pTruqui'ns: +34 972 183 225

 

Al voltant de 7.500 persones van visitar la fira Transport & Logistics Antwerp els dies 17, 18 i 19 d’octubre.

 

La presència de Esquenet a la fira va significar una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la marca i productes de CLAITEC en el mercat belga.

Esquenet, importador Claitec a Bèlgica, va estar present presentant la nostra gamma de producte PAS (Alerta de persones) i LSA (Limitació de velocitat per zones), i les últimes novetats.

 

A Claitec estem feliços per la forta activitat que va tenir l’estand que va representar a l’empresa.

 

Més enllà de lo atrafegats que puguin venir els nostres dies i lo carregades que puguin estar les nostres jornades de treball, sempre és convenient prendre uns minuts per saber quines són les tendències del sector i descobrir algunes pràctiques innovadores i beneficioses que alguns col·legues ja estan aplicant.

En aquest marc, volem parlar de com es ve avançant en les principals indústries del món pel que fa a l’atenció del trànsit de vehicles dins de les instal·lacions, i quins són els últims passos que s’han donat en aquest sentit.

 

En primer lloc, podem esmentar el cas de diferents empreses que compten amb aparcament de cotxes dins de les seves instal·lacions i que estan exigint tant als seus treballadors com als que visiten el lloc, que estacionin els vehicles “d’esquena”. És a dir, que els cotxes quedin llestos per sortir ràpidament en cas que es presenti una emergència, i que no sigui necessària cap maniobra.

 

Després, podem esmentar una altra “pràctica recomanable” que s’aplica en aquelles empreses que tenen vies de circulació d’automòbils dins dels seus recintes. Es tracta de la instal·lació d’un rotofar portàtil sobre els vehicles que entren, de tal manera que ells mateixos siguin més fàcils d’advertir els vianants, com els operaris de les màquines que es mouen pel lloc.

 

De la mateixa manera, estem veient cada vegada més com algunes empreses de grans dimensions estan col·locant radars de velocitat i videocàmeres dins de les seves pròpies instal·lacions. Això s’està desenvolupant justament amb l’objectiu de controlar que els treballadors o els visitants que entrin a les seves instal·lacions respectin la velocitat i les pautes de conducció que estan indicades.

 

Una altra opció que s’ha utilitzat en algunes instal·lacions, és col·locar l’estacionament per els treballadors o visitants fora de les instal·lacions, justament abans de l’ingrés al recinte, i després transportar les persones amb vehicles de l’empresa especialment preparats i amb conductors capacitats. A més, d’aquesta forma s’obliga a qui visita el lloc per primera vegada a passar, de ser necessari, per una capacitació mínima sobre les normatives a tenir en compte de moure’s pel recinte.

 

Per acompanyar aquestes tendències, a Claitec tenim productes que s’apliquen a la perfecció per evitar accidents entre vehicles i vianants, tales c com ara el sistema d’alerta de persones (PAS) o també la solució de seguretat per a encreuament de vianants (PCS), entre d’altres opcions. Per conèixer-les totes pots ingressar aquí.

 

Moltes vegades es creu, de forma equivocada, que el treball industrial està inevitablement associat a riscos o altes possibilitats d’accidents laborals. Sense ignorar la naturalesa del treball a les àrees industrials o fabrils, sense desconèixer la potència o les qualitats de la maquinària i les substàncies que es manegen en aquests espais, hem d’afirmar que el control dels riscos està cada dia un pas més avançat. Cada dia estem millor preparats per fer del nostre espai de treball un àmbit segur, on la prevenció li guanyi a l’imprevist.

 

En aquest marc és que avui volem referir-nos al concepte de “Near Miss”. Aquesta idea sorgeix justament de l’observació de la rutina de treball en espais industrials. Passa que moltes vegades els treballadors passen per situacions en les quals “gairebé” tenen un accident o “per poc” pateixen algun tipus de lesió o fatalitat, i les mateixes passen sense més davant l’organització. Aquestes situacions no queden registrades, ni es prenen accions de resposta o de prevenció; només s’escolta un “quina sort”, o s’agraeix a la destinació per no haver de lamentar una desgràcia.

No obstant això, és la nostra responsabilitat actuar ja des de l’aparició d’aquestes senyals. Hem de prendre mesures quan ocorren aquestes situacions “d’accidents potencials”, hem de reaccionar perquè aquests “quasi” accidents són, justament, indicadors de riscos; són llums que ens indiquen de forma anticipada on pot ocórrer un accident. I d’això es tracta el “Near Miss”: registrar “potencials” i actuar.

