

Per aconseguir la millor qualitat en els productes i processos, és necessari crear una cultura de responsabilitat, disciplina i eficiència. A Claitec volem veure aquesta cultura reflectida en cada un dels membres del nostre equip, així com en els processos de fabricació dels nostres productes.

El següent vídeo mostra el procés de fabricació del sistema electrònic de l’equip PAS. Alguns clients havien manifestat la seva curiositat al respecte, i vam voler mostrar-los el procés, del qual estem molt orgullosos.

La fabricació es fa en màquines d’assemblatge d’última generació, amb inspecció automàtica, i en un ambient d’ordre i cura pels productes.

El nostre proveïdor és una empresa europea, líder al sector, i amb el suport de treballar com TIER 1 per a empreses líders en el sector automobilístic com ho és Seat. A més, compta amb tots els estàndards internacionals de qualitat ISO9001, ISO / TS 16949 i Medi ambient ISO 14001.

Invertir en seguridad carretillas

 

Els treballadors són el motor de les empreses.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), constitueixen la meitat de la població del món i són els màxims contribuents al desenvolupament econòmic i social. És per això que la seguretat a l’ambient de treball és fonamental per a garantir el benestar de l’obrer i, com a conseqüència, la qualitat en el servei o producte final que surt al mercat. A tenir en compte:

 

1. “Si respectes la importància de la teva feina, aquest, probablement, et tornarà el favor”, deia l’escriptor nord-americà Mark Twain. Si l’empresa es preocupa per la salut dels seus empleats, està cuidant la seva pròpia subsistència. És una relació causal, el rendiment dels treballadors té un impacte directe en la productivitat ja que, al final del dia, sense empleats no hi ha negoci.

 

2. Els accidents causen absentisme. Cada 15 segons, 153 treballadors tenen un accident laboral en el món. Anualment, són més de 317 milions els accidents que es produeixen en el treball. Aquestes dades de l’OMS també apunten al cost que afecten a aquestes adversitats. L’empresa no només s’enfronta al problema de tenir un treballador menys en planta, sinó que ha d’afrontar les conseqüències legals i danys en la imatge producte de la imprudència.

 

3.Pagar una recuperació o afrontar judicis és menys rendible que un pla de protecció: s’estalvien bonificacions, indemnitzacions, advocats, etcètera. La prevenció és la clau. L’empresari ha de prendre mesures per garantir la seguretat i salut en el treball (SST). L’ideal és que cada risc laboral és a dir, cada circumstància de potencial dany per al treballador- pugui comptar amb un pla d’acció per evitar que ocorrin accidents o disminuir les seves implicacions.

 

4.Amb aquestes mesures també es millora el vincle amb els empleats. Un ambient de treball segur, més una comunicació efectiva sobre la importància de crear una cultura de prevenció entre tots els integrants de l’empresa, farà que se sentin més còmodes i motivats a l’hora de realitzar les tasques, el que deriva a més en una menor rotació del personal.

 

5.Les empreses que inverteixen en la seguretat dels seus empleats gaudeixen d’una imatge més atractiva a l’opinió pública. Això és un factor determinant a l’hora de ser comparada amb la competència per aconseguir una diferenciació, que repercuteixi en un bon posicionament en el mercat i en la ment del consumidor.

 

És una inversió, no una despesa!

 

A Claitec

Perquè ens importa l’èxit dels nostres clients i entenem la importància que en aquest té l’acompliment del treballador, ens preocupem dia a dia per crear solucions innovadores que, de manera segura, contribueixin a protegir i millorar l’ambient laboral.

safety warehouse claitec

 

Les empreses milloren el seu rendiment quan els seus empleats es senten còmodes. A la indústria, la seguretat i prevenció d’accidents laborals són un factor fonamental per garantir-ho. Com els vianants estan exposats a diversos riscos, i a Claitec busquem estar sempre un pas endavant de les necessitats dels nostres clients, elaborem la següent guia per millorar la seva protecció.

 

1. Organitzar el trànsit del magatzem

Primer, el bàsic. Les zones per les quals circulen els vianants han d’estar ben marcades. De ser possible, és recomanable que els senyals i els passos de vianants estiguin pintats a terra o encara millor que l’espai sigui delimitat per tanques.

La premissa és millorar la seguretat de les persones i edificis, sense augmentar les complexitats del dia a dia. Una altra manera més simple és procurar separar sempre els vehicles dels vianants. Com? Si l’estructura del lloc ho permet, col·locant barreres de separació. Altrament, això pot evitar que els carretons elevadors passin per àrees en què hi ha molta activitat de vianants.

 

2. Equips de Seguretat

Claitec compta amb un ampli catàleg de productes i solucions de seguretat industrial, elaborats acord amb el rigor de les tecnologies actuals i les expectatives dels nostres clients.

El sistema d’alerta de persones (PAS) és un d’ells. En utilitzar els carretons elevadors, instal·lar aquest sistema permetrà alertar el conductor quan tingui un vianant a prop. La solució es diferencia d’altres que no discriminen entre obstacles i persones.

 

Una altra opció és utilitzar el Blue Safety Light. Aquests dispositius funcionen com fars d’alta lluminositat, ideals per a zones de poca visibilitat, que alerten al treballador que circula a peu abans de l’arribada del carretó.

La poca visibilitat és un problema freqüent en les fàbriques i plantes. Augmentarà el nivell de prevenció en aquestes zones d’alt risc el equipar als vianants amb el sistema d’alerta T-10 i amb armilles reflectants. Altres solucions són la instal·lació de pilots d’avís i utilitzar sistemes com la zona d’angle mort (BS).

