pTruqui'ns: +34 972 183 225

 

A l’entrada anterior al blog, vam veure que la formació en seguretat és un element fonamental per la prevenció d’accidents en els espais de treball. Doncs en aquesta línia, avui tractarem un tema també molt important i d’actual preocupació a tot el món: l’ús del mòbil en hores laborals.

 

Sabem que els mòbils ja són part fonamental de la nostra vida. Les nostres rutines inclouen l’ús del mòbil durant bona part del dia, relacionat a diferents activitats. Des del personal -per diàleg amb família i amics- fins el laboral, atès que moltes vegades és una eina clau per a les nostres responsabilitats.

No obstant això, també sabem que l’ús del mòbil en hores de treball pot ser un motiu de pèrdua d’eficiència en primera mesura, però també un factor de risc, més encara en contextos com els que estem acostumats a analitzar, com ara el món industrial, les fàbriques i la manipulació de càrregues.

 

Però, què fer respecte a l’ús dels mòbils a la feina? ¿Hem de prohibir-ho? ¿Hem de sancionar qui el faci servir? La veritat és que no hi ha una sola resposta per a aquestes preguntes, sinó que hi ha diferents recomanacions que s’estan posant en pràctica a tot el món, incloent en algunes de les principals firmes industrials.

 

Algunes de les tendències, que podem prendre a tall d’exemple, inclouen la signatura de convenis laborals amb els empleats o els representants sindicals del sector, on es posa per escrit que no està permès l’ús del telèfon mòbil durant l’horari laboral i s’estableix la possibilitat de sanció en cas contrari.

Una altra possibilitat refereix a instal·lar cartells que indiqui les zones on es pot utilitzar el mòbil i les zones en què està prohibit. Fins i tot, es col·loquen rètols d’advertència en els carretons, per alertar els xofers i recordar-los les responsabilitats que assumeixen des del primer moment en què comencen a conduir o manipular càrregues. També es col·loca informacions específiques sobre el tema, recordant riscos i problemes vinculats, en els espais comuns, com ara els vestidors.

 

A més, en algunes indústries es col·loquen cartells per recordar a l’operari que determinats espais sí que són propicis per a l’ús del mòbil, i fins i tot es posa una xarxa Wi-Fi a la seva disposició. Un exemple concret d’això són les àrees de descans, els menjadors o els patis. Instal·lar aquests cartells és una forma de dir als operaris: “Utilitzin ara els seus mòbils, però recordin que després en el treball, no ho podran fer”.

Més enllà de les mesures puntuals que es prenguin en aquest sentit, l’important és acompanyar les accions amb sòlides campanyes de formació i conscienciació sobre els riscos que implica utilitzar el mòbil a les zones de treball, i informar com augmenten els accidents quan no se segueixen paràmetres de seguretat al respecte.

 

Si li agradaria més informació respecte com reduir riscos a la indústria, no dubti en contactar-nos.

 

Tal com ho diu el refrany, “és millor prevenir que curar”. I si apliquem aquesta mirada a la nostra rutina en la indústria, hem de tenir en compte que la preparació, la formació i la capacitació dels operaris, però també d’aquells que visiten les nostres instal·lacions, no són tema d’una sola vegada. Per contra, mereixen temps i esforç constant de tal manera d’avançar-se al que poden ser accidents per desconeixement o falta de precaució.

 

Per començar a treballar en la instrucció en seguretat de les persones que visiten la nostra indústria, hem de deixar clar que cal involucrar tots els treballadors en aquesta mirada preventiva que assenyalem. És clau insistir que la seguretat de les persones presents a les nostres instal·lacions ha de ser un motiu central de preocupació per a tots i que, per tant, estem tots implicats en aquesta tasca.

A la visita, es suggereix destinar un espai inicial per brindar una explicació completa i summament clara sobre els perills potencials que es poden enfrontar a l’hora de recórrer les instal·lacions industrials, les zones de maniobra, de treball pesat o de càrrega i descàrrega, per nomenar algunes. Cal tenir en compte que aquestes recomanacions pensades per a visitants també s’apliquen en els treballadors que ingressen a treballar a l’empresa, encara que el seu període de formació podrà variar i ser més complet d’acord amb cadascuna de les seves responsabilitats o tasques a realitzar.