 

Alguns dels nostres clients ja estan aplicant la metodologia de treball basada en el Near Miss, i aporten registres molt bons, de la mateixa manera que ho fan altres indústries que a nivell internacional avancen en aquest sentit. Fins i tot, el Consell Nacional de Seguretat laboral dels EUA treballa fortament amb aquest concepte, i afirma que per cada 300 “quasi” accidents laborals, 1 acaba amb una lesió greu.

Aquesta institució defineix els “quasi” accidents com “un esdeveniment no planificat que no va causar lesions ni danys, però que tenia el potencial necessari per causar-les”. Per tant, hem d’encoratjar a tots els treballadors a registrar els successos de risc que puguin sorgir a la indústria, i capacitar als nostres encarregats d’àrees perquè posin especial atenció en aquests aspectes. A més, hem de ser professionals en el registre, el monitoratge i l’actuació davant d’aquest tipus de successos: els beneficis que brindarà aquest sistema seran amplis i d’important rellevància per al nostre equip.

 

Aplicar el sistema Near Miss sens dubte és una forma d’escoltar les senyals de risc que es produeixen. Els encoratgem a fer-ho i creiem, tal com ja ens estan dient alguns dels nostres clients, que és un mètode que es complementa a la perfecció amb els sistemes que desenvolupem i oferim: https://claitec.com/ca/productes/

 

Tots sabem que la nostra tasca diària a la indústria ens exigeix un treball seriós i professional en matèria de seguretat laboral. Hem d’estar atents a tots els aspectes que avarca la nostra tasca i fins i tot més, sumant esforços per evitar accidents i oferir millors condicions a tots els actors que operen a l’àrea.

Però avui en dia, amb el progrés de la tecnologia, hem de tenir present que també és possible recolzar-nos en els últims desenvolupaments i en els avenços dels especialistes. D’aquesta forma, també podrem reduir riscos i apropar noves eines de prevenció als que conviuen a cada jornada amb l’intens funcionament de les indústries més variades.

 

Claitec ha desenvolupat un nou producte que ve a atendre un plantejament que hem rebut en més d’una ocasió per part dels nostres clients. Es tracta d’un sistema que s’activa quan un carretó s’acosta a una porta, i serveix per avisar al conductor si la mateixa està tancada o no està oberta del tot, pels dubtes que l’operari no ho hagi advertit oportunament.

 

Quan el carretó s’acosta a una porta, ja sigui tancada del tot o mal tancada, s’envia un avís lumínic i/o acústic al conductor. Això funciona a partir de la instal·lació d’un tag TZ2 bidireccional a la porta i tenir la solució PAS instal·lada al carretó.

D’aquesta manera, si la porta està tancada o mig oberta, el TZ2 Tag envia una senyal a través del sistema PAS al carretó que s’acosta, i el sistema PAS immediatament encén la balisa lluminosa i/o l’alarma acústica per avisar al conductor i posar-lo en alerta davant la situació. I, quan la porta estigui oberta completament, el TZ2 Tag deixarà d’enviar la senyal.

 

El desenvolupament d’aquest producte va ser necessari atès que alguns clients informaven d’accidents laborals produïts per operaris que no aconseguien advertir algunes portes entreobertes o tancades. Moltes vegades, passa que el treballador dóna per obvi que algun punt de trànsit ha d’estar clar, i es concentra en la càrrega que està movent o posa atenció a la dinàmica de l’entorn, i acaba topant amb les portes o portes industrials grans. Amb aquest nou desenvolupament de Claitec, estem convençuts que es posa un punt final en aquest tipus d’accidents.

En aquesta oportunitat parlarem d’un nou dispositiu que hem desenvolupat per poder brindar solucions de seguretat als treballadors industrials, però sense deixar d’entendre i conèixer al detall quin és la seva dinàmica diària de treball.

 

Ens referim a l’inhibidor mòbil T-10, el qual consisteix en un dispositiu que es col·loca a la part posterior del clauer de protecció (T-10) dels conductors dels carretons elevadors, de tal manera que el clauer no és detectat. Aquesta forma de funcionament permet a l’operari conduir el carretó de forma segura, i mantenint activat el sistema de Detecció de persones, per evitar accidents amb altres persones que circulin per l’àrea de treball o espais límits.

