pCall us toll free: +34 972 183 225

 

A Claitec invertim contínuament en investigació, en recerca de transcendir els actuals límits de la tecnologia RFID, i de permetre que la pròxima generació de productes millori encara més, i de la forma més eficient possible, la seguretat dels treballadors en entorns industrials amb presència de riscos.

 

Aquest mes estem molt contents d’incorporar en Francesc Massó en el departament de R + D. Va estudiar electrònica i va treballar desenvolupant productes de radiofreqüència durant més de 10 anys. Li agraden els grans reptes en forma de projectes, utilitzant noves tecnologies per crear nous productes que aportin un valor real per a les persones.

 

En Francesc és un apassionat de l’electrònica des de que té consciència. Sempre li ha agradat investigar i aprendre de les noves tecnologies. Entre els seus hobbies, destaca construir drons de carreres FPV (First Person View – Visió en primera persona) i/o construir equips electrònics amb Arduino o Raspberry.

És un entusiasta de filosofia DIY (Do It Yourself – fer-t’ho tu mateix)

 

És un plaer tenir-te a l’equip Francesc!

 

La indústria 4.0 és un terme nascut a la Fira de Hannover (Alemanya), la mostra més gran de tecnologia industrial, a l’any 2011 per la tendència del que podria definir-se com a fàbriques intel·ligents o ciber-fàbriques. Les tecnologies digitals són les protagonistes d’aquest nou model. La tendència mundial, avui en dia, és cap a la digitalització, a la recerca de més eficiència productiva i logística amb l’ajuda d’eines robòtiques i maneig d’informació.

La primera revolució industrial va ser impulsada per la introducció de la primera màquina de producció a vapor. La segona, per les fàbriques de producció en massa que van desplaçar la feina artesanal. La tercera va ser la revolució de l’electrònica, internet i les energies renovables. La indústria 4.0 és fruit de la quarta revolució industrial, que aprofita la immensa capacitat d’obtenir informació, que s’ha desenvolupat exponencialment, per interconnectar totes les parts i processos d’una fàbrica utilitzant l’internet de les coses, és a dir, la potencialitat dels objectes físics d’estar interconnectats mitjançant internet. La cascada de dades disponibles avui en dia en tot moment pot ser processada i canalitzada mitjançant software d’anàlisi per produir de manera més eficaç.

 

Claitec proposa el desenvolupament de mesures de seguretat enfocats al concepte d’indústria 4.0. Un disseny de productes que permetin identificar i localitzar persones, vehicles i robots. També, pretén que la fàbrica del futur funcioni amb una estructura PIM, això és fabricació integrada per persones, que substitueix els models matemàtics algorítmics per altres heurístics, basats en la intel·ligència artificial per ajudar els empleats a ultimar el procés productiu.

L’automatització de processos ha de ser supervisada, sobretot ara, que gràcies als avenços tecnològics gaudeix d’una major flexibilitat i adaptabilitat a situacions fortuïtes. Per això, la utilització de sensors i mitjans de comunicació sense fils és vital. La mineria de dades, al costat de la gestió intel·ligent de la informació, els sistemes de predicció i prevenció i la intel·ligència artificial es tornen eines i recursos molt importants per garantir una producció segura dins de les fàbriques. Segura pels treballadors i segura per a la maquinària i els processos.

 

El que Claitec proposa és que siguin les persones que prenen les decisions i que puguin treballar en un entorn segur i col·laboratiu amb la tecnologia i la maquinària. La fàbrica ha de convertir-se en un entorn saludable, en què la motivació travessi tots els nivells i converteixi a les persones en operadors productius que treballin en harmonia amb la tecnologia, gaudint i comprenent els nous processos i els avantatges que aquests signifiquen per al seu treball i seva vida diària.

La seguretat ha de ser el primer en la indústria 4.0. La presència cada vegada més gran de vehicles sense conductor, robots i màquines fa necessari un funcionament que asseguri la convivència segura i saludable entre la tecnologia i les persones.