En aquest moment inicial de capacitació, i en cas de ser necessari, hem d’exhibir als visitants quins són els equips de seguretat personal que han d’utilitzar a la visita, i és fonamental explicar la importància del seu correcte ús. Lamentablement, veiem amb freqüència que alguns visitants tendeixen a portar-se, per exemple, els cascos, la qual cosa els exposa, encara que no ho apreciïn, a un dany molt gran.

 

La visita ha de romandre tot el temps amb el seu guia, i tots han de tenir clar els riscos que implica no fer-ho o allunyar-se del grup. També, si és possible, entre els que acompanyin els visitants durant la seva visita a la indústria es recomana que hi hagi algú que tingui coneixements sòlids de primers auxilis, i que estigui preparat per actuar en el cas que ocorri algun tipus d’accident o imprevist de salut.

 

Un altre punt fonamental consisteix a informar als visitants quins són els principals senyals de trànsit que cal tenir en compte i, fonamentalment, quines són les vies d’evacuació del lloc. De la mateixa manera, cal advertir en quins moments es poden prendre fotografies o fer vídeos, i també aclarir quan es pot fumar.

Prestant atenció i seguint les pautes de seguretat, tots estarem col·laborant amb la prevenció i la reducció d’accidents a les instal·lacions industrials.

 

Alguna vegada t’has preguntat quant utilitzes els camions a la teva indústria? T’has posat a pensar quants camions entren a la teva indústria en un mes? Quantes hores de càrrega i descàrrega tens a la teva indústria al llarg d’un semestre o d’un any? Gairebé totes les respostes ens brinden xifres realment sorprenents. Per tant, davant d’una freqüència tan alta d’ús d’aquestes eines imprescindibles pel transport, hem d’esforçar per brindar les majors garanties de seguretat.

 

En aquest marc, els volem parlar de la Solució TDS (Sistema d’Acoblament per Camions), que resulta un veritable aliat pel nostre treball diari, tot un copilot pels operaris que passen tantes hores sobre el camió, en maniobres de càrrega i descàrrega en els molls de les nostres indústries.

Aquest sistema està dissenyat de manera de contemplar la dinàmica de treball en aquestes tasques, i especialment a minimitzar els riscos d’atropellament d’operaris per part dels camions. Apunta a crear una indústria més segura, més moderna i molt més eficient, aprofitant els avantatges que la tecnologia ens dóna.

 

Aquesta solució, que està sent utilitzada amb èxit pels nostres clients, està composta per sensors de detecció, una unitat de control i semàfors. Es tracta de dispositius summament resistents i fàcils de col·locar a les zones de treball. El seu funcionament consisteix en advertir el conductor del camió, mitjançant la llum del semàfor, si hi ha o no presència d’operaris al moll de càrrega.

En el moll, s’instal·len els sensors de detecció, els quals s’encarreguen de percebre si un operari es troba en el lloc, per així donar la senyal al semàfor i posar en alerta el conductor del camió, que amb aquesta referència, podrà realitzar una aproximació al moll de càrrega sense ser una font de perill pel treballador allà present. Tot això ens permet maniobres més segures, i operaris més protegits.

 

Igualment, resulta oportú assenyalar que aquest sistema es pot complementar perfectament amb altres solucions que ja els hi hem presentat, com ara l’Assistent  LSA per desaccelerar en els molls de càrrega o la Solució NAS, que s’utilitza per evitar accidents entre carretons en espais estrets.

 

Alguna pregunta?

 

Per a qualsevol consulta, no dubti en contactar-nos aquí.

 

Podem posar tot el nostre esforç en l’educació, la difusió de les normes de seguretat i la prevenció que són molt importants, tot i així, es pot produir un accident. No obstant això, sí que podem prendre mesures per esmorteir l’impacte que els imprevistos ens generen, en els nostres equips de treball o en la nostra maquinària, i a Claitec també treballem pensant en això.