A més, utilitzant l’inhibidor mòbil, el treballador pot abandonar el carretó i realitzar operacions de picking o de control de mercaderies, tenint la seguretat que el seu tag del sistema d’Alerta de Persones l’està protegint des del primer instant en què baixa del vehicle.

 

Una barreja perfecta de seguretat i practicitat

 

L’inhibidor pels conductors, garanteix el correcte funcionament del sistema anti-col·lisió, ja que permet que els conductors puguin operar en els carretons sense la interrupció de la solució PAS, però sí deixen “el camí lliure” perquè el sistema anti-col·lisió funcioni sense problemes .

És important destacar que el desenvolupament del nou inhibidor sorgeix sobre la base de l’experiència dels clients i usuaris, i es potencia amb els punts a favor i en contra que hem anat observant i detectant en el funcionament industrial quotidià.

 

Una de las situaciones advertidas con más frecuencia fue que los conductores bajaban de las carretillas y dejaban el tag-T10 dentro del inhibidor, o también salían de la carretilla sin el tag de seguridad, con lo cual se exponían a accidentes dado que no podían ser advertidos por el sistema de detección de peatones.

 

Con este nuevo desarrollo, lo que se hace es colocar el inhibidor móvil en la parte posterior del llavero de protección (T-10) de los conductores de las carretillas con una conexión instalada dentro de la cabina. Eso genera que el llavero de protección no sea detectado, y permite conducir de forma segura, con el sistema de detección de peatones activado. De igual forma, cuando el operario abandona la carretilla, el inhibidor se desprende automáticamente, y la persona vuelve a ser detectable por el sistema PAS.

 

El desenvolupament tecnològic brinda milers de noves opcions al nostre treball diari a la indústria. Noves eines, avenços constants i processos que es fan cada vegada més senzills i eficients són alguns dels múltiples beneficis que les últimes implementacions ens posen a l’abast.

No obstant això, també sabem que la inclusió d’aquests desenvolupaments en els nostres processos requereix d’un treball professional i ordenat per aconseguir harmonia i obtenir els millors resultats possibles.

 

En aquest sentit, ens referirem a un tema que molts industrials estan analitzant avui en dia:

 

Com fer que convisquin en un mateix espai laboral els vehicles sense conductor amb els carretons manuals i els treballadors?

 

Primer de tot, hem de tenir present que els anomenats AGV (Automatic Guided Vehicles) ja són una realitat, i es presenten com una eina molt eficient, i cada vegada més utilitzada a la indústria. Poder automatitzar el moviment de les mercaderies dins de la fàbrica, utilitzant aquest tipus de sistema sense conductor, és de gran utilitat.

Dit això, també cal esmentar que aquests sistemes estan presentant nous desafiaments. Concretament, s’han registrat alguns accidents o situacions de risc entre vehicles sense conductor i carretons manuals o vianants, a més de diverses situacions quotidianes que afecten el trasllat dels AGV per la fàbrica o la indústria.

 

L’experiència mostra que moltes vegades els vianants o els carretons es creuen amb la trajectòria dels AGV, i per tant aquests s’aturen automàticament, a causa dels sensors anti-col·lisions que posseeixen. Per reprendre la marxa, el vehicle ha de re-calcular el recorregut i redefinir els seus procediments, i perd temps i afecta la seva productivitat.

 

Així, una possible solució ja està sent aplicada per diversos dels nostres clients, els quals utilitzen el Sistema PAS de Claitec per detectar carretons i vianants, i evitar que l’AGV ingressi en funció de seguretat i s’aturi. El sistema detecta el moviment i avisa als vianants i als carretons per que s’apartin o s’aturin, o fins i tot fa una petita pausa a l’AGV per donar pas, però sense afectar tant els temps.

Això es sol fer instal·lant el Sistema PAS a l’AGV i col·locant Tags en els carretons i en els vianants, la qual cosa serveix perquè en cas que les dues parts s’acostin, s’activi l’avís de seguretat. Els AGV naturalment tenen tot tipus de proteccions, ja siguin càmeres o diversos sensors per evitar accidents, però el complement amb el Sistema PAS ajuda a disminuir la pèrdua de productivitat que provoquen les seves pauses.