Mitjançant la implementació de petits dispositius electrònics, Claitec pot detectar la ubicació i el moviment de persones i vehicles en tot moment. Això també permet desenvolupar un ampli ventall d’aplicacions que resolen problemes de seguretat i que habiliten una millor producció. Igual que el GPS ha revolucionat la forma en què viatgem, la localització a l’interior habilitarà moltes aplicacions dins de la fàbrica del futur que revolucionaran la forma en què treballa la indústria.

 

Claitec assegura un augment en els nivells de prevenció d’accidents en zones d’alt risc, major control de persones alienes a la fàbrica, protecció del personal i els actius de les empreses, mitjançant alarmes fiables, de fàcil maneig i fàcilment instal·lables, i advertències individuals a vianants i operadors.

A l’hora de definir el model de negoci, les fàbriques de la indústria 4.0 hauran de posar la seguretat en primer lloc. Per a una empresa, el cost mínim per dia de baixa per accident ascendeix a 1.500 euros. Implementar mesures per evitar aquestes despeses ha de ser prioritari de cara a la rendibilitat d’aquestes noves empreses intel·ligents que tenen a l’economització d’energia i matèria primera, i a l’assignació eficaç de recursos com dues de les seves banderes. Per aquestes raons, tot mitjà que permeti la comunicació i localització de manera eficaç i precisa es torna imprescindible en aquest nou escenari. La hiperconnectivitat, possible avui en dia gràcies al desenvolupament dels mitjans de comunicació i la tecnologia, està alineada amb aquesta idea.

Les necessitats dels clients són el primer per Claitec. Per això, la promoció del treball en equip i la innovació oberta amb responsabilitat social i potenciació dels seus empleats són i seran una prioritat a l’hora de proposar solucions. La seva preocupació per oferir les millors mesures de seguretat per a les fàbriques de la indústria 4.0 és un exemple d’això.

all4pack-paris-2016

 

Del 14 al 17 de novembre és celebra una nova edició de la fira internacional de l’envàs i embalatge ALL4PACK.

Tilt-import, importador Claitec a França, estarà present presentant la nostra gamma de producte LSA (limitació de velocitat per zones) i les últimes novetats.

 

La presència de Tilt-import a la fira significarà una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC en el mercat francès.

cemat-asia-2016

 

Fa uns dies va tenir lloc a China el CeMAT-ASIA 2016, la principal fira d’intercanvi a nivell mundial d’Intralogístics (intralogística) i Supply chain (cadena de subministrament). A Claitec estem feliços per la forta activitat que va tenir l’estand que va representar a l’empresa.

 

Greenpack, importador Claitec a l’Asia, serà present presentant la seva gamma de producte PAS (Alerta de persones) i les últimes novetats.

 

La presència de Greenpack a la fira va significar una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC al mercat asiàtic.

claitec-preventica-2016

 

Del 4 al 6 d’octubre es celebra una nova edició de La Conferència de la Salut i Seguretat en el treball PRÉVENTICA 2016.

Tilt-import, importador Claitec a França, estarà present a l’estand de Fenwick presentant la nostra gamma de producte LSA(Àrea de baixa velocitat) i les últimes novetats.

 

La presència de Tilt-import a la conferència significarà una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC en el mercat francès.

benefits-of-implementing-claitec-solutions

La principal finalitat de les nostres solucions és brindar seguretat als treballadors dels nostres clients, així com prevenir possibles accidents a la planta de treball. No obstant això, bé sabem que la tasca d’una empresa és maximitzar els recursos disponibles. Per això volem comentar més avantatges que sorgeixen en qualitat de “efectes secundaris” en adoptar solucions de seguretat industrial a la seva empresa.

 

1- RSE (Responsabilitat Social Empresarial)

 

Si la seva empresa està implementant solucions de seguretat industrial a les plantes, ja està treballant de forma socialment responsable. Moltes empreses es desviuen buscant identificar com enfocar els seus esforços de RSE, quan tenen l’oportunitat de fer-ho in-house, de forma més senzilla, i amb un impacte immediat i comprovable.

En cas que la seva empresa inverteixi en aquest tipus de solucions, ja està realitzant un esforç que no totes les empreses fan i, per tant, que val la pena que ho comuniqui. Potser així fins i tot aconsegueixi contagiar altres empreses en la preocupació pels seus treballadors.

