pTruqui'ns: +34 972 183 225

 

Sabem que l’avanç de la tecnologia sembla no tenir fi, i moltes vegades es pot tornar fins aclaparadora; gairebé impossible d’acompanyar. També sabem que, moltes vegades, la tecnologia és valorada com un element costós, sense un retorn clar o predeterminat en relació amb la inversió inicial.

No obstant això, aquests punts no han de ser un fre per les indústries a l’hora d’incorporar solucions tecnològiques. No hem de tenir por d’incorporar tecnologia en els nostres processos. Sinó que, per contra, hem de sentir aquesta realitat com un desafiament i hem de redoblar esforços per avançar i ser més eficients.

 

Així, els proposem fer comentaris 5 aspectes pels quals val la pena obrir la porta a la tecnologia.

 

1. Menys costos, més eficiència. La incorporació de solucions tecnològiques ens permet estalviar diners i millorar l’eficiència en el funcionament de les nostres empreses, indústries o organitzacions en general. Això no vol dir que necessàriament anem a comptar amb menys personal a mesura que s’incorporin els nous desenvolupaments, sinó que implica que podrem optimitzar recursos i automatitzar tot allò que sigui possible. La tecnologia actuarà més ràpid i amb menor marge d’error, mentre que les persones es podran dedicar a altres tasques en les quals es destaquin, i aconseguir resultats per sobre de la tecnologia.

 

2. Es potencia la innovació. Està comprovat que utilitzar eines digitals i nous desenvolupaments tecnològics repercuteix positivament en tota l’estructura de les organitzacions, potenciant la innovació i impulsant el desenvolupament de solucions creatives i la modernització dels processos.

 

3. Un estímul pel personal. La tecnologia està present a cada espai del món en què vivim i està clarament inserida a les nostres rutines quotidianes. Així, si el personal de cada indústria veu que la seva empresa aposta per solucions tecnològiques, també estarà sentint que aquest lloc de treball es projecta cap al futur i es prepara per ser millor.

 

4. Posiciona i enforteix. Pels clients especialment, però també per a la resta dels públics de l’organització, trobar una empresa que incorpora amb èxit els desenvolupaments tecnològics més recents és un element atractiu, un punt de bona consideració i un estímul per mantenir-se en contacte amb aquesta organització.

 

5. Millora la seguretat. La incorporació de sistemes tecnològics en els diferents processos de les organitzacions implica una millora directa en els nivells de seguretat, tal com ho han demostrat diversos estudis internacionals. Millora tant la seguretat en el maneig de la informació, com també la seguretat física de les persones que integren aquestes estructures. Per exemple, amb els sistemes desenvolupats per Claitec i adoptats per desenes d’empreses, es col·loca la tecnologia al servei d’una millora directa de la seguretat i la integritat física dels operaris.

 

Si vols tenir més informació sobre aquest tema o sobre qualsevol dels productes que desenvolupem, no dubtis a contactar-nos, estem per ajudar-te.

 

Sabem que la indústria de la fusta és una indústria forta i activa, de gran perfil exportador, que demana una gran quantitat de mà d’obra i que requereix diversos processos industrials per a res exempts de riscos i amb alta demanda de seguretat pel personal que hi treballa.

 

En aquest sentit, en aquesta entrada parlarem sobre els beneficis que pot implicar en aquest camp l’aplicació de la Solució Anti-caigudes que ha desenvolupat Claitec. A més, anem a explicar per què aquest sistema s’ajusta tan bé a la realitat i les necessitats d’aquesta indústria.

En primer lloc, hem de tenir en compte que la indústria de la fusta implica l’ús permanent de maquinària pesada, d’elevadors, de camions de gran tonatge, grues, i serres pel processament i preparació de la matèria primera. A més, per descomptat, implica la manipulació dels grans troncs que arriben per ser processats. Tot això genera que un breu descuit o una ensopegada accidental duguin a que l’operari quedi exposat a ser aixafat o greument lesionat.

 

Així, la Solució Anti-caigudes es converteix en un aliat fonamental per a la indústria. Es tracta d’un sistema de molt fàcil instal·lació i ús que està compost per un punt d’ancoratge, un mecanisme anti-caigudes, el cable retràctil d’acer i l’arnès de seguretat.

A l’hora de realitzar aquestes tasques o en manipular aquestes eines, l’operari només ha de subjectar el seu arnès al cable retràctil, en el punt d’amarratge fix, i d’aquesta forma quedarà cobert. En cas de caure, el dispositiu s’encarrega de detectar immediatament el que passa i envia a l’instant la senyal per aturar la maquinària en qüestió, evitant que el funcionament automàtic causi danys a la persona.