 

Per conèixer més sobre la nostra solució: claitec.com/ca/portfolio/alerta-de-persones-pas/

Sabem que la intensitat del treball industrial ens planteja riscos constants, aquest fet ens desafia a cercar cada dia solucions més completes i respostes integrals a les amenaces i demandes que es presenten. Per això, en aquesta oportunitat volem parlar-los sobre un dels desenvolupaments més importants que s’ha començat a aplicar en diverses indústries i centres fabrils: el control d’àrees perilloses HA.

Hem de concebre a aquesta eina com un assistent que ens protegirà d’alguns dels grans riscos que ens enfrontem com a operaris industrials. Ens referim a aquest sistema com un “assistent”, perquè justament és una tecnologia capaç d’ajudar-nos fins i tot en aquells moments en els quals nosaltres mateixos ja no podem reaccionar.

 

El control d’àrees perilloses HA serveix com a element de prevenció davant caigudes de persones a fosses o a cintes transportadores. Evita accidents en premses i trituradors, en compactadores i permet deteccions perimetrals en fosses. Tots aquests riscos segur que sonen molt familiars per a aquells que es treballen en el sector del reciclatge i, més concretament, en recuperadors de paper i cartró, però també en altres sectors com poden ser el sector forestal, el sector agropecuari o similars.

 

El funcionament del sistema es basa en el fet que tots els operaris portin a sobre uns clauers electrònics (tags), i que totes les màquines amb les seves respectives cintes transportadores, han de tenir instal·lades antenes detectores, les quals tenen un abast ajustable entre 1 i 5 metres. Així, quan la persona que porta un tag cau a la cinta, ja sigui per un cop, un accident o un desmai, la màquina detecta automàticament la proximitat del dispositiu i deté el seu funcionament, evitant un greu accident.

 

Es tracta d’un sistema de fàcil implementació: només es necessita un clauer personal, les antenes detectores per a les màquines, un test-tag, un quadre de control i una antena de verificació de clauers. Tal és així que Claitec ja ha instal·lar aquesta solució en més de 100 plantes de recuperació, i seguim rebent nombroses consultes sobre aquest nou sistema.

A més a més, el sistema destaca per la seva durabilitat i robustesa:

No pateix cap afectació per interferències entre antenes ni per estructures metàl·liques. La detecció del clauer s’aconsegueix en qualsevol posició, i fins tot cobert de material.

 

En el nostre treball diari a la zona industrial o en els espais de construcció es presenten diversos riscos, i per evitar danys o accidents, hem de treballar en la prevenció i pensar les millors formes de solucionar aquests obstacles. És fonamental apostar per un treball responsable i segur per a tots els operaris del lloc.

En aquest ampli ventall de possibilitats que ens presenta la rutina de la feina industrial, hi ha una qüestió que abordarem en aquesta oportunitat: en cas que coincideixin en un camí de pas treballadors a peu i un carretó, qui ha de tenir la prioritat? Com s’ha de procedir en aquests casos per evitar accidents?

 

El primer a tenir en compte és que les zones industrials han de preveure espais per al trànsit de vianants-treballadors, i espais de circulació de vehicles. L’ideal seria la constitució de zones separades amb aquests fins, de manera d’evitar els encreuaments i reduir els riscos. Si es compta amb aquests espais, el vianant ha de circular sempre per aquí, ja siguin voreres o camins senyalitzats, i evitar les zones per a maquinària.

Igual, no sempre és possible establir aquestes zones específiques, per tant, els riscos es fan més freqüents i són un assumpte que hem de seguir de prop. En aquest cas, la nostra recomanació és que els vianants han de circular pel marge esquerre del carrer, amb l’excepció que sobre aquest sector hagi algun risc específic.

A més, per creuar carrers o interseccions, s’han de buscar les zones especialment designades amb aquesta finalitat, ja siguin passos de zebres o creus de vianants senyalitzats. D’aquesta manera, el vianant podrà ser molt més visible per a la maquinària en circulació, i evitarà una major exposició al risc.

A més, també cal tenir especial cura en circular en grup pels espais en obres o zones industrials: s’ha d’evitar un gran desplegament, no hem d’ocupar grans espais en caminar en grup, i serà millor traslladar-se de dues o tres persones, en petits grups separats, per evitar riscos o situacions perilloses.

 

Com a conclusió, diferents tècnics dedicats a la prevenció d’accidents opinen que els carretons i la maquinària industrial han de tenir la prioritat en una cruïlla amb vianants, atès que estan més limitades en mobilitat i visió. Pell vianant serà més senzill deixar pas al carretó, atenent les dificultats que pot suposar el maniobrar en zones tancades o el fet de realitzar moviments de grans càrregues.