 

La nostra recomanació és que abandoni l’aspecte “fred” i corporatiu de l’RSE. No publiqui Memòries o informes que li treguin l’efecte humà als esforços. Si no, expliqui històries i exemples de treballadors en la seva empresa. Aprofiti les Xarxes Socials i les Newsletters per explicar com els seus empleats treballen més tranquils i feliços.

 

En el post Innovar a la indústria per tenir cura del nostre planeta pot llegir més información sobre la relació entre innovació i cura del medi ambient, treure idees de com podria enfocar els seus esforços de RSE en el medi ambient.

 

2- Operacions / Producció

 

Les solucions de seguretat industrial, a través dels seus dispositius i forma d’operar amb els mateixos, tenen un efecte d’estandardització de processos. En conseqüència, facilita la feina als treballadors, els quals no han de enfocar tanta atenció en evitar accidents, sinó que poden confiar en la tecnologia.

Per exemple, la solució PAS (Sistema Alerta de Persones) alerta als conductors dels carretons quan un treballador es troba a certa distància. Això, a més de complir la seva missió principal -la seguretat-, també té un efecte en la productivitat operacional de cada un d’ells: en lloc d’estar pensant on són les zones de risc, la persona pot enfocar-se en fer la seva feina.

 

3- Marketing i RRHH

 

A tothom li agrada treballar i fer negocis amb persones amb les que comparteixen certs valors. Si bé és cert que moltes vegades les decisions comercials responen a un aspecte més racional i de conveniència, també hi ha un factor emocional en la qual busquem productes o serveis que transmetin valors i virtuts amb què ens identifiquem.

En el cas de RRHH, el fet d’invertir en la seguretat i salut dels treballadors envia un missatge clar de preocupació per les persones que componen l’empresa. Si s’implementen aquestes cures, i es reforcen de forma adequada mitjançant comunicacions, activitats, etc., poden tenir un impacte molt positiu en la motivació i sentit de pertinença dels empleats.

 

Quant als esforços de Màrqueting, hi ha una notòria tendència en la qual l’opinió pública exigeix que les empreses no només es dediquin a fer diners, sinó que també mostrin una banda “humana”. De fet, això té cada vegada més impacte en la decisió de les persones a l’hora d’inclinar per una o una altra empresa / proveïdor.

 

Lectura recomanada: Un nou model de seguretat industrial

 

4- Finances

 

Les empreses responsables en matèria de seguretat industrial entenen que “gastar” en solucions en planta no és justament una despesa, sinó que és una inversió.

 

Prefereixen invertir diners en el present, disminuint així el risc de caure en un esdeveniment desafortunat en el futur, en el qual el cost final acabarà sent molt més gran. Parlem de despeses directes derivats de possibles accidents (esperem que mai passi!), Incloent legals, multes, etc., però també de despeses indirectes, com pot ser la destrucció total de la reputació d’una companyia.

Normativa de Seguridad en lugares de trabajo

 

El Reial Decret 486/1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En la seva disposició final primera, encomana a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) a Espanya, l’elaboració i actualització d’una guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball. L’última actualització data de març de 2015.

La guia proporciona criteris i recomanacions perquè els empresaris i els responsables de prevenció tinguin més facilitat a l’hora d’interpretar i aplicar el Reial Decret 486/1997, en particular pel que fa a l’avaluació de riscos per als treballadors, així com recomanacions per apostar a la prevenció d’accidents.

 

L’Article 3 del Decret estableix que “l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. (…) Els llocs de treball han de complir les disposicions mínimes establertes en el present Reial Decret”. Pel que fa a les àrees d’aplicació, inclou condicions constructives, ordre, neteja i manteniment, senyalització, instal·lacions de servei o protecció, condicions ambientals, il·luminació, serveis higiènics i locals de descans, i material i locals de primers auxilis.