 

La forma i l’estructura del punt d’amarratge fix ha de ser suficient per impedir la desconnexió automàtica i el lliscament del dispositiu. Per tant, es recomana l’ús de punts d’amarratges fixos marcats i certificats, d’acord amb la norma europea EN795.

Igualment, les peces que componen aquest sistema, destaquen per la seva àmplia durabilitat i robustesa, la qual cosa assegura el seu correcte funcionament en espais de treball intens i en zones industrials que puguin requerir un ús permanent d’aquest desenvolupament. El sistema es pot utilitzar a la perfecció en qualsevol dels espais de treball que involucra la indústria de la fusta. Pot ser d’enorme ajuda per millorar la prevenció i evitar accidents davant eines com ara premses, trituradores, compactadores o grans serres fixes, entre altres possibilitats.

 

Si vols conèixer més sobre aquest sistema o vols més informació sobre el nostre treball, no dubtis en contactar-nos, estem per ajudar-te.

 

Hi han espais a les indústries que són especialment complexos d’ordenar; zones amb gran volum de trànsit i moviment de vianants que requereixen amplis esforços per evitar riscos i accidents i per convertir-se en espais segurs i eficients. Algunes de les opcions en què estem pensant són les zones de contenidors, o una àrea de càrrega i descàrrega de camions, però cada un pot identificar a la seva indústria un espai amb aquestes característiques i amb tals desafiaments.

 

Per tant, en aquesta entrada parlarem sobre 3 eines de gran ajuda per a millorar l’operativa en aquests llocs i per elevar els nivells de seguretat:

 

1). En primer lloc, ens referirem al Sistema LSA per a àrees de baixa velocitat. Aquesta solució s’instal·la en els carretons i detecta de forma automàtica en quina zona està situada una senyal de limitació de velocitat. Utilitza un panell de bandes reflectants codificades -molt duradores- que es col·loca amb facilitat al sostre de les portes de l’àrea de treball o a les zones en què cal canviar de velocitat.

D’aquesta manera, es defineixen zones lentes i ràpides i quan el carretó passa per on està instal·lat un panell de canvi de velocitat, els sensors detecten automàticament aquestes senyals i generen el corresponent canvi a la marxa del vehicle.

 

 

2). Després, parlarem del Sistema de Control de Trànsit (TCS), un sistema integral que no té dependència de bateries i dispositius mòbils, i funciona de forma totalment passiva, és a dir, no requereix d’atenció humana. Aquesta solució permet mantenir espais separats entre vianants i carretons, a més d’alertar als conductors de carretons quan hi hagi punts cecs.

 

En el magatzem, es col·loquen uns dispositius TZ2-Tag, els quals permeten la detecció dels carretons equipats amb Activadors AC-50, i s’instal·len semàfors, balises de senyalització, portells de seguretat i baranes per a segregar els vianants i ordenar el funcionament i la dinàmica del trànsit del lloc en qüestió.

Així, quan un carretó entra a la zona de seguretat delimitada pel TZ2-Tag, s’activen els avisos lumínics del vehicle i del magatzem per alertar sobre la seva presència, i, al mateix temps, es posa el semàfor de vianants en vermell i bloqueja el portell de seguretat per a aquests. Una vegada que el carretó surt de l’espai de seguretat, automàticament el semàfor es posa en verd i els portells es desbloquegen.

 

 

3). I en tercer lloc cal destacar el Sistema anti-col·lisió CAS, que consisteix en una solució duradora, robusta i de fàcil instal·lació que adverteix als conductors dels carretons quan detecta un altre vehicle d’aquest tipus en distàncies de fins a 25 metres.

Qualsevol tipus de vehicle industrial pot rebre l’activador del PAS AC-50 per detectar-se amb una altra carretó o vehicle en general, i d’aquesta manera ajudar el conductor a evitar accidents o riscos d’impacte en espais en què hi ha un trànsit d’importància, a més de la presència de vianants i grans càrregues.

 

 

Si voleu tenir més informació sobre aquests sistemes, o realitzar alguna altra consulta per millorar la seguretat laboral a la teva empresa, no dubtis en contactar-nos.