El personal també té una part important en la prevenció d’accidents. És menester limitar la velocitat de les carretons segons la zona en la qual estan per així evitar el risc de col·lisió amb un vianant. Per a això resulta útil la instal·lació de miralls corbs a les zones amb poca il·luminació.

 

3. Informar i ensenyar

El 16.7% dels accidents laborals són causats per carretons a la indústria. Tant els vianants com els operaris dels carretons han d’estar informats sobre els riscos que suposa el seu ús.

Per això recomanem haver fet un curs de capacitació, que els permeti evitar problemes innecessaris a futur.

Linde Safety Open Day

 

El passat 18 de juny es va celebrar a les instal·lacions del Camp Nou, a Barcelona, el III Linde Safety Open Day.

 

L’equip de Claitec, va presentar al II Symposium Linde sobre Seguretat Laboral per Carretons elevadors, la gamma de solucions per millorar la seguretat en els carretons elevadors;

  • PAS (Protecció de persones, anti-atropellament en carretons)
  • LSA (Reducció de velocitat per zones)
  • HA (Protecció de persones en àrees perilloses)

 

Els assistents, van poder comprovar l’efectivitat de les nostres solucions PAS (Alerta de persones) i LSA (Àrea de baixa velocitat) gràcies als equips de demostració instal·lats en els carretons de l’exposició.

 

Blue spot safety light

 

A Claitec ens agrada fer un seguiment constant de les necessitats i expectatives dels nostres clients. Volem oferir un ampli catàleg de productes que s’adeqüi a les necessitats de cada client. Seguint aquesta filosofia, incorporem al nostre catàleg solucions per a complementar la nostra oferta de productes, en aquest cas, incorporem el Blue Safety Light.

 

Què és el Blue Safety light?

El Blue Safety Light és un dispositiu d’alarma lluminosa que s’instal·la en els carretons elevadors.

Aquest dispositiu, emet una llum d’advertència ideal per a les vies de vianants i les zones de treball amb escassa visibilitat, augmentant la seguretat en els passadissos i zones on els treballadors circulen a peu.

 

Com funciona?

Aquest dispositiu compta amb dues llums LED de baix consum, molt lluminoses i de llarga durada, que es col·loquen a la part posterior de la cabina o al màstil, les quals projecten un gran feix de llum a terra, a uns quants metres per davant de la direcció de desplaçament, advertint als vianants de la presència del carretó.

 

Complementa la solució PAS

El Blue Safety Light pot complementar la solució PAS (Sistema d’alerta de persones). Quan el sistema PAS, detecta un vianant dins l’àrea de seguretat del carretó, activa el Blue Safety Light.

Tag cable yoyo claitec

 

Estar en contacte constant amb els nostres clients, de tant en tant sorgeixen nous interrogants sobre l’ús òptim dels productes de Claitec. Vam tenir l’oportunitat de respondre alguns interrogants que van sorgir. En aquest cas en particular, es tracta de preguntes sobre el Sistema PAS.

Repassant, el sistema d’alerta de persones (PAS) adverteix als conductors dels carretons quan detecta vianants en distàncies ajustables d’1 a 6.5 metres. Per això, els vianants han de portar uns clauers electrònics (Tags T-10) que alerten, mitjançant senyals lluminoses, el conductor del carretó. D’aquesta manera, l’empresa té garantida major seguretat entre els seus treballadors.

La inquietud d’aquest client en particular es centra en la necessitat, per part dels vianants, d’utilitzar el tag com a identificador personal i com a garantir la seva protecció. A continuació, les preguntes plantejades i les respostes per a cadascuna:

 

1. Algunes persones s’obliden de portar el tag sobre

Bàsicament, és un tema d’hàbits. Cal generar una metodologia, un procés, un hàbit que integri el portar el tag com una cosa quotidiana. Cal buscar la manera que formi part del dia a dia dels treballadors però, sobretot, que comprenguin que és per la seva pròpia seguretat.

Tots els nostres clients han imposat en les seves plantes que la gent ho porti a sobre, com un element més per a la seva seguretat. Alguns -fins i tot- van determinar que, per tractar-se d’una cosa tan seriosa, un treballador que no porti el tag PAS s’exposa a un acomiadament directe.

Cada planta i empresa és diferent, però s’ha de buscar la manera de generar una cultura de seguretat per a tothom. Igual que les persones s’habituen a portar EPI, un calçat especial, o un casc, també han de habituar-se a portar el tag T-10.

Cartells, fullets, exposicions: qualsevol mitjà és útil per recordar als treballadors sobre la seva seguretat, i així fomentar l’ús dels diferents dispositius de seguretat.

 

2. El conductor del carretó s’oblida de col·locar el Tag en l’inhibidor

Aquesta omissió no representa un risc. Quan el conductor del carretó s’oblida de col·locar el tag en l’inhibidor, el carretó detecta el tag (al no estar inhibit) i, per tant, començarà a emetre senyals d’advertència de forma constant. Depenent de la situació, aquesta serà visual o acústica, però en qualsevol cas serà capaç de cridar l’atenció del conductor.

 

3. El conductor del carretó s’oblida de recollir el Tag al baixar del carretó

La millor solució a aquest problema és utilitzar un accessori perquè el conductor tingui sempre el Tag lligat a la seva roba. Pot ser mitjançant un cable, o format “yo-yo”, que desplega i recull automàticament el cable d’unió (veure imatges adjuntes).

Qualsevol dels dos s’assegura que tant el conductor, com qualsevol vianant a la planta, no pugui desprendre del tag. És una solució que també s’aplica al problema 1: si la persona lliga el tag amb la seva roba de treball o armilla reflector, és menys probable que se n’oblidi.

Close Popup

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar, acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Google Analytics
Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Linkedin
Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Save
Acepto todos los servicios
Open Privacy settings