 

No obstant això, volem centrar-nos en alguns punts que són més “familiars” per a nosaltres:

 

Punt 3 i 4 de l’ANNEX I-A: “S’han de prendre les mesures adequades per a la protecció dels treballadors autoritzats a accedir a les zones dels llocs de treball on la seguretat dels treballadors es pugui veure afectada per riscos de caiguda, caiguda d’objectes i contacte o exposició a elements agressius”. I continua en el Punt 4: “Les zones dels llocs de treball en què hi hagi risc de caiguda, de caiguda d’objectes o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d’estar clarament senyalitzades”.

Per a aquests casos, la solució ideal és el Sistema Anti-caigudes: No només s’encarrega de prevenir caigudes gràcies a l’arnès, també s’atura completament el funcionament de la màquina. D’aquesta manera, s’aconsegueix disminuir els riscos al mínim possible. També s’utilitza molt la solució Àrees Perilloses, que prevé riscos en zones particularment perilloses, com fosses o cintes transportadores.

 

El Punt 5 de l’ANNEX I-A tracta de les Vies de Circulació. I diu: “Les vies de circulació dels llocs de treball (…) han de poder utilitzar-se conforme al seu ús previst, de forma fàcil i amb total seguretat per als vianants o vehicles que hi circulin i per al personal que treballi en les seves proximitats”.

Aquí és important distingir entre treballadors ocupant un mitjà de transport o de càrrega, com un carretó, i el treballador a peu o vianant. Hi ha solucions que prevenen riscos que afecten en particular als accidents entre mitjans de transport:

 

La solució Àrea de Baixa Velocidad, per exemple, permet limitar la velocitat en que circulen els carretons en diferents zones de la planta. Seguretat en Passadís Estret, per la seva banda, minimitza els riscos de col·lisió en zones de pas estret. Zona Angle Mort i Sistema anticol·lisió també s’enfronten el risc de col·lisió entre carretons.

 

Pel que fa a aquelles que s’encarreguen de potenciar la seguretat del vianant, la més utilitzada és l’Alerta de persones, que evita accidents mostrant senyals als conductors del carretons quan un vianant s’apropa. Similar funció compleix la solució Seguretat en creuament de vianants, que és especialment útil per a zones d’encreuament de vianants.

 

Posteriorment, el mateix punt parla de “En el cas dels molls i rampes de càrrega s’ha de tenir especialment en compte la dimensió de les càrregues transportades”. En aquests casos, la forma de disminuir riscos és amb un sistema de Seguretat en Descàrrega de Camions.

 

Per mantenir-se actualitzat sobre aquests temes, i sobre normativa en general, li recomanem que es subscrigui al nostre blog.

 

Mobile phones risk in industrial warehouses

 

Poc a poc, governs i persones van prenent consciència dels nous riscos que han sorgit amb els canvis de costums portats per les noves tecnologies. L’any 2014, el Consell Nacional de Seguretat dels Estats Units va advertir que aproximadament el 26% dels accidents de trànsit eren generats per l’ús del telèfon mòbil.

El govern de Seül a Corea del Sud també ha fet un pas al respecte, instal·lant senyals de trànsit que adverteixen el vianant sobre el risc existent. La finalitat és conscienciar les persones sobre l’aparició d’aquests nous riscos.

 

Per la seva banda, les plantes industrials, on també conflueixen vianants amb mitjans de transport, no estan alienes a aquesta realitat. És cada vegada més comú escoltar sobre algun accident o col·lisió que va tenir a una distracció amb el telèfon mòbil com a desencadenant. El risc abasta tant a vianants com a operaris de maquinàries.

Els riscos són variats: col·lisió entre carretons elevadors, atropellament d’un carretó a una persona, accidents a les zones de descàrrega, o caigudes d’alt risc. A més, la distracció no és només un risc en el fet que pot generar accidents greus de forma directa, sinó que també ho pot ser de forma indirecta: per exemple, portant al fet que un operari s’oblidi d’utilitzar correctament l’arnès anti-caiguda o el clauer personal.

 

Les plantes han de reaccionar davant d’aquests canvis d’hàbit

 

Tant empreses com treballadors han de ser conscients de la realitat que implica els canvis en el comportament diari de les persones, i prendre acció en conseqüència. Per descomptat que el telèfon mòbil no és dolent en si mateix, sinó en funció de com es fa servir. El problema radica en que és un hàbit que s’instaura cada vegada més en les noves generacions, tornant menys conscients dels riscos.