En aquest marc és que els volem presentar el sistema anta-caigudes (FPS), un veritable aliat pel treball a les zones perilloses. Aquest desenvolupament consisteix en un element de seguretat retràctil, ancorat a un element fix, i connectat amb l’arnès de seguretat del treballador. En produir-se una caiguda, el sistema s’encarrega d’aturar el funcionament de la màquina, i així evitar els diferents riscos possibles o danys encara més grans.

 

El sistema és de senzilla instal·lació, i està compost per un punt d’ancoratge, un mecanisme anti-caigudes, el cable retràctil d’acer i l’arnès de seguretat. Al treballar en una àrea perillosa, la persona ha de subjectar el seu arnès al cable retràctil, en el punt d’amarratge fix, així després, en cas de caure, el dispositiu anti-caigudes s’encarrega de detectar aquesta situació, i envia a l’instant el senyal per aturar la maquinària de la planta, la qual cosa evita que el treballador derivi cap a altres espais que li causin danys.

Cal tenir en compte que la forma i l’estructura del punt d’amarratge fix ha de ser suficient per impedir la desconnexió automàtica i el lliscament del dispositiu. Per tant, es recomana l’ús de punts d’amarratges fixos marcats i certificats, d’acord amb la norma europea EN795.

 

Igualment, les peces que composen el sistema FPS, destaquen per la seva àmplia durabilitat i robustesa, la qual cosa assegura el seu correcte funcionament en espais de treball intens i en zones industrials que puguin requerir un ús permanent d’aquest desenvolupament. El sistema es pot utilitzar a la perfecció en una àmplia gamma de zones perilloses de treball, com ara en espais on funcionen premses, trituradores i compactadores, entre altres possibilitats.

 

Els nostres clients han descobert en el sistema anti-caigudes un gran aliat per a la seva tasca quotidiana, i cada vegada més ens sol·liciten aquest desenvolupament per incorporar-lo en els seus espais de treball. A més, aquest sistema s’ha complementat d’una molt bona manera amb la solució d’àrees perilloses, de la qual hem parlat en una entrada anterior. No cal oblidar que, si bé avui hi ha diversos sistemes retràctils de seguretat, el sistema anti-caigudes desenvolupat per Claitec és el primer que avisa i atura per complet la maquinària per protegir al treballador.

 

Si vol conèixer més sobre aquest sistema o vol més informació sobre algun dels nostres productes, no dubti en contactar-nos.

 

A l ‘anterior entrada vam parlar de la Solució NAS, una eina summament útil per “fer més gran” els espais a zones de maniobra de carretons i manipulació de càrregues. I en aquest sentit, avui volem presentar un altre dels nostres desenvolupaments, també pensat per a una millor circulació a les zones industrials, i d’especial ajuda per evitar els atropellaments o accidents similars que involucrin operaris i vehicles d’ús industrial. Parlem de la Solució BS per angles morts.

 

El sistema de zones sense visibilitat o angle mort (BS) consisteix en una solució que indica, mitjançant la utilització de semàfors prèviament instal·lats, qui té la preferència de pas a les cruïlles de l’espai industrial, ja siguin conductors o operaris a peu els que coincideixin en la intersecció.

 

El Sistema BS és de fàcil instal·lació, i requereix només d’un activador RFID, semàfors o llums d’avís, clauers personals pels operaris i tags per els carretons. Els vianants han de portar els tags, per exemple clauers o les seves targetes d’identificació, i el mateix els carretons. Així, els tags emeten senyals lluminosos quan un activador els detecta i, posteriorment, el semàfor o la llum d’avís indicarà la preferència de pas.

Aquesta solució és de gran utilitat en zones de càrrega i descàrrega, en zones de maniobra amb poca visibilitat, en zones de creuaments entre vianants i carretons, i en espais amb molt trànsit i intensitat de moviment de carretons.