 

 

Sabem que els vehicles de càrrega compleixen un paper fonamental a la nostra activitat diària a la indústria. A la mateixa vegada, sabem que el seu funcionament en àrees on hi ha altres operaris treballant o circulant, és un factor de risc i moltes vegades acaba sent causa d’accidents laborals. Per això, avui els oferirem alguns consells bàsics per minimitzar riscos i evitar impactes de carretons a vianants.

 

1) Conèixer les normes de trànsit de l’espai de treball

El normal, gairebé com en el trànsit de les ciutats, és que els vianants tinguin la preferència a la circulació, tot i que està clar que hi ha diversos factors que poden impedir que aquesta premissa es desenvolupi amb senzillesa. Per això, el suggeriment és que els que condueixen els carretons s’enfoquin a observar el camí cap a on el vehicle s’està movent, ja sigui si marxa endavant o si està treballant marxa endarrera. Els pisos han d’estar correctament senyalitzats, però més enllà d’això, els conductors, i sobretot els nous funcionaris, han d’aprendre i estar atents a les zones de circulació i de trànsit intens i a les normes prèviament establertes.

 

2) Utilitzar els miralls com a element de seguretat

Els miralls són molt efectius si es tenen en compte com una mesura extra de precaució en els nostres espais de treball i zones d’alta intensitat de trànsit a l’àrea industrial. Els miralls còncaus, que se solen utilitzar a la sortida dels garatges i estacionaments, també poden ser molt efectius per a revisar tot l’angle de maniobra en espais com ara dipòsits, ports, terminals, entre altres tantes opcions. Per treballar sobre els punts cecs de maniobra, poden ser un gran aliat i, com si fos poc, la seva instal·lació ens demanarà un molt baix cost.

 

3) Paràmetres clars de velocitat màxima

Això no és una novetat, però la nostra experiència ens mostra que és un tema sobre el qual cal insistir: s’han d’establir velocitats màximes molt clares en cada zona de circulació de vehicles, i aquestes han de ser respectades. En una velocitat alta, serà més difícil per al conductor poder detectar que està enfrontant un punt cec de maniobra, i per tant també estarà elevant les possibilitats que succeeixi un accident. No cal parlar que els danys que causa un impacte a velocitats per sobre del que s’estableix també són superiors que els que genera un impacte a una velocitat controlada o reduïda.

 

4) Aprofitar tot el possible els “ulls extra”

És molt més fàcil i probable d’evitar un accident d’un punt cec si utilitzem alguns dispositius que alerten sobre la presència propera de vianants quan un carretó es troba operant. Amb aquest tipus d’eines, el conductor podrà estar enfocat en maniobrar amb el dispositiu ho assistirà i l’avisarà en cas que algú es trobi a prop o es pugui interposar en el seu camí.

 

Tenint en compte aquest tipus de situacions, hem de recordar-los que a Claitec comptem amb diferents solucions que li permetran millorar els estàndards de seguretat de la seva indústria. Per exemple, la Solució PAS li permetrà minimitzar els riscos d’accidents entre carretons i vianants en zones de treball comuns. Si vostè vol tenir més informació sobre les solucions que podem oferir, no dubti en contactar-nos: claitec.com/ca/contacte/ .

 

 

En aquesta oportunitat abordarem una de les àrees que actualment estan tenint un major desenvolupament i que a més es projecta en el futur amb un enorme potencial de creixement. Tal és el cas dels sistemes de reconeixement biomètrics, que són aquells que es basen en la identificació i presa de mesures estandarditzades dels éssers vius i els processos biològics.

 

Els sistemes biomètrics s’han vingut aplicant amb èxit en diferents camps i la seva utilització és cada vegada més comuna, donades les diverses prestacions i els seus amplis beneficis. Un exemple molt clar sobre l’aplicació d’aquest tipus de serveis ha estat l’aconseguit per l’empresa Meibit, partner de Claitec, que ha desenvolupat amb èxit l’autorització per a l’ús del carretó mitjançant l’empremta dactilar.

 

Aquest sistema és d’enorme utilitat a les indústries, ja que permet tenir un estricte control sobre els qui utilitzen aquestes eines i garanteix, com a punt fonamental, que els carretons elevadors no siguin encesos per persones no autoritzades.