Així com el govern de Seül va començar a col·locar cartells, ¿no és hora que les plantes facin alguna cosa semblant? Considerant que les plantes són molt més abastables que un govern, fins i tot es podria anar un pas més enllà i establir normes estrictes i clares pel que fa a l’ús d’un dispositiu mòbil a les plantes i fàbriques.

 

Si vols saber més sobre com disminuir els riscos d’accident en una planta o fàbrica, posa’t en contacte amb nosaltres i amb molt de gust compartirem la nostra experiència.

aniversario Claitec 2016

 

Un dia com avui fa tres anys, començàvem el projecte Claitec.

No sabíem què ens oferiria el futur, però teníem una visió, i teníem l’empenta necessària per posar-la en marxa.

Aquest dia, ens vam reunir els fundadors, i vam brindar amb cava per aquest nou camí que s’obria davant nostre.

Tres anys després, tornem a gaudir d’una bona ampolla de cava, però aquest cop, ho fem en companyia dels molts membres de l’equip de Claitec que s’han anat sumant al nostre projecte.

Sense ells, Claitec no seria avui un dels proveïdors de solucions per a la seguretat laboral més respectats a nivell nacional i internacional.

 

Aquest any, a més, tenim motiu doble de celebració: hem aconseguit la certificació ISO 9001 i 14001, garantia de la qualitat del treball que tot l’equip s’esforça per exercir en la nostra empresa.

Quin regal per als que estan cada dia al peu del canó!

‘Es mereixen aquesta i totes les celebracions que poguéssim organitzar!

 

Gràcies a tots els que ens permeteu innovar per millorar la seguretat dels treballadors a tot el món

 

Aquest ambient jovial que es vivia en el tercer aniversari de Claitec, es viu a la nostra empresa des del dia que vam llançar aquest projecte.

Formem una gran família que arriba a l’oficina cada dia amb ganes d’innovar i marcar una diferència per a empreses, empresaris i treballadors a tot el món.

I, pel que ens comenten els nostres clients, sembla que aconsseguim.

Però, sense ells, sense els nostres clients, aquest esperit de superació constant de l’equip de Claitec, no aniria molt lluny.

Així que, volem aprofitar aquesta oportunitat per donar-vos les gràcies a cada un dels clients que confien la seguretat dels seus treballadors a les nostres mans.

 

Els nostres fantàstics col·laboradors són part també de la maquinària Claitec.

Gràcies a ells, les nostres idees es converteixen en productes de primera qualitat i arriben al client sempre a temps, es trobi on es trobi.

 

I, com no, gràcies a les nostres famílies.

Per fer-nos el cafè que ens desperta al matí després d’una llarga nit de reunions.

Gràcies per donar-nos suport en els nostres projectes, viatges i visions.

 

Sense tots vosaltres, Claitec no estaria de festa avui.

I, sense tots vosaltres, el futur no seria tan prometedor.

 

Així que, us donem les gràcies de nou per caminar amb nosaltres, i us convidem a que ho seguiu fent durant molts anys més, per crear un entorn més segur per a empreses i treballadors de tot el món.

 

3º aniversario Claitec 2016

 

I ara sí, obriu el cava i celebreu amb nosaltres!

 

Claitec Safety 2016

 

Del 26 al 29 de juny se celebra una nova edició de La Conferència de Desenvolupament Professional i Expo de la Societat Americana d’Enginyers de Seguretat SAFETY 2016.

MRes Imports LLC, importador Claitec als Estats Units d’Amèrica, serà present presentant la seva gamma de producte PAS (Alerta de persones) i les últimes novetats.

 

La presència de MRes Imports LLC a la conferència significarà una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC en el mercat americà.

Close Popup

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar, acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Configuracion de Privacidad

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Google Analytics
Recoge información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico.

Linkedin
Utilizado por el servicio de redes sociales, LinkedIn, para rastrear el uso de servicios integrados. (cookies publicitarias)

Rechazar todos los servicios
Save
Acepto todos los servicios
Open Privacy settings