 

L’experiència ens mostra que una vegada que està instal·lada la Solució BS, es minimitzen els riscos per atropellament entre carretons i vianants, igual que es redueixen notòriament les col·lisions entre carretons en zones de visibilitat limitada. A més, els equips es caracteritzen per l’àmplia durabilitat i la robustesa dels dispositius que el conformen, més enllà del seu ús intensiu jornada a jornada.

 

Per més informació sobre aquesta solució o per conèixer més sobre els nostres productes, no dubti en contactar-nos: https://claitec.com/ca/contacte/

 

SOLUTRANS, l’exposició sobre solucions de transport urbà i per carretera, es va celebrar del 21 al 25 de novembre a Lió Eurexpo.

 

Sis temes revelaven les principals tendències del mercat presentats a l’edició 2017 de SOLUTRANS: la fàbrica del futur, nova motorització i energia, carreteres i vehicles connectats, entregues en centres urbans, capacitació i ciberseguretat.

La presència del nostre importador OPSYSELEC a la fira va representar una excel·lent oportunitat per promocionar el CLAITEC PAS (Detector de persones) al mercat francès.

 

A Claitec estem feliços per la forta activitat que va tenir l’estand que va representar a l’empresa.

 

Els espais d’emmagatzematge, les àrees industrials o les zones de càrrega i descàrrega de camions són només alguns llocs de treball en els quals sabem que els metres quadrats mai seran suficients. Des dels carretons, fins als operaris i la pròpia mercaderia … tot genera espais sobrecarregats, estrets, on tant el control com la prevenció es tornen fonamentals per evitar accidents.

 

I justament per enfrontar aquest tipus de situacions, anem a comentar-los els beneficis que presenta la solució NAS per a la seguretat dels passadissos estrets; un producte que ve sent molt sol·licitat i de gran rendiment pels nostres clients.

El funcionament de la solució NAS consisteix a advertir els conductors -mitjançant un semàfor – quan un altre carretó està en un passadís estret. Així, aquest desenvolupament és útil per a zones de prestatgeries altes i d’espai reduït, especialment per a carretons retràctils i trilaterals.

 

Els carretons incorporen unes bandes reflectants codificades que en ser detectades pels sensors de detecció activen els semàfors instal·lats en aquest passadís. Des d’aquest moment, i mentre el carretó es mantingui en el passadís, el semàfor indicarà la seva presència a la zona a la resta dels vehicles o vianants que s’aproximin al lloc, evitant col·lisions o situacions de risc en espais on les maniobres de qualsevol tipus es veuen fortament reduïdes.

Val a dir que aquesta solució es caracteritza per la seva fàcil implementació: requereix només d’unes bandes reflectants codificades per a les carretons, un sensor de detecció de codi, la unitat de control i un semàfor. A més, els dispositius que conformen el sistema es destaquen per la seva durabilitat i robustesa.

 

Els convidem a conèixer els detalls del sistema aquí

 

Alguna pregunta?

Per a qualsevol consulta, no dubti en contactar-nos aquí

 

Tots sabem que el ritme de treball a la indústria tolera, cada vegada menys, l’aparició de qualsevol tipus d’imprevist, error de càlcul o problema de funcionament de les nostres principals eines. Així, cada dia es presenta com a més important el fet d’anticipar-nos als possibles errors, prevenir i actuar amb responsabilitat per cobrir tots els flancs.

Per això, en aquesta entrada volem parlar-los del Simulador de Bateria Baixa del TAG (T-10sb), una eina summament eficaç per a la nostra operativa quotidiana.

 

Com bé és sabut, el Sistema PAS disposa d’un element que és l’AV-50, l’antena que s’encarrega de la verificació dels tags, i que serveix per corroborar si un tag T-10 està funcionant correctament o es troba amb la bateria baixa i a punt d’esgotar-se.

És clar que l’AV-50 és summament útil, de tal punt que es col·loca a la majoria de les instal·lacions del sistema PAS. Però arribat el cas, també hem de preguntar:

 

Com podem posar a prova a aquesta antena de verificació?