 

 

 

 

 

 

Uns altres grans avantatges d’aquests sistemes són:

 

  • S’evita la utilització de codis o targetes, tal com es fa actualment en molts llocs. Els codis i les targetes moltes vegades són una font de problemes, per exemple, perquè qualsevol persona pot utilitzar-los, però amb els sistemes biomètrics es superen aquests esculls.
  • S’aconsegueix un registre exacte de la utilització del carretó: el sistema arxiva l’hora en què es comença a utilitzar el vehicle i l’hora en què s’apaga.
  • El sistema no necessita claus (que tantes vegades es perden o es fan malbé). Només amb l’empremta dactilar ja es pot encendre el carretó.
  • Aquestes característiques generen també un major compromís per part de l’operari a l’hora de realitzar la tasca, atès que sap que només ell pot activar el carretó i que per tant quedarà registrat què va fer i com manté l’eina.
  • Aquests sistemes són totalment compatibles amb diverses aplicacions que poden ser requerides a les indústries: sistemes d’accés a l’empresa, portes, locals, despatxos, entre altres opcions.
  • En aquest sistema és molt senzill donar d’alta i de baixa els permisos per a la utilització dels carretons.

 

Si vol saber més o requereix el nostre assessorament, no dubti en contactar-nos.

 

Aconseguir els resultats previstos, ser eficients, millorar la nostra productivitat, complir amb els clients i generar creixement són alguns dels tants desafiaments que hem d’enfrontar diàriament treballant a la indústria, a l’empresa o en qualsevol organització. No obstant això, aquesta dinàmica quotidiana no ens ha de fer oblidar d’una cosa tan important com invertir en prevenció i preocupar-nos per una millor seguretat laboral.

 

En aquest sentit, en aquesta entrada compartirem 5 claus que ens permetran entendre molt millor el fonamental que resulta el correcte abordatge d’aquest assumpte:

 

1. Primer hem de tenir clar que quan parlem d’invertir en prevenció, quan ens referim en el positiu de millorar la seguretat laboral, no només estem parlant d’una inversió econòmica, sinó que el que diem és que cal dedicar temps i energies perquè l’abordatge ampli i professional d’aquest tema sigui un pilar de la nostra organització.

 

2. Després, és important contemplar que un correcte treball en seguretat laboral i prevenció ha de definir els riscos potencials dels espais de treball, prendre mesures al respecte, explicar sobre el tema als treballadors que exerceixen en aquest espai, i, a més, fer un seguiment de l’assumpte, veient si no genera complicacions posteriors.

 

3. La mateixa mesura, és clau entendre que el treball en seguretat laboral ha de ser “transversal”: és a dir, ha d’abastar a totes les àrees i nivells de l’empresa, i tots els integrants de l’organització han d’incorporar aquests paràmetres.

 

4. S’ha d’actualitzar la feina en seguretat laboral. L’entorn de treball és un espai dinàmic, de canvi constant i on els paràmetres de funcionament poden variar o veure’s afectats. Per tant, és fonamental mantenir “aggiornadas” les nostres pràctiques i polítiques de seguretat i ajustar o corregir tot el que sigui necessari per assegurar el compliment dels estàndards traçats. En aquest sentit, també és clau la correcta formació dels treballadors, així com les proves de manteniment de competències i la capacitació dels nous membres de l’organització.

 

5. Finalment, podem assegurar que una vegada que realment integrem polítiques de qualitat en matèria de seguretat laboral, no només estarem protegint el més important que és la integritat dels membres de l’organització-, sinó que també estarem sumant eficiència i qualitat a la firma, la qual cosa acabarà per repercutir en aquests nivells de resultats positius i productivitat que esmentem al començament.

 

Ara, sàpiga que a Claitec estem per assessorar-lo, ajudar-lo i impulsar-lo a que la seva empresa incorpori aquests processos tan necessaris. Per tant, en cas de tenir qualsevol dubte o si vols saber més sobre com podem col·laborar amb les teves necessitats, no dubtis en contactar-nos.

 

Com hem mencionat en entrades anteriors, la nostra feina es nodreix de la descoberta permanent de desafiaments i, en conseqüència, de la generació d’eines que donin solucions integrals. Ens preocupem per trobar respostes a les demandes dels nostres clients, i ens esforcem perquè, amb la professionalitat necessària i de la millor manera possible, totes les necessitats que plantegen els usuaris dels nostres sistemes quedin cobertes.

 

En aquest sentit, volem presentar-los una nova possibilitat d’aplicació del Sistema PAS, la qual ha sorgit sobre la base del diàleg amb els nostres usuaris, i aprofitant la diversitat d’opcions que ens brinda aquesta sòlida eina. En concret, veurem com es pot utilitzar el Sistema PAS per a millorar la seguretat en els ponts grua.