 

De totes maneres, es recomana que si les regles no estan clares, s’apliquin els criteris del trànsit comú dels carrers de la ciutat. Establir els mateixos codis, adaptar-los a l’espai de treball i deixar-ho ben en clar per a totes les persones que hi estiguin operant, treballant o desenvolupant algun tipus de projecte puntual.

 

La tendència mundial ens marca que creix la importància d’invertir en benestar en general com un benefici pels treballadors i plantes. Les empreses comencen a veure que aquest és un bon camí si es pretén atreure talent a les seves files. A més, l’opinió pública en general té els ulls posats sobre les pràctiques morals de les empreses, i com aquestes tracten els treballadors.

 

Més enllà de la cultura de l’empresa, que generalment s’acosta més a conceptes de companyonia, ambient laboral, oportunitat de desenvolupament, etc., la seguretat és un tema crucial perquè un treballador senti que se li té cura. No podem oblidar que per a moltes persones el lloc de treball és on concorre gran part del seu dia.

 

Repassem algunes de les pràctiques que s’observen cada vegada més avui en dia.

 

Transport dins de l’empresa

 

1- Radars de velocitat

Com a mesura més convencional, col·loquen radars de velocitat i videocàmeres dins de l’empresa, per tal de controlar que els conductors respectin la velocitat marcada.

 

2- Obligació en empreses d’aparcar d’esquenes

Ja ens hem extès prèviament sobre aquest punt. Aparcar els cotxes marxa enrere implica una disminució dels riscos d’accidents. Les evacuacions són més àgils, i la visibilitat del conductor que aparca i la dels altres és més gran.

 

3- Obligació en empreses d’instal·lar balises d’avís

Com una forma de disminuir els riscos de col·lisions, estan obligant els conductors a instal·lar balises d’avís portàtils, de manera que siguin més visibles per altres conductors, operaris i vianants.

 

 

Conscienciació

Més enllà que les empreses facin els màxims esforços per implementar mesures i controls formals que previnguin riscos laborals, la realitat és que no hi ha millor cura que el d’un mateix. Moltes empreses ja van entendre això, i que si el treballador és plenament conscient de la seva seguretat, es redueix en gran mesura la necessitat d’implementar processos i controls formals.

 

4- El mirall

Una execució que s’observa seguit és la de col·locar un mirall a l’entrada de l’empresa o fàbrica, amb un missatge que diu “Aquesta persona és la principal responsable de la teva seguretat”, o “Aquest és el principal responsable de la seguretat a la planta”.

 

5- Altres formes de conscienciació

Altres formes de conscienciació inclouen la transmissió de vídeos que incentiven la cura per la salut pròpia -i dels altres-. Lògicament que aquests vídeos no poden advertir sobre tots els riscos potencials que existeixen a la planta de treball, però sí que poden moure emocionalment a qui ho veu, de manera que aquest adopti una postura defensiva davant els riscos existents.

 

Moltes usen els mateixos vídeos com a mitjans de difusió, per transmetre una cultura determinada, i posicionar-se com una companyia que es preocupa per l’estat de salut i seguretat dels seus membres.

 

Qualsevol mitjà és vàlid quan la finalitat és el benestar dels treballadors. Les empreses han de ser creatives en identificar quin és el mitjà que pot gestionar correctament, i que tindrà impacte a l’hora de mobilitzar. Moltes recorren a la creació d’un portal web que inclou materials i tasques interactives, fomentant així al fet que els treballadors s’exposin i rebin els continguts.

 

 

 

 

A Claitec col·laborem amb universitats i centres d’estudis de formació professional per donar oportunitats a les futures generacions.

Aquest any hem estat molt contents d’haver tingut en pràctiques en Cédric Esteba en el departament de R+D aportant els seus coneixements en Desenvolupament d’Aplicacions Multi-plataforma.

 

Des Claitec desitgem que després de la teva formació universitària, el teu enlairament professional, sigui igual o superior a l’experiència del túnel de vent.

 

Ha estat un plaer tenir-te a l’equip Cédric!

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para para mejorar la experiencia del usuario y servicio, así como analizar los hábitos de navegación. Puedes cambiar la configuración de las cookies de tu navegador en cualquier momento. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información. ACEPTAR

Aviso de cookies