 

I llavors aquí és on apareix el simulador de Bateria Baixa. Podem descriure al simulador com un Tag T-10 una mica especial: es tracta d’un desenvolupament que té dos polsadors, un polsador que indica si el nivell de bateria és correcte, i una altra que ens indica si el nivell de la bateria està baix.

 

Es tracta d’un element summament útil per quan es porta a terme la primera instal·lació de l’antena de verificació AV-50. A més, alguns dels nostres clients han sol·licitat aquest desenvolupament perquè, de tant en tant, volen verificar que el sistema funcioni correctament. Per exemple, per a realitzar revisions anuals o semestrals.

El Simulador de Bateria també és útil quan volem provar el programari de registre, la T-10sb compta amb un identificador únic que apareix en el programari cada vegada que fem la prova, tant si la bateria està en un nivell correcte, com si s’ubica en un nivell baix.

 

Al voltant de 430 empreses van participar a la fira Logistics & Distribution els dies 7 i 8 de novembre.

L’esdeveniment va comptar amb 8 sales de congressos i més de 120 speakers per debatre les principals innovacions i tendències del sector pels propers anys, entre els quals destaca el desenvolupament de la indústria digitalitzada (Indústria 4.0) i d’un model de producció de consum circular que disminueixi costos i residus.

 

La presència del nostre partner Faw Logistics a la fira va representar una excel·lent oportunitat per promocionar el CLAITEC PAS (Detector de persones) al mercat espanyol.

 

A Claitec estem feliços per la forta activitat que va tenir l’estand que va representar a l’empresa.

 

A l’hora de carregar o descarregar un camió, de rebre o enviar la mercaderia, cada minut val or, no hi ha temps a perdre. Però, la dificultat per tenir la feina feta no pot donar a lloc riscos a la tasca ni a potencials accidents, i per això els parlarem sobre un desenvolupament que ve donant molt bons resultats.

 

Primer hem de situar-nos en els magatzems logístics, en aquells que hi ha una zona en la qual es col·loquen per l’exterior els camions i per dins els carretons elevadors, que efectuen la càrrega o la descàrrega de la mercaderia. Allà, s’observa sovint que, en manipular la càrrega, els carretons entren o surten dels camions a una velocitat massa elevada, la qual cosa genera situacions perilloses de diferents tipus.

En primer lloc, hi ha el perill de patir algun tipus d’accident. El camió pot estar a desnivell i per això el carretó ha de passar per una rampa, i, si ho fa molt ràpidament, pot generar un impacte, un atropellament o una bolcada, entre d’altres possibles danys.

 

Després, també hi han danys que es poden generar de forma més gradual sobre els propis operaris de carretons. Perquè cada vegada que passen per sobre de la rampa que connecta el magatzem amb el camió, el vehicle pot sacsejar-se amb més o menys intensitat, generant un cop a l’esquena d’aquest operari, la qual cosa, al cap de les hores i els dies, pot acabar generant una lesió d’importància en aquesta persona.

Per tot això, volem parlar-vos sobre els beneficis del LSA, un sistema que permet regular la velocitat amb la qual es mouen els carretons en les zones de càrrega i descàrrega, i ajuda a evitar riscos i lesions al personal de la nostra indústria.

 

El LSA soluciona els problemes abans esmentats i cobreix diversos riscos possibles. L’equip s’instal·la fàcilment en els carretons, i al sostre del magatzem es col·loquen bandes reflectores que delimiten les zones de velocitat lenta i les zones de velocitat ràpida. Quan el carretó passa a través d’aquests límits, el sistema detecta automàticament a quina velocitat ha de circular i canvia la velocitat del vehicle.

A les zones de càrrega i descàrrega, el sistema limita la velocitat dels carretons i obliga al conductor a circular a un ritme més segur. El sistema permet passar fàcilment del mode de velocitat sense límit al mode de velocitat controlada, fent senzill el seu ús a la feina diària. En aquest vídeo podeu veure com funciona.

 

A més, a Claitec tenim altres productes per treballar contra els diversos factors de risc que es presenten en els molls de càrrega. Et convidem a visitar la nostra pàgina web i conèixer els detalls: claitec.com