 

Els ponts grua són màquines que s’utilitzen pel transport de materials i càrregues en desplaçaments verticals i horitzontals, a l’interior i exterior d’indústries i magatzems. Aquests artefactes tenen una o dues bigues mòbils sobre carrils, les quals estan recolzades en columnes o consoles, i es situen al llarg de dues parets oposades de l’edifici rectangular. El bastidor del pont grua consta de dues bigues transversals en direcció a la llum de la nau (bigues principals) i d’un o dos parells de bigues laterals (testers), longitudinals en direcció a la nau i que serveixen de subjecció a les primeres i a on van les rodes.

 

Així, el Sistema PAS s’aplica en un pont grua de la següent manera:

 

S’instal·la un activador AC-50 en el pont grua, un TZ2 a les portes o zones a indicar. D’aquesta manera, quan s’acosta el pont grua a una porta, el Tag activa una balisa lluminosa per indicar als carretons i als vianants que el pont grua es troba a prop, de tal manera que es puguin prendre totes les precaucions necessàries.

A més, el carretó elevador també porta instal·lat un activador AC-50, el qual permet que quan s’acosti a una porta, s’activi la balisa lluminosa de la porta, d’aquesta manera poder avisar a l’operari del pont grua, els carretons i els altres treballadors del lloc, que el carretó es troba actiu en aquest espai.

 

El Sistema PAS aplicat d’aquesta manera resulta de gran utilitat en magatzems, també en zones de càrrega i descàrrega de camions, en fàbriques i indústries de diferent tipus i altres activitats.

 

Si voleu tenir més informació al respecte o si necessiteu ser assessorats per trobar una solució a les vostres necessitats, no dubteu en contactar-nos.

 

Aquest mes estem molt contents d’incorporar en Quim Martínez al departament de R + D.

 

Va estudiar Enginyeria Electrònica i Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions. Ha focalitzat la seva carrera en el desenvolupament de solucions tecnològiques basades en sistemes de radiofreqüència, protocols de comunicació i electrònica digital i analògica. A més, té àmplia experiència en el desenvolupament de productes sota la Directiva Europea de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE, la qual té com a principal objectiu garantir el correcte funcionament dels equips dissenyats, davant de les diferents pertorbacions existents a la indústria, revertint així en la seguretat de les persones i els propis equips.

 

Té una clara vocació per l’electrònica enfocada al client. Des de molt jove creia que l’electrònica pot i ha d’ajudar a les persones i les empreses a aconseguir els seus reptes i cobrir les seves necessitats.

Entre les aficions d’en Quim hi ha la música, n’és un apassionat, sobretot dels 60 als 90’s. En el seu temps lliure, toca la bateria i practica esport.

 

És un plaer tenir-te a l’equip Quim!

 

“Realment no el vaig veure”, o “era impossible endevinar la seva presència”, són frases que no serveixen de res si l’accident ja ha passat i, si tenim un treballador lesionat per l’atropellament d’un carretó o d’un vehicle de treball. I, lamentablement, són frases que s’escolten sovint i que ens indiquen que encara tenim feina per fer.

 

Per això, en aquest post parlarem sobre algunes vies senzilles de millora de la visibilitat dels treballadors, i també recordarem algunes eines molt útils per evitar accidents o atropellaments de carretons causats per la baixa o nul·la visibilitat dels operaris, ja sigui per transitar a la indústria o estar en els seus llocs de treball.

 

Com a primera eina de seguretat hem de destacar l’ús d’armilles reflectants, i també de reflectants en els cascos i calçat industrial. Es tracta d’una mesura bàsica, senzilla i molt econòmica d’implementar, però summament efectiva a l’hora de prevenir riscos. Totes les senyals d’aquest tipus que portin els treballadors els faran “més visibles” als ulls dels conductors i això ajudarà a evitar accidents.

Igualment, és important tenir en compte que l’ús d’armilles reflectants requereix d’un seriós treball de conscienciació dels treballadors, que han de comprendre la rellevància que té per a ells mateixos que es mantinguin amb l’armilla col·locada en tot moment de treball, més enllà de que els pugui resultar incòmode per a alguna tasca, o que els pugui causar calor en determinats moments.

 

En moltes indústries és possible ajudar, en aquest sentit, incorporant les franges reflectants com a part dels uniformes que es lliuren als operaris, cosa que no només ajuda a evitar el cost extra de les armilles, sinó que assegura que totes les persones portaran els elements reflectants, sense haver de recordar-los que facin servir les armilles.

També, hem de tenir presents els diferents desenvolupaments que poden assistir als conductors dels carretons, i ajudar a visualitzar de millor manera a qualsevol operari que pugui estar a prop del lloc de maniobra, reduint així els riscos.

 

En aquest marc, hem de recordar la utilitat de la Solució PAS (Sistema Alerta de Persones), que minimitza els riscos per atropellament entre carretons i vianants en zones de treball comuns. Aquesta eina adverteix als conductors dels carretons quan detecta vianants en distàncies ajustables d’1 a 6.5 metres.

 

Una altra opció pot ser una eina que és molt útil i fàcil de desplegar: la Solució PCS, la qual està pensada per assegurar la integritat física dels vianants en els espais d’encreuament, i és aplicable en tot el seu recorregut per la indústria. La Solució PCS consisteix en un sistema que indica als carretons, mitjançant semàfors prèviament instal·lats, la presència i eventual encreuament de vianants a la zona d’influència de carretons.

 

De totes maneres, si vol tenir més informació sobre qualsevol d’aquestes solucions, o més informació sobre els nostres productes, no dubti en contactar-nos.

 

Una empresa que vulgui donar serveis de qualitat, d’acord amb les exigències i al funcionament del mercat, ha de conèixer els seus clients i posar-se al seu lloc. Ha de saber quines són les seves dificultats, escoltar al seu públic i treballar per donar respostes efectives i segures. I és en aquest sentit en el qual ens proposem treballar cada dia a Claitec. Per això, els mostrarem tres solucions que hem arribat després d’analitzar necessitats plantejades pels nostres clients.

 

1) En primer lloc, els explicarem el cas de la Solució LSA:

La solució LSA (Low Speed ​​Area) és una eina que permet limitar la velocitat a la qual circulen els carretons en diferents zones dels nostres magatzems.

Està especialment concebuda per reduir la velocitat de les carretons en aquelles zones en què hi ha vianants o persones treballant. Aquesta eina va ser concebuda després de registrar, en conjunt amb els nostres clients, l’alt índex d’accidents i atropellaments causats per vehicles pesants que no arribaven a veure o a frenar a temps davant les persones. En espais amb alta intensitat de moviment de carretons i amb una important presència de personal, aquesta eina es converteix en un aliat clau.

 

2) En segon lloc, parlarem sobre la Solució TCS:

L’empresa GSK va contactar amb nosaltres per manifestar-nos algunes preocupacions en matèria de seguretat a la seva planta, com ara problemes amb la segregació de vianants i carretons, l’escassa distància existent per a les maniobres, i les possibles negligències o distraccions que representin problemes a les interseccions. Tanmateix, van comentar que havien analitzat altres opcions, però res existent no els hi acabava per resultar adequat.

En aquest marc, treballant Claitec conjuntament amb els professionals de GSK, vam aconseguir resoldre els desafiaments. Segons van relatar els representants de l’empresa, “configurem un sistema customitzat, personalitzat per solucionar totes les deficiències”. Aquest resultat va ser justament el Sistema de control de trànsit (TCS).

 

L’eina configura un sistema de control de trànsit integral, sense dependència de bateries ni dispositius mòbils, i funciona de forma passiva, és a dir, no requereix atenció humana. El sistema va brindar solucions a les preocupacions de la firma, aconseguint segregar vianants i carretons, bloquejar la maniobra dels portells que obstaculitzen les zones de pas, i alertes per a evitar punts cecs als carretons.

 

3) Finalment, el cas de la Solució per a la detecció de portes:

És un producte desenvolupat després d’escoltar a diversos clients que registraven accidents per operaris que no aconseguien advertir algunes portes entreobertes o tancades. Moltes vegades, els treballadors donaven per obvi que algun punt de trànsit estaria aclarit, i es concentraven en la càrrega que movien, o en la dinàmica de l’entorn, però acabaven topant amb les portes o portes grans industrials.

D’aquesta manera, vam desenvolupar un sistema que s’activa quan un carretó s’acosta a una porta, i avisa el conductor si la mateixa està tancada o no està oberta del tot, per si l’operari encara no ho ha advertit. Quan el carretó s’apropa en una porta, ja sigui tancada del tot o mal tancada, s’envia un avís lumínic i/o acústic al conductor, consolidant així una solució que ja ha permès reduir enormement aquest tipus d’accidents.

 

Per tant, si s’enfronta algun tipus de desafiament de seguretat laboral a la seva empresa o indústria, si hi ha algun aspecte que no pot solucionar i que li genera un constant mal de cap, no dubti en contactar-nos. Podem treballar per brindar-li una solució acord a les seves necessitats.